aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Susza: Wnioski na nawadnianie do 22 listopada,pomoc do 100 tys

17 października 2019
Susza: Wnioski na nawadnianie do 22 listopada,pomoc do 100 tys

Do 22 listopada rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Nabory dotyczące nawodnienia w gospodarstwie rolnym będą ogłaszane cyklicznie. Aby skorzystać z tej formy pomocy, należy przygotować tzw. dokumenty preselekcyjne. Bez nich wniosek nie zostanie rozpatrzony.

O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, w którym prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej , zwierzęcej (z wyłączeniem chowu ryb) i ma nadany numer identyfikacyjny. Wsparcie jest udzielane z poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, w ramach operacji Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadnianie.

Jakie inwestycje

W ramach tego działania można realizować inwestycje polegające na:

wykonaniu nowego nawodnienia np. ujęć wodnych, budowę studni i zbiorników na wodę, budowę instalacji nawadniających, modernizację instalacji nawadniającej już istniejących,
modernizacji instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem powierzchni nawadnianej (nowe nawodnienia) połączone ewentualnie z modernizacją zaopatrzenia tej instalacji w wodę.

Oszczędność i pomiar zużycia

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy ‒ w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10%. W przypadku powiększenia obszaru nawadniania ‒ wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko. Z kolei w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry ‒ trzeba będzie wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Dlatego każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Do 100 tysięcy

Maksymalna wysokość pomocy jaką będzie można uzyskać z tego działania to 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo rolne. Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych inwestycji związanej z nawadnianiem powinna wynieść powyżej 15 tys. zł. Pomoc będzie polegać na refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych a w przypadku młodego rolnika pomoc ta wyniesie do 60% kosztów kwalifikowanych. Preferowane będą inwestycje położone n a obszarach kraju szczególnie zagrożonych wystąpieniem suszy. Na tego typu pomoc rolnicy czekali od dłuższego czasu.

Składając wniosek należy dołączyć wymagane dokumenty. Pamiętajmy, że ich brak oznacza nierozpatrzenie wniosku.

Wymagane dokumenty preselekcyjne:

Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych (wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego) wraz z kopią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana, zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jest to konieczne w przypadku, gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego,
Ostateczne pozwolenie wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie. Jest ono niezbędne, gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada ostateczne pozwolenie wodno-prawne w dniu składania wniosku,
Ostateczne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie. Dokumenty te są konieczne w przypadku, gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodno prawnego. Z kolei w przypadku, gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, dołączamy dokumenty, o których mowa w punkcie a,
Zgłoszenie wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – ten dokument będzie potrzebny w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodno prawnego.

Pozwolenie na nawadnianie

Działalność rolnicza wymaga uzyskania pozwoleń na nawadnianie upraw. W kategorii usług wodnych jest to pobór wód powierzchniowych lub podziemnych. W kategorii szczególnego korzystania z wód jest to nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane przy wykonaniu obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych lub podziemnych oraz urządzeń służących do nawadniania gruntów.

Pozwolenie wodnoprawne nie jest potrzebne w przypadku wykonania urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m lub gdy pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych (w ilości średniorocznej) nie przekracza 5 m3 na dobę.

Pozwolenie wodnoprawne uzyskamy w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej Zarządzie zlewni lub Nadzorze Wodnym. Adresy i dane kontaktowe znajdują się na stronie: www.wody.gov.pl

Źródło: DODR,ARiMR, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie


POWIĄZANE

W ciągu ostatnich lat nastąpiła rewolucja w sposobie zdobywania fachowej wiedzy ...

Całoroczne hale namiotowe umożliwiły rozwój polskich przedsiębiorstw. Zarówno ma...

Uprawa rzepaku wymaga intensywnej ochrony przed chorobami grzybicznymi. Aby ta b...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę