Advertisement

Przetarg – szczepionka przeciwko wściekliźnie

7 sierpnia 2002

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, 40-585 Katowice, ul. Brynowska 25 A, woj. śląskie, pow. m. Katowice, tel. 032 251-57-10, 257-11-85, e-mail: slwiwet@ka.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę doustnej szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących. (PKWiU: 24.42.2)

Miejsce realizacji – wskazane przez zamawiającego lotniska.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 15.10.2002 r. z tym, że od dnia 10.10.2002 r. konieczna jest gwarancja posiadania przez dostawcę wymaganej ilości szczepionki.

Wadium – 4000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 80%,
  • termin płatności – 20%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 10 zł + VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 29, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – mgr Dawid Błotko, e-mail: slwiwet@ka.onet.pl, tel. (0-32) 257-11-85, lok. 29, w godz. 7:30-15:30.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 50.

Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2002 o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.09.2002 o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego, lok. Sala konferencyjna.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • określone w SIWZ.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 132 z dnia 02.08.2002

POWIĄZANE

Padłe dziki stanowią zagrożenie przeniesienia choroby afrykańskiego pomoru świń ...

Akcja szczepienia lisów rozpocznie się w czwartek w woj. śląskim – podał Śląski ...

Apelujemy o przestrzeganie wszelkich zakazów i nakazów wydanych przez Inspekcję ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę