aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Obowiązujące zakazy

12 maja 2004

wydane w 2004r. - dotyczą przewozu i przywozu na teren RP

Obowiązuje od:
Kraj
pochodzenia:
Przyczyna: Zakres:
Wykaz towarów:
Podstawa prawna:
Uwagi:
15 kwietnia 2004 r.
Włochy
region: Treviso
Wirusowa krwotoczna posocznica (VHS) zakaz przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
świeże ryby łososiowate oraz szczupak (w każdym stadium rozwojowym),
-
ikra i mlecz pozyskana od ryb łososiowatych oraz szczupaka,
Pismo Głównego Lekarza Weterynarii GIWz.V-400/R-14/2004 z dnia 15 kwietnia 2004r.
Od godziny 24:00 dnia 15 kwietnia 2004 r.
31 marca 2004 r.
Francja
region:
HAUTE-SAONE
zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) zakaz przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- żywe ryby łososiowate pochodzące z kultur wodnych (w każdym stadium rozwojowym),
- ikra i mlecz pozyskana od ryb łososiowatych pochodzących z kultur wodnych,
- świeże i mrożone ryby łososiowate,

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii GIWz.V-400-IHN-4/2004 z dnia 31 marca 2004r.
Od godziny 24:00 dnia 31 marca 2004 r.
24 lutego 2004 r.
Kanada
Prowincja:
British Columbia
Influenza ptaków o wysokiej zjadliwości (Highly pathogenic avian influenza) zakaz przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
drób żywy, w tym strusie, oraz inne gatunki ptaków dzikich, łownych hodowlanych i domowych;
- jaja wylęgowe ptaków;
-
jaja konsumpcyjne drobiu, w tym strusi;
- ś
wieże mięso i podroby drobiu oraz podroby strusi, ptaków dzikich, łownych hodowlanych
-
przetwory z mięsa drobiowego, w tym także z mięsa strusi oraz z mięsa ptaków dzikich i ptaków łownych;
-
wszystkie niejadalne produkty zwierzęce pochodzące od ptaków;

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii: GIWz.II-410/AI-12/2004 z dnia 24 lutego 2004r.
od dnia 24 lutego 2004 r. od godziny 24:00
18 marca
2004 r.
Królestwo Niderlandów prowincja Groningen i Utrecht
Influenza ptaków zakaz przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


- drób żywy, w tym strusie, oraz inne gatunki ptaków domowych i dzikich;
- jaja wylęgowe drobiu, w tym strusi i innych ptaków domowych, łownych i dzikich;
- jaja konsumpcyjne drobiu, w tym strusi;
- mięso drobiu oraz podroby drobiowe, w tym strusi; mięso i podroby ptaków łownych
- hodowlanych i ptaków dzikich
- przetwory z mięsa drobiowego, w tym także z mięsa strusi; przetwory z mięsa ptaków łownych hodowlanych i ptaków dzikich niepoddane obróbce termicznej w temp. powyżej 72oC
- wszystkie surowce niejadalne, pochodzące od drobiu, w tym strusi; ptaków łownych hodowlanych oraz innych ptaków domowych i dzikich niepoddane obróbce termicznej w temp. powyżej 72oC
Pismo Głównego Lekarza Weterynarii GIWz.II.410/AI -18a/2004 z dnia 19 marca 2004r.
Od godziny 12:00 dnia 20 marca 2004 r.
17 marca 2004 r.
Włochy
Region: PERUGIA
Choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease) zakaz przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- żywe świnie i dziki,
- nasienie tych gatunków,
- komórki jajowe i embriony tych gatunków,
- surowe mięso, jelita, podroby pochodzące od tych gatunków,
- przetwory z ww. surowców, które nie zostały poddane obróbce powyżej 720C,
- produkty pochodzące z tych gatunków przeznaczone do żywienia zwierząt lub/i użytku przemysłowego lub/i rolniczego, nie poddane obróbce powyżej 720C,
- produkty pochodzące z tych gatunków przeznaczone do użytku farmaceutycznego lub/i chirurgicznego, nie poddane obróbce powyżej 720C lub alternatywnej właściwej dla inaktywacji wirusa SVD,
- wszystkie surowce niejadalne pochodzące z tych gatunków nie poddane obróbce termicznej w temperaturze powyżej 720C lub alternatywnej właściwej dla inaktywacji wirusa SVD,
Pismo Głównego Lekarza Weterynarii GIWz.VI-400/SVD-5-2/2004 z dnia 17 marca 2004r.
Od godziny 24:00 dnia 17 marca 2004 r.
27 lutego 2004 r.
Norwegia

region: Hordaland

gospodarstwa: Eidvikoy
Brandaskuta

Zakaźna anemia łososia (Infectious salmon anaemia) zakaz przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
żywe ryby z gatunku łoso? atlantycki (Salmo salar),

- ryby świeże niepatroszone należące do tego gatunku,
- gamety i jaja pochodzące od tego gatunku,

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii GIWz.V-400.ISA
- 4/2004
z dnia 27 lutego 2004r.
Od godziny 12:00 dnia 27 lutego 2004 r.
27 lutego 2004 r.
Norwegia

region: Sor-Trondelag

gospodarstwa: Tiltervagen Steinvikodden
Hogholmen Steffoya

Zakaźna anemia łososia (Infectious salmon anaemia) zakaz przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


- żywe ryby z gatunku łosoś atlantycki (Salmo salar),
- ryby świeże niepatroszone należące do tego gatunku,
- gamety i jaja pochodzące od tego gatunku,
- ryby świeże patroszone należące do tego gatunku, z wyjątkiem świeżych ryb patroszonych z gatunku Salmo salar pochodzšcych z gospodarstw: Hogholmen i Steffoya

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii GIWz.V-400/ISA-3/2004 z dnia 27 lutego 2004
Od godziny 12:00 dnia 27 lutego 2004r.
26 lutego 2004 r.
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) - cały kraj
Influenza ptaków o wysokiej zjadliwości (Highly pathogenic avian influenza) zakaz przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- drób żywy, w tym strusie, oraz inne gatunki ptaków dzikich, łownych hodowlanych i domowych;
- jaja wylęgowe ptaków;
- jaja konsumpcyjne drobiu, w tym strusi;
- świeże mięso i podroby drobiu oraz podroby strusi, ptaków dzikich, łownych hodowlanych
- przetwory z mięsa drobiowego, w tym także z mięsa strusi oraz z mięsa ptaków dzikich i ptaków łownych;
- wszystkie niejadalne produkty zwierzęce pochodzące od ptaków;


Pismo Głównego Lekarza Weterynarii: GIWz.II-410/AI-14/2004 z dnia 25 lutego 2004r.
z dniem 17 marca 2004r. od godziny 24:00, dopuszcza się:
- przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujšcych towarów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych (USA), za wyjątkiem towarów pochodzących ze stanów Delaware, Maryland, Texas, New Jersey i Pensylwania:
- drób żywy, w tym strusie, oraz inne gatunki ptaków dzikich, łownych hodowlanych
i domowych;
- jaja wylęgowe ptaków;
- jaja konsumpcyjne drobiu, w tym strusi;
- świeże mięso i podroby drobiu, strusi, ptaków dzikich, łownych hodowlanych;
- przetwory z mięsa drobiowego, w tym także z mięsa strusi oraz z mięsa ptaków dzikich
i ptaków łownych hodowlanych;
- wszystkie niejadalne produkty zwierzęce pochodzšce od ptaków,

oraz

- przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących towarów, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), za wyjątkiem towarów pochodzących ze stanów Delaware, Maryland, Texas, New Jersey i Pensylwania:

- mięso drobiu oraz podroby drobiowe, w tym strusi, ptaków dzikich i ptaków łownych hodowlanych, poddane obróbce termicznej w temperaturze minimum 72oC wewnątrz bloku mięsnego;
- przetwory z mięsa drobiowego, w tym także z mięsa strusi, ptaków łownych hodowlanych i z mięsa ptaków dzikich, poddane obróbce termicznej w temperaturze minimum 72oC wewnštrz bloku mięsnego;
- surowce niejadalne, pochodzące od ptaków, poddane obróbce termicznej w temperaturze powyżej 72oC; w przypadku karmy i gryzaków dla zwierzšt domowych, temperatura obróbki termicznej powinna wynosić 90oC wewnątrz produktu, a dla karmy i gryzaków hermetycznie zamkniętych, dla zwierzšt domowych, minimalne parametry obróbki powinny wynosić: temperatura-133oC, ciśnienie-3 bary, a czas obróbki-20 minut (Fc 3).

Informacja o przeprowadzonej obróbce termicznej musi być zawarta
w świadectwie zdrowia dla przywożonego towaru.

13 lutego 2004 r.
Norwegia

region: Hordaland

gospodarstwa:

Dysvik

Teigland

Rauaberget

Varakjelen
Gronestolen

Trommo

Skottebergvika

Tveitnesvik

Hessvik

Gronevika

Hondskar

Bergadalen

Hisdal

Sagvik

Storhamn

Raudurvik

Haukanes

Vesle Gausvik

Kysnes

Gangdal

Straumneset

Aplavika

Ljonesbjorgene
Horjona
Saltkjelen II

Zakaźna anemia łososia (Infectious salmon anaemia) zakaz przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- żywe ryby z gatunku łosoś atlantycki (Salmo salar),
- ryby świeże niepatroszone należące do tego gatunku,
- gamety i jaja pochodzące od tego gatunku,
- ryby świeże patroszone należące do tego gatunku, z wyjątkiem świeżych ryb patroszonych z gatunku Salmo salar pochodzących z gospodarstw:

Trommo

Skottebergvika

Tveitnesvik

Hessvik

Gronevika

Hondskar

Bergadalen

Hisdal

Sagvik

Storhamn

Raudurvik

Haukanes

Vesle Gausvik

Kysnes

Gangdal

Straumneset

Aplavika

Ljonesbjorgene
Horjona
Saltkjelen II

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii GIWz.V-400.ISA
- 2-1/2004
z dnia 13 lutego 2004r.

Od godziny 24:00 dnia 13 lutego 2004 r.
11 luty
2004 r.
Włochy

Region: POTENZA

Choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease) zakaz przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
-żywe świnie i dziki,
- nasienie tych gatunków,
- komórki jajowe i embriony tych gatunków,
- surowe mięso, jelita, podroby pochodzące od tych gatunków,
- przetwory z ww. surowców, które nie zostały poddane obróbce powyżej 720C,
- produkty pochodzące z tych gatunków przeznaczone do żywienia zwierząt lub/i użytku przemysłowego lub/i rolniczego, nie poddane obróbce powyżej 720C,
- produkty pochodzące z tych gatunków przeznaczone do użytku farmaceutycznego lub/i chirurgicznego, nie poddane obróbce powyżej 720C lub alternatywnej właściwej dla inaktywacji wirusa SVD,
- wszystkie surowce niejadalne pochodzące z tych gatunków nie poddane obróbce termicznej w temperaturze powyżej 720C lub alternatywnej właściwej dla inaktywacji wirusa SVD,
Pismo Głównego Lekarza Weterynarii GIWz.VI-400/SVD-4/2004 z dnia 11 lutego 2004r.
Od godziny 24:00 dnia 11 lutego 2004 r.
11 luty
2004 r.

Włochy
Region: CATANZARO

Choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease) zakaz przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- żywe świnie i dziki,
-
nasienie tych gatunków,
-
komórki jajowe i embriony tych gatunków,
-
surowe mięso, jelita, podroby pochodzące od tych gatunków,
-
przetwory z ww. surowców, które nie zostały poddane obróbce powyżej 720C,
- produkty pochodzące z tych gatunków przeznaczone do żywienia zwierząt lub/i użytku przemysłowego lub/i rolniczego, nie poddane obróbce powyżej 720C,
- produkty pochodzące z tych gatunków przeznaczone do użytku farmaceutycznego lub/i chirurgicznego, nie poddane obróbce powyżej 720C lub alternatywnej właściwej dla inaktywacji wirusa SVD,

wszystkie surowce niejadalne pochodzące z tych gatunków nie poddane obróbce termicznej w temperaturze powyżej 720C lub alternatywnej właściwej dla inaktywacji wirusa SVD,

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii GIWz.VI-400/SVD-3/2004 z dnia 11 lutego 2004r.
Od godziny 24:00 dnia 11 lutego 2004 r.
2 lutego 2004 r.
Republika Indonezji
Influenza ptaków o wysokiej zjadliwo?ci (Highly pathogenic avian influenza) zakaz przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- drób żywy, w tym strusie, oraz inne gatunki ptaków domowych i dzikich;
- jaja wylęgowe drobiu, w tym strusi i innych ptaków domowych i dzikich;
- jaja konsumpcyjne drobiu, w tym strusi;
- mięso drobiu oraz podroby drobiowe, w tym strusi;
- przetwory z mięsa drobiowego, w tym także z mięsa strusi;
- wszystkie surowce niejadalne, pochodzšce od drobiu, w tym strusi, oraz innych ptaków domowych i dzikich


Pismo Głównego Lekarza Weterynarii: GIWz.II-410/AI-8/2004 z dnia 2 lutego 2004r.
Od godziny 24:00 dnia 2 lutego 2004r.

z dniem 17 marca 2004r. od godziny 24:00, dopuszcza się przywóz do Rzeczpospolitej Polskiej i przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujšcych towarów pochodzšcych z Indonezji:

- mięso drobiu oraz podroby drobiowe, w tym strusi, poddane obróbce termicznej
w temperaturze minimum 72oC wewnštrz bloku mięsnego;

- przetwory z mięsa drobiowego, w tym także z mięsa strusi, poddane obróbce termicznej w temperaturze minimum 72oC wewnštrz bloku mięsnego;

- surowce niejadalne, pochodzšce od drobiu, w tym strusi, oraz innych ptaków domowych i dzikich, poddane obróbce termicznej w temperaturze powyżej 72oC;
w przypadku karmy i gryzaków dla psów temperatura obróbki termicznej powinna wynosić 90oC wewnątrz produktu, a dla karmy i gryzaków dla psów hermetycznie zamkniętych minimalne parametry obróbki powinny wynosić: temperatura - 133oC, ciśnienie - 3 bary, a czas obróbki ? 20 minut (Fc 3).

Informacja o przeprowadzonej obróbce termicznej musi być zawarta
w świadectwie zdrowia dla przywożonego towaru.

2 lutego 2004 r.
Chińska Republika Ludowa
Influenza ptaków o wysokiej zjadliwo?ci (Highly pathogenic avian influenza) zakaz przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- drób żywy, w tym strusie, oraz inne gatunki ptaków domowych i dzikich;
- jaja wylęgowe drobiu, w tym strusi i innych ptaków domowych i dzikich;
- jaja konsumpcyjne drobiu, w tym strusi;
- mięso drobiu oraz podroby drobiowe, w tym strusi;
- przetwory z mięsa drobiowego, w tym także z mięsa strusi;
- wszystkie surowce niejadalne, pochodzšce od drobiu, w tym strusi, oraz innych ptaków domowych i dzikich;


Pismo Głównego Lekarza Weterynarii: GIWz.II-410/AI-7/2004 z dnia 2 lutego 2004r.
Od godziny 24:00 dnia 2 lutego 2004r.

z dniem 17 marca 2004r. od godziny 24:00, dopuszcza się przywóz do Rzeczpospolitej Polskiej i przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujšcych towarów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej:
- mięso drobiu oraz podroby drobiowe, w tym strusi, poddane obróbce termicznej
w temperaturze minimum 72oC wewnątrz bloku mięsnego;
- przetwory z mięsa drobiowego, w tym także z mięsa strusi, poddane obróbce termicznej w temperaturze minimum 72oC wewnątrz bloku mięsnego;
- surowce niejadalne, pochodzące od drobiu, w tym strusi, oraz innych ptaków domowych i dzikich, poddane obróbce termicznej w temperaturze powyżej 72oC;
w przypadku karmy i gryzaków dla psów temperatura obróbki termicznej powinna wynosić 90oC wewnątrz produktu, a dla karmy i gryzaków dla psów hermetycznie zamkniętych minimalne parametry obróbki powinny wynosić: temperatura - 133oC, ciśnienie - 3 bary, a czas obróbki ? 20 minut (Fc 3).

Informacja o przeprowadzonej obróbce termicznej musi być zawarta
w świadectwie zdrowia dla przywożonego towaru.

30 stycznia 2004 r.
Laos, Hong Kong
Influenza ptaków (Avian influenza) zakaz przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- drób żywy, w tym strusie, oraz inne gatunki ptaków domowych i dzikich;
- jaja wylęgowe drobiu, w tym strusi i innych ptaków domowych i dzikich;
- jaja konsumpcyjne drobiu, w tym strusi;
- mięso drobiu oraz podroby drobiowe, w tym strusi;
- przetwory z mięsa drobiowego, w tym także z mięsa strusi;
- wszystkie surowce niejadalne, pochodzšce od drobiu, w tym strusi, oraz innych ptaków domowych i dzikich;


Pismo Głównego Lekarza Weterynarii: GIWz.II-410/AI-6/2004 z dnia 29 stycznia 2004r.

Od godziny 24:00 dnia 29 stycznia 2004r.

z dniem 17 marca 2004r. od godziny 24:00, dopuszcza się przywóz do Rzeczpospolitej Polskiej i przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących towarów pochodzących z Laosu, Hong Kongu:
- mięso drobiu oraz podroby drobiowe, w tym strusi, poddane obróbce termicznej
w temperaturze minimum 72oC wewnątrz bloku mięsnego;
- przetwory z mięsa drobiowego, w tym także z mięsa strusi, poddane obróbce termicznej w temperaturze minimum 72oC wewnątrz bloku mięsnego;
- surowce niejadalne, pochodzšce od drobiu, w tym strusi, oraz innych ptaków domowych i dzikich, poddane obróbce termicznej w temperaturze powyżej 72oC;
w przypadku karmy i gryzaków dla psów temperatura obróbki termicznej powinna wynosić 90oC wewnątrz produktu, a dla karmy i gryzaków dla psów hermetycznie zamkniętych minimalne parametry obróbki powinny wynosić: temperatura - 133oC, ciśnienie - 3 bary, a czas obróbki ? 20 minut (Fc 3).

Informacja o przeprowadzonej obróbce termicznej musi być zawarta
w świadectwie zdrowia dla przywożonego towaru.

30 stycznia 2004 r.
Kambodża, Pakistan,
Influenza ptaków o wysokiej zjadliwości (Highly pathogenic avian influenza) zakaz przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- drób żywy, w tym strusie, oraz inne gatunki ptaków domowych i dzikich;
- jaja wylęgowe drobiu, w tym strusi i innych ptaków domowych i dzikich;
- jaja konsumpcyjne drobiu, w tym strusi;
- mięso drobiu oraz podroby drobiowe, w tym strusi;
- przetwory z mięsa drobiowego, w tym także z mięsa strusi;
- wszystkie surowce niejadalne, pochodzące od drobiu, w tym strusi, oraz innych ptaków domowych i dzikich;

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii: GIWz.II-410/AI-5/2004 z dnia 29 stycznia 2004r.

Od godziny 24:00 dnia 29 stycznia 2004r.

z dniem 17 marca 2004r. od godziny 24:00, dopuszcza się przywóz do Rzeczpospolitej Polskiej i przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących towarów pochodzących z Pakistanu, Kambodży:
- mięso drobiu oraz podroby drobiowe, w tym strusi, poddane obróbce termicznej
w temperaturze minimum 72oC wewnątrz bloku mięsnego;
- przetwory z mięsa drobiowego, w tym także z mięsa strusi, poddane obróbce termicznej w temperaturze minimum 72oC wewnątrz bloku mięsnego;
- surowce niejadalne, pochodzące od drobiu, w tym strusi, oraz innych ptaków domowych i dzikich, poddane obróbce termicznej w temperaturze powyżej 72oC;
w przypadku karmy i gryzaków dla psów temperatura obróbki termicznej powinna wynosić 90oC wewnatrz produktu, a dla karmy i gryzaków dla psów hermetycznie zamkniętych minimalne parametry obróbki powinny wynosić: temperatura - 133oC, ciśnienie - 3 bary, a czas obróbki - 20 minut (Fc 3).

Informacja o przeprowadzonej obróbce termicznej musi być zawarta
w świadectwie zdrowia dla przywożonego towaru.


27 stycznia 2004 r.
Korea Południowa, Wietnam, Japonia, Tajwan, Tajlandia.
Influenza ptaków o wysokiej zjadliwości (Highly pathogenic avian influenza) zakaz przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- drób żywy, w tym strusie, oraz inne gatunki ptaków domowych i dzikich;
- jaja wylęgowe drobiu, w tym strusi i innych ptaków domowych i dzikich;
- jaja konsumpcyjne drobiu, w tym strusi;
- mięso drobiu oraz podroby drobiowe, w tym strusi;
- przetwory z mięsa drobiowego, w tym także z mięsa strusi;
- wszystkie surowce niejadalne, pochodzšce od drobiu, w tym strusi, oraz innych ptaków domowych i dzikich;
Pisma Głównego Lekarza Weterynarii: GIWz.II-410/AI-1/2004 z dnia 26 stycznia 2004r.,

GIWz.II-410/AI-2/2004 z dnia 26 stycznia 2004r.,

GIWz.II-410/AI-3/2004 z dnia 26 stycznia 2004r.,

GIWz.II-410/AI-4/2004 z dnia 26 stycznia 2004r.,

Od godziny 24:00 dnia 26 stycznia 2004r.

z dniem 17 marca 2004r. od godziny 24:00, dopuszcza się przywóz do Rzeczpospolitej Polskiej i przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujšcych towarów pochodzących z Tajlandii, Wietnamu, Pakistanu, Korei Południowej, Japonii, Tajwanu:
- mięso drobiu oraz podroby drobiowe, w tym strusi, poddane obróbce termicznej
w temperaturze minimum 72oC wewnątrz bloku mięsnego;
- przetwory z mięsa drobiowego, w tym także z mięsa strusi, poddane obróbce termicznej w temperaturze minimum 72oC wewnątrz bloku mięsnego;
- surowce niejadalne, pochodzące od drobiu, w tym strusi, oraz innych ptaków domowych i dzikich, poddane obróbce termicznej w temperaturze powyżej 72oC;
w przypadku karmy i gryzaków dla psów temperatura obróbki termicznej powinna wynosić 90oC wewnątrz produktu, a dla karmy i gryzaków dla psów hermetycznie zamkniętych minimalne parametry obróbki powinny wynosić: temperatura - 133oC, ciśnienie - 3 bary, a czas obróbki - 20 minut (Fc 3).

Informacja o przeprowadzonej obróbce termicznej musi być zawarta
w świadectwie zdrowia dla przywożonego towaru.

27 stycznia 2004 r.
Izrael
Pryszczyca (Foot-and-Mouth Disease) zakaz przywozu do Rzeczypospolitej Polskiej i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- zwierzęta żywe parzystokopytne domowe i dzikie,

- nasienie, komórki jajowe i embriony tych zwierząt,
- surowe mięso tych zwierząt,
- przetwory z mięsa surowego tych zwierząt, które to przetwory nie zostały poddane obróbce termicznej gwarantującej zniszczenie wirusa pryszczycy - temp. powyżej 72oC,
- inne produkty od tych zwierząt, przeznaczone do spożycia przez: ludzi, zwierzęta lub przeznaczone do użytku rolniczego lub przemysłowego, za wyjątkiem tych towarów poddanych obróbce termicznej w temperaturze powyżej 72oC;
- inne produkty od tych zwierzšt, nie przeznaczone do spożycia przez: ludzi, zwierzęta lub przeznaczone do użytku rolniczego lub przemysłowego, za wyjątkiem tych towarów poddanych obróbce termicznej w temperaturze powyżej 72oC;
- produkty od tych zwierząt, przeznaczone do farmaceutycznego lub leczniczego wykorzystania, za wyjątkiem produktów poddanych procesom sterylizacji,

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii GIWz.VI-400.FMD-1 - 1/2004 z dnia 26 stycznia 2004r.
Od godziny 24:00 dnia 26 stycznia 2004 r.
27 stycznia 2004 r.
Francja
region: PUY-DE-DOME
Wirusowa krwotoczna posocznica (VHS)
zakaz przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- świeże ryby łososiowate oraz szczupak (w każdym stadium rozwojowym),
-
ikra i mlecz pozyskana od ryb łososiowatych oraz szczupaka,
Pismo Głównego Lekarza Weterynarii GIWz.V-400/R-3/2004 z dnia 27 stycznia 2004r.
Od godziny 24:00 dnia 27 stycznia 2004 r.
27 stycznia 2004 r.
Francja
region:Jura
zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)
zakaz przywozu i przewozu
przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
żywe ryby łososiowate pochodzšce z kultur wodnych (w każdym stadium rozwojowym),

- ikra i mlecz pozyskana od ryb łososiowatych pochodzšcych z kultur wodnych,
- świeże i mrożone ryby łososiowate

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii GIWz.V-400-IHN-3/2004 z dnia 27 stycznia 2004r.

Od godziny 24:00 dnia 27 stycznia 2004 r.

POWIĄZANE

W ciągu ostatnich dwóch tygodni Nigeria i Republika Południowej Afryki zgłosiły ...

  Jednym z kluczowych elementów rozporządzenia (UE) 2019/6 jest obowiązek gromad...

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Głównym Inspektoratem...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę