aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

1,33 miliarda dolarów wynosi eksport art. rolnych z USA do ZEA

3 lipca 2024
1,33 miliarda dolarów wynosi eksport art. rolnych z USA do ZEA

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) z produktem krajowym brutto na poziomie 536,83 miliardów dolarów i przewidywanym wzrostem na poziomie 4,2 procent w 2024 r. zajmują drugą co do wielkości gospodarkę w świecie arabskim, a znaczne wydatki konsumpcyjne wynikają z wysokiego dochodu na mieszkańca.

Warto zauważyć, że jest to drugi co do wielkości rynek eksportowy amerykańskich produktów rolnych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. W 2023 r. amerykański eksport produktów rolnych i produktów pokrewnych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich osiągnął 1,33 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 3,8% w porównaniu z 2022 r. Ponad 75% wzrostu dotyczyło towarów przeznaczonych dla konsumentów. Wysiłki Zjednoczonych Emiratów Arabskich na rzecz dywersyfikacji gospodarczej zaowocowały odporną gospodarką, mniejszą zależnością od dochodów z ropy naftowej i większym skupieniem na sektorach takich jak turystyka, handel detaliczny i technologia. Jako główny regionalny węzeł handlowy, wzmocniony korzystnymi umowami handlowymi i nowoczesną infrastrukturą, Zjednoczone Emiraty Arabskie ugruntowały swoją pozycję wiodącego ośrodka reeksportu.

Ogólny klimat biznesowy

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) charakteryzują się tętniącym życiem i dynamicznym klimatem biznesowym, charakteryzującym się szybkim wzrostem gospodarczym, strategiczną dywersyfikacją wolną od zależności od ropy naftowej oraz korzystnym otoczeniem regulacyjnym dla przedsiębiorstw. Motorem tego wzrostu są znaczne inwestycje rządowe w infrastrukturę, rozwijający się sektor turystyczny oraz duży nacisk na innowacje i technologię. Strategiczna lokalizacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako centrum handlowego między Azją, Europą i Afryką dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność biznesową. Rząd oferuje liczne zachęty dla przedsiębiorstw, w tym zwolnienia podatkowe i wolne strefy celne, które pozwalają na pełną własność zagraniczną. Zjednoczone Emiraty Arabskie zajmują również wysokie miejsca w światowych indeksach łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, przyciągając znaczące bezpośrednie inwestycje zagraniczne1. To środowisko sprzyja innowacjom i przedsiębiorczości, czyniąc Zjednoczone Emiraty Arabskie ośrodkiem zarówno dla uznanych firm, jak i start-upów.

Populacja i kluczowe trendy demograficzne

Przy populacji liczącej około 10 milionów cudzoziemcy stanowią prawie 89 procent populacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich (wykres 1), których przyciąga obiecujący krajobraz zatrudnienia, stabilność społeczno-polityczna, lukratywne płace wolne od podatku i korzystna wymiana walut stawki. Pozostałe 11 procent stanowią obywatele Emiratów. Struktura demograficzna emigrantów jest zróżnicowana, a znaczna reprezentacja pochodzi z krajów Azji Południowej, zwłaszcza Indii (38 procent), Pakistanu (17 procent) i Filipin (7 procent). Ponadto populacja obejmuje znaczną liczbę osób z krajów arabskich, głównie Egipcjan (4 procent), a także wielu innych narodowości, w tym Irańczyków i mieszkańców Zachodu.

Zjednoczone Emiraty Arabskie charakteryzują się żywym i szybko rosnącym obrazem demograficznym ze znaczną obecnością emigrantów. Ta różnorodność wpływa na trendy konsumpcyjne, szczególnie w rosnącej klasie średniej, napędzanej rosnącymi możliwościami gospodarczymi. Wśród konsumentów z klasy średniej coraz chętniej wybierana jest żywność premium, ekologiczna i prozdrowotna, co odzwierciedla rosnący nacisk na bezpieczeństwo żywności i odżywianie. Największy przedział wiekowy reprezentujący 7 milionów osób mieści się w przedziale od 25 do 54 lat3. Populacja młodych ludzi, której mediana wieku wynosi 35,8 lat4, wykazuje silną skłonność do rozwiązań związanych z wygodą i technologią, takich jak zakupy spożywcze online i usługi dostawy posiłków.

Wielkość gospodarki, siła nabywcza i zachowania konsumentów Zjednoczone Emiraty Arabskie są drugą co do wielkości gospodarką świata arabskiego po Arabii Saudyjskiej, z produktem krajowym brutto (PKB) na poziomie 536,83 miliardów dolarów i przewidywaną stopą wzrostu na poziomie 4,2 procent w 2024 r.5. Jest to druga największy rynek eksportowy amerykańskich produktów rolnych wśród krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz 23. co do wielkości na świecie. W 2023 r. eksport produktów rolnych i pokrewnych z USA do Zjednoczonych Emiratów Arabskich osiągnął 1,33 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 3,8% w porównaniu z 2022 r., z czego ponad 75% stanowiło towary konsumenckie. Wysoki dochód na mieszkańca w połączeniu ze znaczną siłą nabywczą stanowi podstawę znacznych wydatków konsumenckich. Dochód rozporządzalny społeczeństwa napędza zwiększone spożycie różnorodnych produktów spożywczych wysokiej jakości. Konsumenci w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są znani ze świadomości marki i preferencji dla międzynarodowych marek żywności, ale rośnie tendencja do wspierania produktów lokalnych i zrównoważonych. Dywersyfikacja gospodarcza doprowadziła do powstania bardziej odpornej gospodarki, mniej zależnej od dochodów z ropy naftowej i bardziej skoncentrowanej na sektorach takich jak turystyka, handel detaliczny i technologia. W 2023 r. całkowity import produktów rolnych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich osiągnął 22 miliardy dolarów, co oznacza spadek o 0,6% w porównaniu z 2022 r.6 Zjednoczone Emiraty Arabskie są głównym regionalnym węzłem handlowym na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej ze względu na korzystne położenie geograficzne i nowoczesną infrastrukturę. Jest także członkiem Panarabskiej Umowy o Wolnym Handlu, która zniosła prawie wszystkie cła wśród jej sygnatariuszy, oraz członkiem-założycielem Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC). Przyjazne dla gospodarki regulacje, niskie cła i rozległe strefy wolnego handlu na terenie całego kraju pozwoliły ZEA stać się jednym z wiodących na świecie ośrodków reeksportu.

Najnowsze trendy Zjednoczone Emiraty Arabskie stają się coraz bardziej atrakcyjne dla emigrantów poszukujących wysokiej jakości życia i stabilności politycznej. Korzystne warunki gospodarcze przyciągnęły do regionu wiele zamożnych osób, zwłaszcza z Europy, Rosji i Chin. Napływ ten doprowadził do wzrostu liczby właścicieli domów wśród zróżnicowanej populacji emigrantów. Dla sprzedawców detalicznych ta różnorodność stwarza zarówno wyzwania, jak i możliwości (w tabeli 1 poniżej przedstawiono zalety i wyzwania stojące przed eksporterami z USA). Sprzedawcy detaliczni muszą korzystać z analityki danych oraz spostrzeżeniami konsumentów, aby dostosować swoje usługi i produkty do potrzeb tych zróżnicowanych grup demograficznych. W 2023 r. sektor spożywczy ZEA nadal rósł, choć w wolniejszym tempie niż w roku poprzednim (tabela 2). Spowolnienie to sugeruje, że sektor sprzedaży detalicznej żywności stabilizuje się po dobrym roku 2022, odzwierciedlając jednocześnie ostrożniejsze wydatki konsumentów ze względu na rosnące koszty życia. Zjednoczone Emiraty Arabskie stawiają na zrównoważony rozwój w odpowiedzi na rosnącą świadomość ekologiczną i zmieniające się preferencje konsumentów. Organizacja dwudziestej ósmej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 2023 r. rzuciła jeszcze jaśniejsze światło na zrównoważony rozwój, kształtując zarówno strategie marketingowe, jak i programy zajęć na salach konferencyjnych. Większy nacisk na bezpieczeństwo żywnościowe, podkreślony znaczącymi inwestycjami w technologię rolniczą i zrównoważone praktyki rolnicze, również kształtuje przyszłościowe trendy. Oczekuje się, że przyjęcie technologii takich jak rolnictwo pionowe i hydroponika pobudzi lokalną produkcję i może zmniejszyć zależność od importu niektórych łatwo psujących się produktów. Najnowsze trendy w sektorze spożywczym Zjednoczonych Emiratów Arabskich obejmują silne przejście w kierunku cyfryzacji i handlu elektronicznego. Pandemia Covid-19 przyspieszyła przyjęcie usług zakupów spożywczych i dostawy żywności online, a tendencje te prawdopodobnie się utrzymają. Handel elektroniczny odnotował imponujący dwucyfrowy wzrost, ponieważ coraz więcej konsumentów skorzystało z wydajnych usług dostaw i szerszej gamy produktów online7. Gwałtowny wzrost sprzedaży w handlu elektronicznym był napędzany programami lojalnościowymi, wygodą i trendami w zakresie stylu życia. Sprzedawcy detaliczni nieustannie znajdują nowe sposoby wykorzystania technologii, aby uczynić zakupy jeszcze lepszymi nie tylko online, ale także offline. Tendencje te powinny w dalszym ciągu napędzać wzrost w sektorze spożywczym, ze szczególnym naciskiem na integrację technologiczną i inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Badanie rynku

Przed wejściem na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich dostawcom z USA zaleca się przeprowadzenie wstępnych badań obejmujących zarówno kwestie marketingowe, jak i regulacyjne, aby określić, czy istnieje potencjał dla ich produktów. Dostawcy powinni rozumieć ogólny klimat biznesowy, wielkość i dynamikę rynku, trendy konsumpcyjne, procedury importu żywności i przepisy. Regionalne Biuro ds. Rolnictwa USDA w Dubaju (OAA Dubai) oferuje bezpłatnie cenne informacje na temat rynku żywności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także w Kuwejcie, Omanie i Katarze, aby pomóc dostawcom z USA być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i przepisami.

Nowi dostawcy powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami rządowymi Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zainteresowanych eksporterów gorąco zachęca się do odwiedzania stron internetowych rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celu uzyskania najnowszych aktualizacji; linki można znaleźć w Sekcji VI niniejszego raportu. Wskazane jest również przeczytanie Krajowego przewodnika handlowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich opublikowanego przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, ponieważ zawiera on ważne informacje na temat rynku ZEA, w tym taryfy importowe, przepisy celne, bariery handlowe i inne.

Lokalne zwyczaje i trendy biznesowe

Aby sprzedawać produkty spożywcze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, eksporter musi znaleźć wiarygodnego importera, agenta lub dystrybutora. Skontaktuj się z OAA Dubai, aby uzyskać aktualny katalog importerów regionalnych uporządkowany według kategorii produktów i kraju. Chociaż Zjednoczone Emiraty Arabskie mają bogatą kulturę arabską i wartości islamskie, są krajem kosmopolitycznym i przestrzegają międzynarodowych praktyk biznesowych. Importerzy pochodzą z różnych narodowości i mają założone rodzinne firmy handlowe, które rozwijają się przez wiele lat. Dlatego konieczne jest odwiedzanie rynku w celu budowania powiązań z branżą, oceny partnerstw i identyfikowania nowych możliwości, a wysiłek w nawiązaniu osobistego kontaktu świadczy o zaangażowaniu w rynek. Więcej informacji na temat kultury biznesowej można znaleźć w dokumencie Doing Business in the United Arab Emirates: Fifth Edition Rady Biznesu USA-ZEA oraz w dodatkowych informacjach uzyskanych od Ambasady Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Stanach Zjednoczonych. OAA Dubai wspiera szeroką gamę wystaw handlu żywnością w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, których celem jest ułatwienie dostawcom z USA wejścia na rynek. Co roku w lutym Foreign Agricultural Service USDA wspiera i organizuje amerykański pawilon w Gulfood, największych corocznych targach żywności i napojów na świecie. Aby uzyskać informacje na temat możliwości dołączenia do pawilonu amerykańskiego w Gulfood, zachęcamy eksporterów do bezpośredniego kontaktu z organizatorem pawilonu. Inne międzynarodowe targi spożywcze popularne wśród kupujących w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to Summer Fancy Food Show, National Restaurant Association Show, Natural Products Expo West, SIAL Paris i ANUGA Germany. OAA Dubai regularnie rekrutuje regionalnych nabywców do udziału w tych pokazach. Nowym dostawcom z USA zaleca się nawiązanie kontaktu ze stanowymi regionalnymi grupami handlowymi (SRTG), ponieważ zapewniają one szkolenia i edukację, analizy rynku, targi i misje dla nabywców, a także działania promocyjne produktów finansowane w ramach programu dostępu do rynku. SRTG ściśle współpracują ze stanowymi departamentami rolnictwa. Dodatkowo niektóre stany i współpracownicy USDA mają biura przedstawicielskie lub marketingowe.

Ogólne gusta i trendy konsumenckie

Istnieje szeroki zakres zapotrzebowania na różnorodne międzynarodowe składniki ze względu na znaczne różnice w dochodach pomiędzy osobami o najwyższych i najniższych dochodach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także dużą różnorodnością grup etnicznych, dla których ten kraj jest domem. Osoby z Zatoki Perskiej preferują zachodnie potrawy, zwłaszcza podczas posiłków poza domem lub przekąsek w domu. W 2023 r. eksport produktów konsumenckich ze Stanów Zjednoczonych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich spadł z 1 037 698 dolarów do 999 920 dolarów, czyli o około 3,64 procent.8 Spadek ten można przypisuje się różnym czynnikom, w tym zmianom preferencji konsumentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wahaniom gospodarczym wpływającym na nawyki wydatkowe, zwiększonej konkurencji ze strony innych dostawców oraz wyzwaniom, takim jak inflacja wpływająca na siłę nabywczą. Do spadku eksportu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich prawdopodobnie przyczyniły się również zakłócenia w łańcuchu dostaw. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich w dalszym ciągu obserwuje się znaczące zmiany w trendach żywieniowych i zachowaniach konsumentów, przy czym kluczową rolę odgrywa rosnąca populacja pokolenia milenijnego. Millenialsi napędzają popyt na zdrowe składniki i wygodne opcje żywności, coraz częściej zwracają się do platform internetowych w celu robienia zakupów spożywczych i dostawy żywności. Otwartość tego pokolenia na nowe kuchnie doprowadziła do wzrostu różnorodności doświadczeń kulinarnych. Ponadto wyraźna jest świadomość kosztów, która znajduje odzwierciedlenie w większej liczbie wizyt w dyskontach i ogólnej mniejszej liczbie zakupów. Oczekuje się, że przez cały 2024 rok konsumenci w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zachowają ostrożne podejście do wydatków, podkreślając wartość, zachowując jednocześnie swoje oczekiwania. Idea „hakowania wartości” stanie się coraz bardziej widoczna, gdy konsumenci będą szukać optymalnych okazji, biorąc pod uwagę czynniki wykraczające poza cenę, aby zapewnić jakość i satysfakcję w ramach swoich środków finansowych. Pomimo wyzwań gospodarczych i prognozowanej stagnacji poziomu wynagrodzeń konsumenci w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą podtrzymywać swoje standardy stylu życia, co doprowadzi do rosnącego zainteresowania dyskontami. W 2023 r. sprzedaż w dyskontach wyniosła 130 mln USD, co odzwierciedla znaczny wzrost z 82 mln USD w 2022 r. Oznacza to wzrost o około 59,8% i ma osiągnąć 151,2 mln USD w 2024 r.9 Według badania przeprowadzonego w 2023 r. przez Euromonitor na temat wartości konsumenckich i zachowań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 75 procent konsumentów obawia się, że ceny kupowanych przez nich przedmiotów codziennego użytku rosną, 62 procent szuka zdrowych składników w spożywanej przez siebie żywności, a 22 procent uważa, że większość ich codziennych czynności przeniesie się do Internetu platforma. Około 61 procent twierdzi, że będzie kupować wyłącznie od marek, którym w pełni ufa, podczas gdy 42% twierdzą, że lubią wydawać pieniądze, a nie je oszczędzać.10 Chociaż brak czasu jest jedną z największych barier w przygotowywaniu i gotowaniu żywności w domu, konsumenci wolą żywność gotowaną w domu. Niemniej jednak popyt na usługi gastronomiczne jest duży, a poszukiwanie żywności i napojów o właściwościach zdrowotnych wydaje się ważne dla wszystkich pokoleń.oprac, e-mk, ppr.pl na podst USDA Foreign Agricultural Service


POWIĄZANE

Polacy zadowoleni z transformacji energetycznej. Blisko co drugi badany potwierd...

Mazurska Manufaktura S.A., specjalizująca się w produkcji kraftowych alkoholi mo...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przypomina, że zbliża się termi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę