Advertisement

Przetarg nieograniczony – sprzęt rolniczy

6 sierpnia 2002

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o., 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, pl. Kościelny 1, woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, tel. 074 8173214, fax 074 8173146, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. kołowe ciągniki rolnicze – szt. 3,
  2. ładowacz rolniczy samobieżny – szt. 1,
  3. wóz paszowy miksująco-zadający – szt. 1. (PKWiU: 29.31.2)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (pożądany) – 30 dni od podpisania umowy.

Wadium – 8500 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 50%,
  • termin wykonania – 10%,
  • warunki płatności – 10%,
  • warunki gwarancji i serwisu – 5%,
  • ocena techniczna – 25%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 1, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Ryszard Glina, tel. 074 8173214, w godz. 7:00-8:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1 – sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 16.09.2002 o godzinie 08:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.09.2002 o godzinie 09:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 11 – sala narad, parter.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 132 z dnia 02.08.2002

POWIĄZANE

Wczesna jesień to ważny moment w kalendarzu każdego ogrodnika. Od jakości przepr...

Amerykański producent wprowadza do oferty trzy nowe modele dużych pras kostkując...

Marka CLAAS prezentuje sieczkarnię JAGUAR 990 – nowy flagowy model z serii 900. ...


Komentarze

Bądź na bieżąco
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę