Agencja Nasienna odpowiada na wątpliwości KRIR

26 sierpnia 2021
Agencja Nasienna odpowiada na wątpliwości KRIR

W piśmie z dnia 24 sierpnia 2021 r., Agencja Nasienna Sp. z o.o. >>> udzieliła następujących wyjaśnień w sprawie jej działalności:

Przede wszystkim podkreślić należy, że funkcjonujący w Polsce model ochrony wyłącznego prawa do odmian roślin jest modelem dychotomicznym. Oznacza to, że konkretna odmiana rośliny może być chroniona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo prawem krajowym (ustawą z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin), albo prawem wspólnotowym (Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin oraz jego przepisami wykonawczymi). Nigdy jednak dana, konkretna odmiana rośliny nie może być chroniona jednocześnie obydwoma ww. grupami przepisów.

Agencja Nasienna Sp. z o. o. jest organizacją hodowców w rozumieniu tak przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, jak i Rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin. Status Agencji Nasiennej Sp. z o.o. jako organizacji hodowców potwierdza zarówno literatura z zakresu prawa rolnego, jak i orzecznictwo polskich sądów powszechnych.

Na skutek nowelizacji ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, która miała miejsce w dniu 8.06.2017 r., hodowcy (oraz ich organizacje) pozbawieni zostali możliwości występowania do posiadaczy gruntów rolnych z wnioskami o udzielenie informacji w zakresie odstępstwa rolnego dotyczącego odmian roślin chronionych wyłącznym prawem na szczeblu krajowym. Nie utracili jednak tego uprawnienia w stosunku do odmian roślin chronionych na szczeblu wspólnotowym.

Agencja Nasienna Sp. z o.o. występuje do rolników wyłącznie z wnioskami o udzielenie informacji w zakresie odstępstwa rolnego odnoszących się do odmian roślin chronionych na szczeblu wspólnotowym. Komplet przesyłanej rolnikom korespondencji obejmuje:

a) wniosek o udzielenie informacji (który jasno i jednoznacznie w swojej treści wskazuje na podstawę prawną — odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego), wraz z:

  • formularzem pozwalający na udzielenie wnioskowanej informacji;
  • załącznikiem w postaci Wykazu odmian chronionych wyłącznym prawem na poziomie wspólnotowym,

b) pismo informacyjne, zatytułowane Ważne informacje, którego zadaniem jest przypomnienie rolnikowi, że jest on zobligowany do uiszczenia opłaty z tytułu stosowania instytucji odstępstwa rolnego także w odniesieniu do odmian roślin chronionych na szczeblu krajowym oraz zachęcające do korzystania z platformy elektronicznej ułatwiającej rozliczenia z organizacją hodowców, wraz z: wykazem odmian roślin chronionych na szczeblu krajowym,  formularzem wniosku o utworzenie konta na platformie cyfrowej Agencji Nasiennej Sp. z o.o.,  informatorem o ochronie prawnej odmian roślin.

Ponadto,       na        stronie internetowej    naszej  Spółki  pod      adresem: https://agencjanasienna.pl/project/2021-wnioski-o-udzielenie-informacji/  publikujemy informację potwierdzającą zakres naszych roszczeń informacyjnych.

Powyższa informacja nie pozostawia żadnych wątpliwości, że Agencja Nasienna Sp. z o. o. występuje do posiadaczy gruntów rolnych z wnioskami o udzielenie informacji dotyczących odstępstwa rolnego wyłącznie w odniesieniu do odmian roślin chronionych na szczeblu wspólnotowym.

 

KRIR


POWIĄZANE

Niemal równocześnie, portale Onet i Wirtualna Polska poinformowały 3 październik...

Dobrostan zwierząt, zrównoważony rozwój i walka z ASF to główne tematy zjazdu Po...

Śmierć rodziców zawsze jest trudnym przeżyciem. Mimo wszystko jest to zdarzenie,...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę