aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Sytuacja na rynku żywca i mięsa

25 października 2001

Skup żywca rzeźnego

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego skupiły ogółem w wadze żywej netto 9.509,5 ton żywca, w tym 7.494,1 ton trzody chlewnej i 2.015,4 ton bydła.
Waga poubojowa ogółem wyniosła 6.843,2 ton, w tym: mięso wieprzowe – 5.810,7 ton, tj. 84,9% i mięso wołowe – 1.032,5 ton tj. 15,1%.

Ceny skupu w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data

Trzoda w kl. I

Bydło kl. „A”

min. max śr. min. max śr.
1. 20.10.01 4,40 5,47 4,82 3,00 3,61 3,27
2. 13.10.01 4,30 5,47 4,87 3,00 3,61 3,27
3. 21.10.00 4,02 4,75 4,30 3,20 4,10 3,55
4. 1-2(zł/q) +0,10 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00
5. 1:2 (%) +2,33 0,00 -1,03 0,00 0,00 0,00
6. 1-3(zł/q) +0,38 +0,72 +0,52 -0,20 -0,49 -0,28
7. 1:3 (%) +9,45 +15,16 +1,03 -6,25 -11,95 -7,89

Uboje usługowe bydła i trzody

W omawianym okresie 9 jednostek przemysłu mięsnego dokonało uboju usługowego 624 szt. zwierząt rzeźnych o łącznej wadze 141,0 ton, w tym: 

  • 300 szt. trzody o wadze 24,4 ton, co stanowiło 0,3% skupu ogółem tych zwierząt,

  • 324 szt. bydła o wadze 116,6 ton, co stanowiło 5,8% skupu ogółem tych zwierząt.

Aktualna sytuacja na rynku żywca rzeźnego

Skup trzody chlewnej był zaledwie o 1,0% większy w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Średnia cena trzody kl. I spadła o 5 gr, kształtując się na poziomie 4,82 zł/kg.
Dla uzupełnienia niezbędnej ilości surowców wieprzowych czternaście zakładów zakupiło 164,6 ton mięsa z Agencji Rynku Rolnego i 365,1 ton – u innych producentów krajowych. Dwa zakłady dokonały importu wieprzowiny w ilości 143,9 ton.
Skup bydła rzeźnego utrzymał się również na poziomie zbliżonym do poprzedniego tygodnia (spadek zaledwie o 0,2%). Pięć zakładów zakupiło dodatkowo 15,3 ton wołowiny u producentów krajowych. Średnia cena skupu bydła kl. A pozostała bez zmian (3,27 zł/kg).
Spadła natomiast o 8 gr średnia cena krów. Najniższą, tj. 1,79 zł/kg odnotowano w województwie lubuskim, najwyższą, tj. 2,83 zł/kg – w województwie małopolskim. Znaczący udział krów w skupie bydła ogółem zarejestrowano w objętych analizą zakładach w województwach: wielkopolskim – 57,1%, lubuskim – 49,4%, świętokrzyskim – 31,8% i kujawsko-pomorskim – 31,6% oraz w pojedynczych zakładach województw: małopolskiego – 79,5%, pomorskiego – 33,3% i lubelskiego – 25,1%.
Porównując wielkość skupionego żywca i jego ceny do analogicznego okresu ubiegłego roku, stwierdza się: dla trzody chlewnej wzrost – odpowiednio o 4,3% i 12,1%, dla bydła natomiast spadek – odpowiednio o 11,0% i 7,9%.

Ceny prosiąt na targowiskach

Najniższą cenę 170,00 zł za parę prosiąt o wadze 10-15 kg płacono w województwie dolnośląskim, najwyższą – 350,00 zł za parę prosiąt o wadze powyżej 15 kg w województwie podlaskim.

Eksport 

Sześć zakładów wyeksportowało łącznie 584,2 ton mięsa i jego przetworów, z czego 61,3% stanowiły wędliny i konserwy, 32,2% – mięso wołowe, 3,4% – mięso wieprzowe i 3,1% – uboczne artykuły uboju. Wielkość eksportu wzrosła o 16,8% w stosunku do ubiegłego tygodnia. W ogólnej masie sprzedanego mięsa i jego przetworów w 31 badanych zakładach eksport stanowił 10,3%.

Sprzedaż mięsa i przetworów 

W analizowanym okresie jednostki przemysłu mięsnego sprzedały następujące ilości mięsa i jego przetworów:

  • 895,6 ton mięsa z uboju, w tym 756,5 ton półtusz wieprzowych i 139,1 ton ćwierci wołowych,

  • 5.686,9 ton wyrobów mięsnych, w tym 1.316,1 ton mięsa w elementach kulinarnych,

  • 3.123,4 ton wędlin oraz 1.247,4 ton innych rodzajów mięsa i jego przetworów.

Ceny średnie sprzedaży mięsa i przetworów w zakładach przemysłu mięsnego (zł/kg)

Lp.  Data Półtusze wieprzowe Ćwierci wołowe (przody) Ćwierci wołowe (zady)    Mięso kulinarne   (5 rodzajów)

Wędliny (6 asort.)

1. 20.10.01 7,33 6,19 6,90 11,18 14,09
2. 13.10.01  7,39 6,31 7,17 11,26 14,24
3. 21.10.00  6,84 6,84 7,69 11,15 13,62
4. 1-2(zł/q)  -0,06 -0,12 -0,27 -0,08 -0,15
5. 1:2 (%)  -0,81 -1,90 -3,77 -0,71 -1,05
6. 1-3(zł/q)  +0,49 -0,65 -0,79 +0,03 +0,47
7. 1:3 (%)  +7,16 -9,50 -10,27 +0,27 +3,45

Funkcjonowanie klasyfikacji wg standardów EUROP

 W 8 największych jednostkach przemysłu mięsnego objętych badaniem w okresie 08-13.10.2001 r. skupiono ogółem 28.291 szt. trzody, z czego 23.615 szt. (83,5%) rozliczono wg oceny poubojowej z uwzględnieniem procentu mięsności, zaś 4.676 szt. (16,5%) rozliczono wg klasyfikacji przyżyciowej.

Źródło: GISiPAR, Informacja nr 39/2001


POWIĄZANE

Dobrze utrzymana, produktywna krowa powinna cielić się co roku. Oznacza to, że z...

- Zrównoważona produkcja, m.in. mleka i wołowiny, do której dąży Europa, musi uw...

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowany został projekt rozporządzenia...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę