aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Resort rolnictwa przygotował przepisy dot. umarzania kar za nadprodukcję mleka

2 marca 2016
Resort rolnictwa przygotował przepisy dot. umarzania kar za nadprodukcję mleka
PAP/EPA / JULIAN STRATENSCHULTE/

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt uchwały rządu w sprawie ustanowienia programu pomocy dla producentów mleka. Przepisy przewidują możliwość umorzenia niezapłaconych kar za nadprodukcję mleka w latach 2014/2015 - poinformowało biuro prasowe resortu.

W projekcie uchwały zakłada się, że minister rolnictwa na wniosek producenta mleka złożony za pośrednictwem właściwego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, może wydawać decyzję o umorzeniu w całości lub w części spłaty pozostałych do zapłacenia opłat należnych od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

O rozłożenie kar za nadprodukcję mleka wnioskowało 30,5 tys. rolników, a w sumie limit przekroczyło ok. 63,5 tys. producentów mleka. Nałożona na Polskę kara wyniosła 161,5 mln euro (ok. 660 mln zł). Za każdy ponadlimitowy litr mleka rolnik musiał zapłacić prawie 91 groszy.

Umorzenia kary (opłat) za nadprodukcję mleka w całości lub w części będą stosowane, gdy osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 tys. zł; osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.

Opłata może być umorzona także wówczas, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji lub też zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

"We wniosku o umorzenie w całości lub w części spłaty pozostałych do zapłacenia opłat należnych od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 producent mleka zobowiązany będzie do przedstawienia swojej sytuacji materialnej i społecznej, aby podjęcie decyzji miało uzasadnienie względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa" - czytamy w komunikacie.

Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki wyjaśnił PAP, że projektowane przepisy mają przede wszystkim pomóc rolnikom, którzy z powodu wysokich kar za przekroczenie limitu produkcji mleka znaleźli się w tragicznej sytuacji finansowej. Wiceszef resortu tłumaczył, że rolnicy byli namawiani do rozwijania produkcji mleka, gdyż inaczej po zniesieniu kwotowania produkcji (od 1 kwietnia 2015 r.) nie będą konkurencyjni. Rolnicy nie mogli wiedzieć jak wysokie będą opłaty za ponadlimitowe mleko. Podkreślił ponadto, że nie da się wyhamować produkcji, krowa nie przestanie dawać mleka.

Na problemy producentów mleka nakłada się trudna sytuacja na tym rynku. Ceny i popyt eksportowy na produkty mleczarskie znacznie spadł, dodatkowo obciążeniem jest rosyjskie embargo. W Polsce ceny na mleko są niższe o 10 proc. od średniej unijnej. Od początku 2014 roku utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka w naszym kraju. Średnia cena mleka w grudniu ukształtowała się na poziomie 112,90 zł/100 litrów i była o 0,3 proc. niższa od ceny wypłacanej w listopadzie 2015 r. i o 8,6 proc. niższa od ceny w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Bogucki przypomniał, że wszystkie polskie organizacje rolnicze apelowały do ministerstwa o umorzenie kar za nadprodukcję mleka. KE jednak nie chciała o tym słyszeć, jedynie zgodziła się na rozłożenia kar na 3 raty (2015-2016-2017 r). Polska, zgodnie z przepisami, wpłaciła już całość opłat z tego tytułu. Teraz rolnicy mają zobowiązanie wobec państwa do zwrotu pieniędzy za II i III ratę. Oznacza to, że ewentualne umorzenia opłat będzie się wiązało ze zmniejszeniem dochodów państwa w następnych latach - wyjaśnił. Chodzi o ok. 400 mln zł.

Bogucki zaznaczył, że na mocy przygotowywanej uchwały rządu rolnik będzie musiał wnioskować o umorzenie i wykazać swoją trudną sytuację. Poinformował, że w końcu lutego resort ponownie zwrócił się do KE z wnioskiem o odstąpienie od karania producentów mleka, które jest zapisane w unijnym prawie. Gdyby KE zgodziła się na zmianą rozporządzenia z 2004 r. i zniosła przepis, który zobowiązuje kraje członkowskie do pobierania kar od rolników, to można by umorzyć niezapłaconą część kary wszystkim producentom mleka - argumentował wiceminister.

Ocenił, że KE raczej nie wyrazi na to zgody, stąd propozycja uchwały RM. Zaznaczył, że i taka forma pomocy wymaga notyfikacji w KE jako forma pomocy krajowej. "Ważne jest, żeby te przepisy zaczęły obowiązywać przed wrześniem tego roku, gdy kolejna rata będzie podlegała wpłatom" - powiedział Bogucki. Projekt uchwały został skierowany do dalszych prac legislacyjnych.

(PAP)


POWIĄZANE

W marcu 2024 roku nowym członkiem Stowarzyszenia została firma Trouw Nutrition P...

Sterowany przez kilku ludzi i zmanipulowany przez rządzących Oddolny Ogólnopolsk...

W swoim najnowszym raporcie FAS prognozuje, że wielkość produkcji pszenicy i jęc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę