informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Przetarg nieograniczony – sprzęt rolniczy

6 sierpnia 2002

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o., 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, pl. Kościelny 1, woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki, tel. 074 8173214, fax 074 8173146, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. kołowe ciągniki rolnicze – szt. 3,
  2. ładowacz rolniczy samobieżny – szt. 1,
  3. wóz paszowy miksująco-zadający – szt. 1. (PKWiU: 29.31.2)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (pożądany) – 30 dni od podpisania umowy.

Wadium – 8500 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 50%,
  • termin wykonania – 10%,
  • warunki płatności – 10%,
  • warunki gwarancji i serwisu – 5%,
  • ocena techniczna – 25%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 1, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Ryszard Glina, tel. 074 8173214, w godz. 7:00-8:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1 – sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 16.09.2002 o godzinie 08:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.09.2002 o godzinie 09:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 11 – sala narad, parter.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 132 z dnia 02.08.2002

POWIĄZANE

Zanim prasa wyjedzie do pracy w polu, koniecznie trzeba szczegółowo sprawdzić je...

MOLINE, Illinois — Firma Deere & Company ogłosiła, że jej Rada Dyrektorów wybrał...

VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników coraz bliżej. Tegoroczne eliminacje do...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę