Adama_artemisgoltix_15.02-30.03
Adama_poleposition_15.03_30.04

Wyniki finansowe Grupy URSUS za I półrocze 2015 r.

1 września 2015


Grupa URSUS, największy polski producent ciągników z marką o ponad 120-letniej historii, odnotował w I półroczu 2015 roku kolejny rekordowy wzrost przychodów o 162% rdr do poziomu 175 mln zł oraz skokowy wzrost zysku do poziomu 6,79 mln zł.


 
- Rekordowe wyniki I półrocza br. pokazują słuszność kierunków rozwoju Grupy URSUS opartych na intensyfikacji sprzedaży w kraju i poszukiwaniu nowych perspektywicznych rynków eksportowych. Pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki miała również dywersyfikacja oferty produktowej w segmencie ciągników i maszyn rolniczych, a także rozwój w segmencie ekologicznych środków transportu publicznego – komentuje Karol Zarajczyk, Prezes URSUS S.A.

 
WZROST PRZYCHODÓW GRUPY URSUS

 
Po bardzo dobrych wynikach w 2014 roku, spółka zakończyła I półrocze br. kolejnym rekordem sprzedaży i poprawą zysków. Skonsolidowane przychody grupy URSUS w I półroczu 2015 roku wyniosły 175 mln zł – tj. wzrost o 162% rdr. W omawianym okresie sprzedaż w kraju wzrosła o 64% do poziomu 76,2 mln zł, zaś sprzedaż zagraniczna wyniosła 98,8 mln zł, tj. 385% wzrostu rdr.

 
SPRZEDAŻ KRAJOWA ROŚNIE DZIĘKI TROLEJBUSOM I MASZYNOM ROLNICZYM    

 
W omawianym okresie grupa zamknęła realizację kontraktu na dostawę trolejbusów do Lublina i przekazała ostatnie 19 sztuk pojazdów na kwotę 26,4 mln zł (tym samym spółka zrealizowała wszystkie transze umowy o łącznej wartości 52,8 mln zł). Spółka sprzedała także na rzecz ZTM Lublin autobus ekologiczny Ursus Ekovolt, dzięki czemu łączne przychody ze sprzedaży trolejbusów i autobusów w tym okresie wyniosły 28,1 mln zł. W omawianym okresie URSUS zanotował także wzrost o 44,6% rdr w segmencie prasy zwijającej i zbieraczy – przychody na poziomie 6,5 mln zł oraz rozrzutników do nawozu – przychody na poziomie 5,3 mln zł, tj. wzrost o 104,5% rdr.

 
Przychody ze sprzedaży ciągników w kraju utrzymały się na zbliżonym poziomie rdr, tj. 18 mln zł, pochodna ograniczenia mocy produkcyjnych w związku z realizacją kontraktu etiopskiego. Pomimo tego, po I półroczu 2015 roku spółka odnotowała wzrost udziału rejestracji ciągników URSUS w ogólnej liczbie rejestracji z 2% w 2014 roku do 3% w I półroczu 2015 roku (dane według CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców).

 
KONTRAKT ETIOPSKI WSPIERA SPRZEDAŻ ZAGRANICZNĄ, POTENCJAŁ NOWYCH PROJEKTÓW

 
Sprzedaż zagraniczna w I półroczu br. odnotowała skokowy, 385% wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 98,8 mln zł z 20,3 mln zł w I półroczu 2014 roku. W omawianym okresie spółka zrealizowała dwie ostatnie wysyłki ciągników w ramach kontraktu etiopskiego z firmą METEC o wartości 80,7 mln zł. Łączna wartość zrealizowanego kontraktu wyniosła 178,3 mln zł. Firma sprzedaje także na rynki skandynawskie i wschodnie, a także do Czech, Węgier, Belgii, Holandii, Słowenii, Chorwacji, Islandii i Irlandii oraz  na Słowację.

 
SKOKOWA  POPRAWA ZYSKÓW  

 
W I półroczu br. zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 33,7 mln zł, tj. 262% wzrostu rdr. Zysk na działalności operacyjnej wzrósł ponad 4-krotnie i wyniósł 10,5 mln zł z poziomu 2,5 mln zł w I półroczu 2014 roku. Spółka zakończyła I półrocze br. zyskiem netto w wysokości 6,8 mln zł wobec 0,17 mln zł rok wcześniej. Poprawa wyników jest efektem, między innymi,  rozpoczętych już w połowie 2013 roku procesów restrukturyzacyjnych w Grupie URSUS, których celem było obniżenie kosztów stałych oraz zwiększenie efektywności wykorzystania majątku firmy. Wśród nich było obniżenie kosztów pracowniczych, konsolidacja dwóch oddziałów spółki oraz zmiana struktury strategii marketingowo-reklamowej. Efekty powyższych działań będą miały pozytywny wpływ na poziom kosztów Grupy w kolejnych kwartałach.

 
DALSZY ROZWÓJ I DYWERSYFIKACJA OFERTY PRODUKTOWEJ, URSUS GOES GLOBAL

 
Spółka konsekwentnie realizuje strategię budowania pozycji kluczowego producenta i dystrybutora ciągników oraz maszyn rolniczych na terenie Polski oraz na wybranych rynkach zagranicznych. Po udanych debiutach ciągników o mocy poniżej
74 KM i powyżej 110 KM w ub. roku, w I półroczu 2015 roku URSUS z sukcesem wprowadził do oferty 10 nowych produktów, w tym 6 modeli przyczep i 4 modele ciągników (C-360, C-380, C-380M, C-382) o mocy 75 KM. W II półroczu 2015 roku spółka planuje wprowadzić na rynek kolejny model ciągnika URSUS o mocy 150 KM oraz wzbogacić swoją ofertę produktową o ciągniki z zakresu mocy 50-60 KM o wersję bez kabiny – typu „ROPS”.

 
– Mamy nadzieję na kolejne wzrosty sprzedaży w segmencie ciągników w kraju z uwagi na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który powinien ruszyć w II półroczu br. Liczymy, że wpłynie to pozytywnie na wyniki firmy
w całym 2015 roku – mówi Prezes Karol Zarajczyk.

 
W kwietniu br. spółka otrzymała homologację na autobus elektryczny o nazwie Ursus Ekovolt, dzięki czemu można go sprzedawać do krajów Unii Europejskiej. Pojazd ten, na razie jako pierwszy, wyjechał w czerwcu br. na ulice Lublina. URSUS chce dalej rozwinąć segment komunikacyjny i powalczyć o nowe rynki zbytu w kraju i za granicą.

 
– Przesłanki ku temu stwarza obowiązująca perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Wspólnota promuje niskoemisyjny transport w miastach, a to oznacza, że w pierwszej kolejności chce dofinansowywać tramwaje i autobusy z napędem ekologicznym. Proekologiczna polityka UE jest także wspierana przez największe polskie miasta, które postulują wprowadzenie uregulowań prawnych na rzecz zakazu wjazdu do centrów samochodów niespełniających norm emisji spalin Euro4 i Euro5. W przyszłości należy spodziewać się wzrostu roli transportu miejskiego i zamówień w segmencie pojazdów ekologicznych, dlatego prowadzimy aktywną działalność na rzecz promocji swojej oferty komunikacyjnej w kraju i za granicą – dodaje Prezes Karol Zarajczyk.

 
W ramach rozwoju oferty produktowej i rozbudowy zaplecza produkcyjnego URSUS przeznaczył w 2014 roku 16,8 mln zł na inwestycje. W bieżącym roku spółka planuje przeznaczyć na ten cel 29,4 mln zł, z czego w I półroczu 2015 roku wydatkowała już 9,1 mln zł.

 
URSUS zakłada także dalszy rozwój na perspektywicznych rynkach zagranicznych. Istotnym partnerem dla URSUSA są firmy działające na rynkach skandynawskich i wschodnich oraz w takich krajach jak Czechy, Słowacja, Węgry, Belgia, Holandia, Słowenia i Chorwacja, gdzie eksportowane są wyroby z pełnej oferty spółki. Szczególne możliwości rozwoju stwarza rynek afrykański, gdzie URSUS uruchomił montownię w mieście Adama w ramach realizacji kontraktu z firmą METEC. W planach jest wejście na kolejne rynki afrykańskie. Obecnie spółka prowadzi rozmowy w Angoli, Tanzanii i Nigerii. W ostatniej dekadzie 6 z 10 najprężniej rozwijających się krajów świata pochodziło właśnie z Afryki. W okresie globalnego spowolnienia, które odcisnęło piętno na starym kontynencie, rynki afrykańskie rozwijały się niezwykle dynamicznie. W ciągu najbliższej dekady  średnie tempo wzrostu krajów afrykańskich ma przekroczyć nawet 7% rocznie.

***


Informacje o spółce:

URSUS S.A. to największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji  polskiego rolnictwa. Spółka oferuje szeroką gamę pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa w kraju i na świecie. Produkty URSUS odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom wszystkich pokoleń rolników, łącząc tradycję polskiej motoryzacji z nowoczesnością i światową jakością. URSUS to najstarsza marka narodowa o światowej renomie i potencjale dalszego rozwoju.

Spółka posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne: w Dobrym Mieście, w Opalenicy i największy w Lublinie, gdzie zatrudnia łącznie ponad 960 osób. URSUS produkuje rocznie ok. 1,2 tysiąca ciągników i kilka tysięcy maszyn rolniczych sprzedawanych w Polsce i na świecie.

Grupa należy do kluczowych inwestorów regionu lubelskiego, gdzie rozwija swoje zaplecze produkcyjne i laboratorium badawczo-rozwojowe. URSUS R&D współpracuje z inżynierami z Politechniki Lubelskiej oraz z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie przy opracowywaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych. Zarząd chce wykorzystać ponad 120-letnią tradycję marki oraz potencjał polskich inżynierów i konstruktorów do stworzenia w Lublinie nowoczesnego centrum badawczo-produkcyjnego.

Produkty URSUS docierają do tysięcy klientów w kraju i na świecie, w tym do Czech, Belgii, Holandii czy Pakistanu. Z 1,5 mln ciągników wykorzystywanych obecnie w Polsce, prawie połowa, tj. ok. 700 tys. to ciągniki marki URSUS. W ostatnich latach URSUS należy również do czołówki polskich eksporterów do Afryki. W 2013 r. - w ramach umowy pomiędzy rządem polskim a etiopskim - Grupa zawarła umowę ze spółką METEC (Etiopia) na dostawę 3 tysiące ciągników, wyposażenie  centrów serwisowych, dostawę części zamiennych do ciągników oraz szkolenia. 26 sierpnia 2015 r. URSUS podpisał kolejny kontrakt na dostawę ciągników, przyczep i części zamiennych do transportu trzciny cukrowej z firmą Ethiopian Sugar Corporation (ESC). Umowa na łączną kwotę 30,7 mln USD zawiera opcję powiększenia wartości zamówienia o 25% do końca września 2015 roku. Zlecenie będzie realizowane w IV kwartale 2015 r. i I kwartale 2016 r. Umowa z ESC to już drugi afrykański kontrakt dla URSUSA, efekt wygranego przetargu, w którym oferta techniczna i finansowa URSUSA uzyskała najwyższą ocenę.

POWIĄZANE

Wysoka wydajność, nowoczesne technologie oraz pakiety wpływające na komfort prac...

Robert Kawęcki, 42-letni rolnik z woj. lubelskiego został zwycięzcą konkursu Jeś...

Testowanie maszyn zielonkowych jest ograniczone do sezonu trwającego kilka miesi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę