Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Nie tylko o Inspekcji Weterynaryjnej

24 kwietnia 2008
Komisja Rolnictwa i Rozwoju  na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia rozpatrzyła uchwałę Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 408).
Senat zaproponował 2 poprawki. Komisja wnosi o przyjęcie obu poprawek.
Poprawka nr 1 ma charakter uściślający. Poprawka nr 2 dodaje przepis przejściowy czasowo utrzymujący w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie dotychczas obowiązującego upoważnienia ustawowego.
Sprawozdawca - poseł Stanisław Stec (KPL).
Komisja dysponowała opinią KIE stanowiącą, iż poprawki są zgodne z prawem Unii Europejskiej.
Komisja wysłuchała informacji o funkcjonowaniu Służb Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz prywatnej praktyki weterynaryjnej, a także o zabezpieczeniu wykonywania usług (finansowanie, etaty).
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke, zwrócił uwagę, że jednostki organizacyjne Inspekcji Weterynaryjnej osiągają rocznie dochody budżetowe rzędu 40 mln zł. Ponadto Wojewódzkie Inspektoraty Weterynaryjne i Państwowa Inspekcja Weterynaryjna uzyskują dochody własne, których wielkość kształtuje się odpowiednio na poziomie 28 mln i 190 mln zł., z których są finansowane koszty wykonywania zadań zleconych, w tym wynagrodzenia wyznaczonym lekarzom.
Dyskusję wywołała kwestia polityki płacowej i kadrowej. Zdecydowano, że zachodzi konieczność przeprowadzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej, regulacji płac pracowników inspektoratów wszystkich szczebli od 1 stycznia 2008 r.
Minister poinformował, że potrzeby finansowe w tym zakresie wynoszą 33 889 800 zł. Oprócz tego, od 2007 r. Inspekcja Weterynaryjna objęła nadzorem dodatkowo 1 200 000 gospodarstw prowadzących działalność w zakresie produkcji pasz na potrzeby własne, co jest związane z koniecznością prowadzenia ewidencji tych gospodarstw i podmiotów. Podkreślił, że dalsze nakładanie obowiązków na Inspekcję Weterynaryjną bez realnego i skutecznego wzmocnienia kadrowego grozi paraliżem tej instytucji i brakiem możliwości wykonywania jej ustawowych zadań.
Komisja uchwaliła dezyderat do Prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej, w którym postuluje zwiększenie zatrudnienia w służbach weterynaryjnych, przeprowadzenie regulacji płac pracowników inspektoratów weterynarii wszystkich szczebli od 1 stycznia 2008 r., spionizowanie inspekcji weterynaryjnej oraz zmianę ustawy o PIW w zakresie proponowanym przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną.

Komisja wysłuchała też  informacji o realizacji programu zwalczania choroby Aujeszky’ego.
Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke.
Minister przypomniał, że zgodnie z prawem UE państwa, które nie są wolne od choroby Aujeszk’yego, lub które nie prowadzą programu zwalczania choroby, mają zakaz handlu świniami z państwami członkowskimi UE lub ich regionami, które spełniają przedmiotowe warunki.
Program zwalczaniu choroby Aujeszky’ego ma kosztować w br. ok. 150 mln zł, w 2009 r. – 100 mln zł, w 2010r. – 50 mln zł, w 2011 r. – 25 mln zł, a w kolejnych latach – ok. 12 mln zł rocznie. MRiRW zakłada sześcioletni cykl zwalczania tej choroby, przy czym kluczowy jest br. Jednym z warunków powodzenia programu jest przywrócenie świadectw zdrowia bydła i trzody chlewnej, a celem – uzyskanie od Komisji Europejskiej certyfikatu, że Polska jest wolna od choroby Aujeszky’ego.
Ministerstwo przewiduje zorganizowanie szeroko zakrojonej kampanii medialnej na ten temat tej choroby.
W dyskusji postulowano konieczność powołania koordynatora krajowego do zwalczaniu tej choroby oraz zbadanie możliwości prawnych współfinansowania programu przez producentów rolnych.


POWIĄZANE

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Głównym Inspektoratem...

Unia Europejska (UE) i Stany Zjednoczone (USA) poczyniły znaczne postępy w kieru...

Pod koniec kwietnia odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Wieprzowina” Copa-Cog...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę