Adama_Spyrale_1-31.05.21

Ogłoszenie o przetargu – kombajn zbożowy

23 października 2002

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro.

Danko Hodowla Roślin Sp.zo.o. z/s w Choryni, 64-005 Racot, ul. Choryń 27, woj. wielkopolskie, pow. kościański, tel. 065 5134888, fax 065 5134806, www.danko.pl, e-mail: danko@danko.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kombajnu zbożowego z jednym rotorem wzdłużnym w układzie młócenia i separacji wraz z zespołem tnącym o szerokości minimum 6,0 m, stołem do rzepaku. (PKWiU: 29.32.3).

Miejsce realizacji – Kopaszewo, 64-010 Krzywiń, woj. wielkopolskie.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 10.12.2002.

Wadium – 3000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 50%,
  • ocena techniczna – 40%,
  • warunki gwarancji i serwisu – 10%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 10,00 zł) można odebrać w Zakład Nasienno Rolny Kopaszewo, 64-010 Krzywiń, woj. wielkopolskie, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Zbigniew Maćkowiak, tel. 065 5178170, w godz. 7:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat Biura Zarządu.

Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2002 o godzinie 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2002 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • przedłożą zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płatnościach.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 175 z dnia 18.10.2002 r. 

POWIĄZANE

Dla gospodarstw indywidualnych, które chcą samodzielnie zbierać swoją kiszonkę, ...

Rejestracja albo świadectwo homologacji europejskiej – takie są obecne wymagania...

Czy maszyna może być lepsza od operatora? Na chwilę obecną wszystko wskazuje, że...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę