aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Agro OZE: ponad tysiąc osób przeszkolonych

10 marca 2023
Agro OZE: ponad tysiąc osób przeszkolonych

25 szkoleń, w których wzięło udział 1114 osób to efekty działań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie wsparcia działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie, w 2022 roku.

Spółdzielnie energetyczne

Od 21 września do 18 października 2022 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował dla przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich bezpłatne szkolenia dotyczące zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich. Patronat Honorowy nad szkoleniami objął Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenia, w formie on-line, były realizowane na zlecenie KOWR przez Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

Szkolenia miały na celu udzielenie odpowiedzi na pytania:

  • Czym jest spółdzielnia energetyczna i jak ją założyć?
  • Czy gmina może stać się członkiem spółdzielni energetycznej?
  • Jakie korzyści dla gminy i społeczności lokalnej wynikają z założenia spółdzielni energetycznej?

W trakcie szkolenia uczestnicy mieli okazję uzyskać informacje na temat działalności spółdzielni energetycznych jako nowych podmiotów na polskim rynku energii oraz ich wpływu na możliwości rozwoju dla lokalnych samorządów, przedsiębiorstw, rolników i mieszkańców. Zapoznali się również z technicznymi aspektami funkcjonowania spółdzielni energetycznych w kontekście optymalizacji autokonsumpcji oraz przykładowym modelem spółdzielni energetycznej, a także korzyściami wynikającymi z jej funkcjonowania.

Szkolenia przeprowadzono w każdym z 16 województw. W wydarzeniach wzięły udział 723 osoby. Spotkania były otwierane przez Pana Rafała Romanowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Waldemara Humięckiego, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Biometan

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadził cztery webinaria w zakresie środowiskowych uwarunkowań dotyczących budowy i funkcjonowania biometanowni. W szkoleniach wzięły udział 222 osoby.

Webinaria otworzył, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marek Chibowski. Podkreślił, że Polska jest krajem typowo rolniczym, z silnie rozwiniętym sektorem rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Dzięki temu mamy ogromny potencjał rolniczych surowców odpadowych, które mogą być wykorzystywane do produkcji biometanu. Niektóre źródła wskazują, że w Polsce można wytworzyć około 8 mld m3 biometanu rocznie, odpowiednika gazu ziemnego.

Szkolenie podzielono na trzy panele. W pierwszym uczestnicy zapoznali się z tematyką obejmującą zasady funkcjonowania instalacji biogazowych i biometanowych, wytwarzania biometanu w różnych formach skupienia oraz korzyści środowiskowych wynikających z funkcjonowania instalacji biogazowych i biometanowych. Panel poprowadził prof. dr hab. inż. Jacek Dach z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Drugi panel został poświęcony różnicom pomiędzy biogazowniami rolniczymi a pozostałymi tego typu instalacjami oraz uregulowaniom prawnym dotyczącym powstawania instalacji biogazowych i biometanowych. Tę część poprowadził, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biometanu Marek Pituła. Trzeci panel dotyczył przedstawienia i omówienia przykładowego raportu oddziaływania na środowisko opartego o planowaną inwestycję biometanową, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań generowanych przez instalację oraz rozwiązań minimalizujących lub kompensacyjnych. Panel został poprowadzony przez dr hab. inż. prof. UP Alinę Kowalczyk-Juśko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Biogaz rolniczy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował dla zainteresowanych rolników z woj. mazowieckiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego warsztaty z zagospodarowania odchodów zwierzęcych (gnojowicy świńskiej i bydlęcej) poprzez ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i ciepła w mikrobiogazowni rolniczej.

Warsztaty odbyły się w Nowej Wsi w gminie Rydzyna (woj. wielkopolskie), w Kamieńcu Ząbkowickim (woj. dolnośląskie) oraz w Chamsku w gminie Żuromin (woj. mazowieckie), a uczestnicy mieli okazję zobaczyć działające w pobliżu mikrobiogazownie rolnicze.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskali informacje na temat: rodzajów mikrobiogazowni rolniczych, doboru instalacji do ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym, aspektów prawnych i procedur administracyjnych niezbędnych do uruchomienia mikrobiogazowni, warunków uzyskania wsparcia w ramach systemu FIT, kosztów i okresu zwrotu inwestycji, potencjalnych źródeł finansowania oraz praktycznych aspektów działania instalacji. Łącznie wzięło udział około 90 osób.

Agrofotowoltaika

W Gaju Oławskim, położonym w województwie dolnośląskim, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował warsztaty, których celem było przekazanie informacji na temat szans i ryzyk w rozwoju agrofotowoltaiki w Polsce.

Miejsce warsztatów nie było przypadkowe, bo funkcjonuje tam pilotażowa instalacja agrofotowoltaiczna, która oprócz połączenia produkcji rolnej z produkcją energii elektrycznej, uwzględnia również dodatkowe elementy związane z zagospodarowaniem wody. W trakcie szkolenia poruszono tematykę doświadczeń innych krajów w rozwoju agro PV, podano przykłady i możliwości zastosowania tej technologii wraz z ekonomiką inwestycji, zaprezentowano uwarunkowania prawne na rynku energii oraz możliwość rozwoju magazynów energii, a także wskazano na bariery rozwoju agrofotowoltaiki.

Spółki KOWR

Szkolenie dotyczące możliwości zagospodarowania odchodów zwierzęcych poprzez ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w mikrobiogazowniach rolniczych dla przedstawicieli spółek hodowli zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej odbyło się w dniach 20–21 października 2022 r. w Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie).

W trakcie wydarzenia uczestnicy odwiedzili mikrobiogazownię rolniczą, funkcjonującą w gospodarstwie rolnym w Starczowie, należącym do Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. Podstawowym celem szkolenia było przedstawienie zagadnień związanych z:

  • doborem odpowiedniego rodzaju instalacji mikrobiogazowni rolniczej przy uwzględnieniu zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa oraz ilości powstających w nim odpadów,
  • praktycznymi aspektami funkcjonowania mikrobiogazowni rolniczych,
  • nakładami inwestycyjnymi, jakie należy ponieść na ten cel, oraz okresem zwrotu inwestycji,
  • podstawowymi korzyściami wynikającymi z zastosowania ww. technologii,
  • dostępnymi systemami wsparcia finansowego dla tego typu inwestycji.

Więcej informacji na temat działań wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich prowadzonych przez Departament Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa można znaleźć na stronie internetowej KOWR: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/dzialania-informacyjno-promocyjne.

 

źródło: KOWR


POWIĄZANE

Obecnie większość upraw kukurydzy w Polsce znajduje się w fazie kwitnienia. To d...

Lidl Polska to największy eksporter dóbr rolno-spożywczych w naszym kraju oraz s...

Wydaje się, że zasady BHP są znane wszystkim pracownikom, jednak liczba wypadków...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę