Sytuacja na rynku żywca i mięsa

28 września 2001

Skup żywca rzeźnego

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego skupiły ogółem w wadze żywej netto 8.391,5 ton żywca, w tym 6.508,9 ton trzody chlewnej i 1.882,6 ton bydła. Waga poubojowa ogółem wyniosła 6.060,1 ton, w tym: mięso wieprzowe - 5.076,4 ton, tj. 83,8% i mięso wołowe - 983,7 ton tj. 16,2%.

Ceny skupu w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data

Trzoda w kl. I

Bydło kl. „A”

min. max śr. min. max śr.
1. 22.09.01 4,32 5,40 4,80 2,90 3,60 3,25
2. 15.09.01 4,50 5,25 4,76 3,00 3,60 3,28
3. 23.09.00 3,24 4,90 4,36 3,09 3,90 3,48
4. 1-2(zł/q) -0,18 +0,15 +0,04 -0,10 0,00 -0,03
5. 1:2 (%) -4,00 +2,86 +0,84 -3,33 0,00 -0,92
6. 1-3(zł/q) +1,08 +0,50 +0,44 -0,19 -0,30 -0,23
7. 1:3 (%) +33,33 +10,20 +10,09 -6,15 -7,69 -6,61

Uboje usługowe bydła i trzody

W omawianym okresie 10 jednostek przemysłu mięsnego dokonało uboju usługowego 704 szt. zwierząt rzeźnych o łącznej wadze 145,0 ton, w tym: 

  • 369 szt. trzody o wadze 32,2 ton, co stanowiło 0,5% skupu ogółem tych zwierząt,

  • 3351 szt. bydła o wadze 112,8 ton, co stanowiło 6,0% skupu ogółem tych zwierząt.

Aktualna sytuacja na rynku żywca rzeźnego

Skup trzody chlewnej zmniejszył się o 2,6% w stosunku do poprzedniego tygodnia. Średnia cena skupu trzody kl. I wzrosła o 4 gr, do poziomu 4,80 zł/kg. Powodem utrzymującej się tendencji wzrostowej w cenie jest niewielka podaż tej kategorii zwierząt, co potwierdzają meldunki z województw: lubuskiego i podlaskiego. W woj. opolskim podaż trzody z trudem zaspokajała potrzeby przetwórcze zakładów.
Dla uzupełnienia niezbędnej ilości surowców wieprzowych szesnaście zakładów zakupiło 80,0 ton mięsa z Agencji Rynku Rolnego i 377,8 ton - u innych producentów krajowych. Importu wieprzowiny dokonał jeden zakład w ilości 72,7 ton.
Skup bydła rzeźnego spadł o 17,6% w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Osiem zakładów zakupiło dodatkowo 111,8 ton wołowiny u producentów krajowych. Średnia cena skupu bydła kl. A uległa zmniejszeniu o 3 gr, do poziomu 3,25 zł/kg.
Spadła również o 2 gr średnia cena skupu krów. Najniższą cenę, tj. 1,72 zł/kg płacono za tę kategorię zwierząt w województwie lubuskim, najwyższą, tj. 2,86 zł/kg - w województwie małopolskim. Znaczący udział krów w skupie bydła ogółem odnotowano w objętych analizą zakładach w województwach: podkarpackim - 30,0%, kujawsko-pomorskim - 26,7% i świętokrzyskim - 25,0% oraz w pojedynczych zakładach województw: małopolskiego - 39,9% i łódzkiego - 26,4%. Porównując wielkość skupionego żywca i jego ceny do analogicznego okresu ubiegłego roku, stwierdza się: dla trzody chlewnej - wzrost odpowiednio o 12,1% i 10,1%, dla bydła natomiast - wzrost skupu o 9,5%, przy spadku cen o 6,6%.

Ceny prosiąt na targowiskach

Najniższą cenę 160,00 zł za parę prosiąt o wadze 10 - 15 kg płacono w województwie dolnośląskim, najwyższą - 320,00 zł za parę prosiąt o wadze powyżej 15 kg - w województwie podlaskim.

Eksport 

Pięć zakładów wyeksportowało łącznie 558,3 ton mięsa i jego przetworów, z czego 40,1% stanowiły wędliny i konserwy, 30,2% - mięso wieprzowe, 25,5% - mięso wołowe i 4,2% - artykuły uboczne uboju. Wielkość eksportu utrzymała się na poziomie zbliżonym do ubiegłego tygodnia. W ogólnej masie sprzedanego mięsa i jego przetworów w 32 badanych zakładach eksport stanowił 10,0%.

Sprzedaż mięsa i przetworów 

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego sprzedały następujące ilości mięsa i jego przetworów:

  • 954,4 ton mięsa z uboju, w tym 879,0 ton półtusz wieprzowych i 75,4 ton ćwierci wołowych,

  • 5.607,5 ton wyrobów mięsnych, w tym 1.392,0 ton mięsa w elementach kulinarnych, 2.940,2 ton wędlin oraz 1.275,3 ton innych rodzajów mięsa i jego przetworów.

Ceny średnie sprzedaży mięsa i przetworów w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data Półtusze wieprzowe Ćwierci wołowe (przody) Ćwierci wołowe (zady)    Mięso kulinarne   (5 rodzajów)

Wędliny (5 asort.)

1. 22.09.01 7,15 6,27 7,08 11,23 13,82
2. 15.09.01 7,10 6,43 7,21 11,48 14,09
3. 23.09.00 6,80 6,99 7,85 11,13 13,36
4. 1-2(zł/q) +0,14 -0,16 -0,13 -0,25 -0,26
5. 1:2 (%) +2,00 -2,49 -1,80 -2,18 -1,92
6. 1-3(zł/q) +0,35 -0,27 -0,77 +0,10 +0,46
7. 1:3 (%) +5,15 -10,30 -9,81 +0,90 +3,44

Funkcjonowanie klasyfikacji wg standardów EUROP

W 8 największych jednostkach przemysłu mięsnego objętych badaniem w okresie 10 - 15.09.2001 r. skupiono ogółem 25.885 szt. trzody, z czego 21.391 szt. (82,6%) rozliczono wg oceny poubojowej z uwzględnieniem procentu mięsności, zaś 4.494 szt. (17,4%) rozliczono wg klasyfikacji przyżyciowej. Najwyższy udział w uzysku półtusz dotyczył kl. U - 30,7% i kl. R - 28,0%. Klasa najwyższej jakości, tj. S - reprezentowana była w 2,5%.

Źródło: GISiPAR, Informacja nr 35/2001


POWIĄZANE

W ostatnich latach i miesiącach sytuacja geopolityczna oraz rynkowa sprawiła, że...

Mięso w 100 gramach dostarcza 18% energii oraz 25% wysokiej jakości białka spoży...

Według danych FAO/OECD światowa produkcja mięsa w 2021 roku wzrosła o 5 proc. do...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę