aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa w sprawie akcji protestacyjnej lekarzy weterynarii

9 sierpnia 2004

W związku z planowaną akcją protestacyjną  lekarzy weterynarii wolnej praktyki  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 6 sierpnia br. ogłosiło komunikat dotyczący spornych kwestii.

W dniu 14 czerwca 2004 r. Komitet Protestacyjny Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki zgłosił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi szereg postulatów, które dotyczyły głownie:

  • warunków i wysokości wynagrodzenia lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa, poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, postulowano podwyższenie stawek, przyjęcie systemu wynagradzania od zbadanej sztuki również w dużych rzeźniach, w których obowiązuje wynagrodzenie godzinowe;
  • interpretacji przepisów o podatku VAT za czynności urzędowe wykonywane przez wolno praktykujących lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii, oraz obowiązującej stawki VAT za usługi weterynaryjne;
  • W dniach 14, 15 i 16 czerwca 2004 r. z inicjatywy Ministra Rolnictwa odbyły się spotkania przedstawicieli Komitetu Protestacyjnego, w których uczestniczyli również przedstawiciele Głównego Lekarza Weterynarii, Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz przedstawiciele branży mięsnej.

W wyniku tych spotkań ustalono, że zostanie opracowany nowy projekt rozporządzenia w którym będą uwzględnione postulaty protestujących lekarzy weterynarii.

Dnia 16 czerwca 2004 r. Przedstawicielom Komitetu Protestującego przekazano pismo Ministra Finansów z 16 czerwca br. (PP1/811-471/PELM-276/04KSz) stanowiące odpowiedź na wystąpienie Ministra Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 2004 r. (ŻWppw.46-47/04(ar), w którym została ostatecznie rozstrzygnięta kwestia podatku VAT zgodnie z postulatami lekarzy weterynarii.

W resorcie opracowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii i rozesłano go do uzgodnień międzyresortowych.

W dniu 25 czerwca br. Główny Lekarz Weterynarii wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o utrzymanie godzinowego systemu wynagradzania lekarzy weterynarii w rzeźniach.

Szczegółowe uzasadnienie dla godzinowego systemu wynagradzania Główny Lekarz Weterynarii przedłożył Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w raporcie w sprawie Obwodów Urzędowego Badania Zwierząt Rzeźnych i Mięsa, wyznaczeń do wykonywania czynności związanych z badaniem zwierząt rzeźnych, wynagrodzeniem za wykonywane czynności wraz ze wstępna analizą etatyzacji w zakładach o dużej zdolności ubojowej, w którym przedstawiono m.in. wady systemu wynagradzania lekarzy weterynarii nadzorujących ubój zwierząt rzeźnych od każdej zbadanej sztuki zwierzęcia.

W związku ze stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie godzinowego systemu wynagradzania lekarzy weterynarii różniącym się od stanowiska Komitetu Protestacyjnego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 14 lipca 2004 r. zaprosił Komitet Protestacyjny, Prezesa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Głównego Lekarza Weterynarii na spotkanie w dniu 16 lipca br., w celu dokonania ostatecznych uzgodnień projektu rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Ogólnopolskie Porozumienie Stowarzyszeń Lekarzy Wolnej Praktyki pismem z dnia 14 lipca 2004 r. (Kp18/z/2004) powiadomiło o niemożności udziału w rozmowach z uwagi na sezon urlopowy.

W związku z argumentami przedłożonymi przez Głównego Lekarza Weterynarii w części dotyczącej systemu wynagradzania lekarzy weterynarii, Kierownictwo Resortu zdecydowało o utrzymaniu godzinowego systemu wynagradzania również w rzeźniach o dużej zdolności ubojowej oraz wprowadzenie tego systemu w rzeźniach o małej zdolności ubojowej.

Wynagrodzenie za każdą godzinę nadzoru lekarza weterynarii ustalono na 41 zł.

Za przyjęciem rozwiązania zaproponowanego przez Głównego Lekarza Weterynarii, przemawiały następujące argumenty:

1) zlikwidowanie olbrzymich dysproporcji finansowych lekarzy weterynarii, zatrudnionych zwłaszcza w rzeźniach o dużej zdolności ubojowej;
2) zapobieżenie nieuzasadnionym dysproporcjom wynagrodzeń za wykonywanie tych samych czynności przez różnych lekarzy weterynarii,
3) konieczność wynikająca z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej zawierania umów z osobami, a nie podmiotami gospodarczymi.

Ponadto godzinowe wynagrodzenie pozwoli powiatowym lekarzom weterynarii na ilościowo właściwą obsadę lekarską w poszczególnych rzeźniach a tym samym na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Wprowadzenie zasady godzinowego wynagrodzenia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności weterynaryjnej, a zwłaszcza lekarzom weterynarii, którzy obecnie pozbawieni są wyznaczeń lub badają zwierzęta rzeźne i mięso w bardzo ograniczonym zakresie.

System wynagradzania od liczby zbadanych sztuk był krytykowany przez ekspertów z Unii Europejskiej i utożsamiany z systemem akordowym (duża liczba zbadanych zwierząt przy jak najmniejszym zatrudnieniu), który w skrajnych przypadkach mógł spowodować pogorszenie jakości nadzoru weterynaryjnego.


POWIĄZANE

W ciągu ostatnich dwóch tygodni Nigeria i Republika Południowej Afryki zgłosiły ...

  Jednym z kluczowych elementów rozporządzenia (UE) 2019/6 jest obowiązek gromad...

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Głównym Inspektoratem...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę