Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

25 lutego 2004

GIWz.II.410/AI – 14/2004

Szanowni Państwo
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii
- wszyscy -

W związku z informacjami otrzymanymi od Komisji Europejskiej oraz z Międzynarodowego Biura ds. Epizootii w Paryżu (OIE), dotyczącymi wystąpienia influenzy ptaków o wysokiej zjadliwości w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), Główny Lekarz Weterynarii informuje, że następujące towary pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA):

  • drób żywy, w tym strusie, oraz inne gatunki ptaków dzikich, łownych hodowlanych i domowych;
  • jaja wylęgowe ptaków;
  • jaja konsumpcyjne drobiu, w tym strusi;
  • świeże mięso i podroby drobiu, strusi, ptaków dzikich, łownych hodowlanych;
  • przetwory z mięsa drobiowego, w tym także z mięsa strusi oraz z mięsa ptaków dzikich i ptaków łownych hodowlanych;
  • wszystkie niejadalne produkty zwierzęce pochodzące od ptaków;

powinny być traktowane jako zwierzęta podejrzane o zakażenie lub produkty pochodzące od takich zwierząt i w związku z tym objęte są, zgodnie z art.10a pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 752, z 2001r. Nr 29, poz. 320 i Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438 z 2002r. Nr 122, poz. 976 oraz z 2003r. Nr 52, poz. 450), zakazem przywozu do Rzeczypospolitej Polskiej i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przewozu: świeżego mięsa i podrobów drobiowych, strusi, ptaków dzikich, łownych hodowlanych oraz przetworów z mięsa drobiowego, w tym także z mięsa strusi, z mięsa ptaków dzikich i ptaków łownych hodowlanych, a także karmy dla zwierząt domowych, pod warunkiem, że powyższe produkty zostały wytworzone z mięsa ptaków ubitych lub odstrzelonych przed 27 stycznia 2004r.
W związku z powyższym Graniczni Lekarze Weterynarii z dniem 25 lutego 2004r. od godz. 24:00, powinni zastosować procedurę określoną w art.14 ust.11 pkt.2 cytowanej ustawy.

Jednocześnie informuję, że z dniem 25 lutego 2004r., godz. 24.00 tracą moc następujące pisma Głównego Lekarza Weterynarii: GIWz.II.400/AI-10/2004 z dnia 9 lutego 2004r., GIWz.II.400/AI-10a/2004 z dnia 16 lutego 2004r., GIWz.II.400/AI-10/2004 z dnia 20 lutego 2004r. oraz GIWz.II.400/AI – 13/2004 z dnia 24 lutego 2004r.

GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
dr Piotr Kołodziej


POWIĄZANE

Reformy systemu bezpieczeństwa żywności nie uda się przeprowadzić bezkosztowo - ...

Od dwóch miesięcy nie było żadnego ogniska ptasiej grypy w naszym kraju, natomia...

Polska został uznana przez Komisję Europejską za kraj wolny od białaczki bydła o...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę