aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

43. Sesja Rady Zarządzającej IFAD

12 lutego 2020
43. Sesja Rady Zarządzającej IFAD
MRiRW

Minister Jan Krzysztof Ardanowski 10 i 11 lutego 2020 r. przebywał w Rzymie, gdzie uczestniczył w 43. Sesji Rady Zarządzającej Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa IFAD oraz spotkał się z Prezydentem IFAD i Dyrektorem Generalnym FAO, a także z Minister Polityki Rolnej, Żywnościowej, Leśnictwa i Turystyki Republiki Włoskiej.

Tematem przewodnim Sesji było „Inwestowanie w zrównoważone systemy żywnościowe w celu eliminacji głodu w 2030 r. – rola IFAD w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Podczas Sesji omawiane były również kwestie programowe i budżetowe”.

Polski minister o bezpieczeństwie żywnościowym

W swoim wystąpieniu inauguracyjnym minister wskazywał, że jednym z podstawowych problemów jest zapewnienie ludzkości świata bezpieczeństwa żywnościowego.

– Jest wielkim dramatem, że liczba osób niedożywionych zbliża się do miliarda i co roku rośnie. Matka Ziemia jest  w stanie jeszcze przez wiele, wiele pokoleń wyżywić swoich mieszkańców, ale to wymaga skoordynowanej współpracy – stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski.

– Między innymi musimy postawić na rozwój rolnictwa zasobooszczędnego, na lokalne systemy żywieniowe, na rozwój badań naukowych, zwalczanie chorób zwierząt i roślin – dodał minister.

Szef polskiej delegacji zwrócił również uwagę na problem marnowania żywności.

– Również bardzo mocno musimy dbać o to, by nie marnować żywności. Marnowanie żywności, marnowanie pracy rolnika i zasobów ziemi przy miliardach głodujących ludzi jest po prostu niemoralne, jest grzechem wobec Boga Stwórcy. Polska jako liczący się kraj rolniczy, kraj niewolny od problemów, również problemów klimatycznych, czuje swoją odpowiedzialność za wyżywienie ludzkości i ziemi, czuje odpowiedzialność za swoich braci i swoje siostry na innych kontynentach – podkreślił minister Ardanowski.

W przesłaniu skierowanym do uczestników debaty dotyczącej zrównoważonych systemów żywnościowych, minister rozwinął tezy związane z marnotrawstwem żywności.

– Szczególnie wyrazistego wymiaru w dobie panującego wciąż na świecie głodu i niedożywienia nabiera poszanowanie żywności. Marnowanie żywności ma negatywne skutki społeczne, ekonomiczne i ekologiczne – zwrócił uwagę minister.

– Produkt spożywczy to produkcja, opakowanie, transport, energia i emisja odpadów przemysłowych. Wyrzucona żywność to zmarnowane ogromne ilości wody i energii zużytej do jej produkcji, transportu, przechowywania i przygotowania. Marnowanie żywności wpływa negatywnie na środowisko. 8% emisji gazów cieplarnianych podgrzewa naszą planetę z powodu naszego marnotrawstwa, a na 30% światowej powierzchni upraw produkuje się jedzenie, które i tak jest marnowane. Jednocześnie do wyprodukowania tego zmarnowanego pożywienia zużywa się 25% wody niezbędnej dla całego rolnictwa – zaznaczył minister Ardanowski.

Jednocześnie szef polskiej delegacji zwrócił uwagę na konieczność poszanowania kultury i tradycji w ramach świadczonej pomocy rozwojowej i humanitarnej.

– W imieniu Polski, kraju, który bardzo mocno jest związany z poszanowaniem wolności i demokracji, pragnę zwrócić uwagę, że jakakolwiek pomoc oferowana krajom dotkniętym ubóstwem nie może być uzależniona od przyjmowania jakiejkolwiek ideologii. Zmuszanie krajów afrykańskich do ideologii gender, aborcji, sterylizacji czy eutanazji i uzależnienie od przyjęcia tych niemieszczących się w tamtejszej tradycji chorych i nieakceptowanych zachowań musi spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem – powiedział minister.

Spotkania z prezydentem IFAD i dyrektorem generalnym FAO

Podczas spotkań z prezydentem IFAD Gilbertem Houngbo i dyrektorem generalnym FAO Qu Dongyu, polski minister rolnictwa wskazał, że bez współpracy organizacji międzynarodowych, podmiotów sektora prywatnego i pozarządowego nie jest możliwe rozwiązanie współczesnych problemów globalnych. Także zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, tym bardziej, że nasza planeta ma wystarczające zasoby, aby wyżywić ludzkość. Problem polega na nierównościach w dostępie, co – jak  podkreślał minister – jest nie tylko nielogiczne, ale i niemoralne. W tym kontekście zadeklarował zaangażowanie Polski w prace organizacji związane z walką z głodem i modernizacją sektora rolnego.

Minister J. K. Ardanowski zwrócił się do Dyrektora Generalnego FAO z prośbą o sprostowanie dotyczące członkostwa Polski z FAO.

– Polska była członkiem-założycielem FAO w 1945 r. Następnie, ze względów politycznych, wystąpiła z organizacji. FAO za datę wstąpienia Polski uznaje ponowne przystąpienie w 1958 r., co nie oddaje w pełni naszego zaangażowania w prace tej organizacji – podkreślił minister.

29 stycznia 2020 r. została zakończona procedura akcesji Polski do IFAD. W związku z tym Polska została 177. członkiem Organizacji. IFAD to wyspecjalizowana agenda ONZ, która zajmuje się wsparciem finansowym dla krajów rozwijających się w celu zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, poprawy warunków żywnościowych i zwiększenia produkcji żywności. Rada Zarządzająca jest głównym organem decyzyjnym IFAD. Składa się ze wszystkich Państw Członkowskich, posiedzenia odbywają się raz w roku. W sesjach biorą udział również zaproszeni Obserwatorzy. Rada podejmuje decyzje takie jak zatwierdzenie nowego członka, powołanie nowego prezydenta, zatwierdzanie budżetu administracyjnego, przyjmowanie polityk, kryteriów i rozporządzeń.

 

MRiRW


POWIĄZANE

Kazachstan Temir Zholy (KTZ), narodowa spółka kolejowa Kazachstanu, zauważył nie...

W 2023 roku Polska, będąc drugim co do wielkości eksporterem mięsa wołowego w Un...

Od 2016 roku w Polsce rośnie saldo migracji na pobyt stały. Coraz mniej osób emi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę