Advertisement

Ceny maszyn rolniczych

27 listopada 2002

W okresie od czerwca 2001 r. do czerwca 2002 r. ceny maszyn rolniczych wzrosły średnio o 4,5%. Był to wzrost wyższy o 2,9 punktu procentowego od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług. Najbardziej, bo o ponad 15%, wzrosła cena kultywatora. Wzrost wyższy od inflacji odnotowano także w przypadku większości innych maszyn, narzędzi i urządzeń. Nieznacznie staniały (w wartościach bezwzględnych) agregat uprawowy, poidło jednomiskowe i parnik na paliwo stałe. Wzrost cen poniżej inflacji odnotowano w przypadku obsypnika zawieszanego i kombajnu zbożowego Z058.

Sprzęt rolniczy polskiej produkcji jest wciąż tańszy od importowanego z krajów zachodnich. Jednak nadal ustępuje on zagranicznemu jakością, wydajnością, niezawodnością i komfortem obsługi.

W czerwcu 2002 r. relacje cen skupu pszenicy do cen maszyn wyraźnie pogorszyły się w porównaniu ze stanem z czerwca 2001 r. Na zakup maszyn trzeba było w czerwcu br. przeznaczyć znacznie większą niż przed rokiem kwotę uzyskaną ze sprzedaży pszenicy. Także w porównaniu ze stanem z grudnia ub.r. odnotowano pogorszenie relacji cen pszenicy do cen wszystkich objętych analizą maszyn.

W tym samym czasie zwiększyła się też masa żywca wieprzowego stanowiąca ekwiwalent cen środków mechanizacji rolnictwa. Relatywny wzrost cen był wyższy w przypadku przyjęcia za podstawę odniesienia stanu z grudnia 2001 r.

Wszystkie maszyny objęte analizą podrożały w relacji do mleka. Nawet na zakup maszyn, których ceny obniżyły się (lub nieznacznie wzrosły), trzeba było w czerwcu 2002 r. przeznaczyć kwotę uzyskaną ze sprzedaży większej ilości mleka. Relatywny wzrost cen był także w przypadku mleka silniej zaznaczony wówczas, gdy za podstawę odniesienia przyjęto stan z grudnia 2001 r.

Cena umownego zestawu złożonego z 29 środków mechanizacji rolnictwa, wyrażona w decytonach pszenicy, wzrosła w okresie od czerwca do grudnia 2001 r. o 19%, a od czerwca 2001 r. do czerwca 2002 r. o 23,3%. Odpowiednio, cena tego zestawu wyrażona w kilogramach żywca wieprzowego, w grudniu ub.r. uległa obniżeniu o 3,7% (wskutek wzrostu ceny skupu żywca wieprzowego), by następnie do czerwca br. wzrosnąć aż o 29,9%. Podobny, choć mniej dynamiczny był przebieg zmian ceny wymienionego zestawu maszyn wyrażonej w hektolitrach mleka. W grudniu 2001 r. odnotowano spadek tej ceny o 6,4%, natomiast w czerwcu wzrost o 13,7%. Generalnie, w okresie czerwiec 2001 r. – czerwiec 2002 r., poza nominalnym wzrostem cen, wystąpiło relatywne podrożenie środków mechanizacji rolnictwa. Na to zjawisko większy wpływ miał spadek cen skupu płodów rolnych niż wzrost cen maszyn.


POWIĄZANE

Wczesna jesień to ważny moment w kalendarzu każdego ogrodnika. Od jakości przepr...

Amerykański producent wprowadza do oferty trzy nowe modele dużych pras kostkując...

Marka CLAAS prezentuje sieczkarnię JAGUAR 990 – nowy flagowy model z serii 900. ...


Komentarze

Bądź na bieżąco
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę