20 maja 2003 - uroczystość startu II edycji Rajdu Młodych Rolników do Brukseli

4 czerwca 2003

- "Szerokiej drogi" - tym wspólnym akcentem do uczestników II edycji Rajdu Młodych Rolników do Brukseli zwrócili się Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i Ambasador, Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Bruno Dethomas.

W ten sposób Rajd Młodych Rolników wkroczył w fazę decydującą. Rozpoczęte w marcu eliminacje na szczeblu lokalnym oraz zakończone 11 maja zawody wojewódzkie wyłoniły 49 uczestników, którzy stawili się dzisiaj na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego aby wziąć udział w uroczystości startu I etapu Rajdu Centralnego. Wszyscy uczestnicy w ramach nagrody otrzymali rowery oraz stroje kolarskie.

Na uroczystość, której gospodarzem był Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski przybyli Ambasadorowie krajów UE, Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa, Wojewodowie, przedstawiciele instytucji wspierających organizację Rajdu oraz liczni dziennikarze. Całej uroczystości towarzyszyły występy orkiestry i marjoretek z Płońska.

W trakcie krótkiego spotkania z rolnikami Prezydent RP życzył im bezpiecznej drogi i namawiał do jak najefektywniejszego wykorzystania wszystkich możliwości, które czekają na uczestników w trakcie dziesięciu dni Rajdu. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pan Dariusz Szymczycha pogratulował uczestnikom oraz zaprezentował główne cele Rajdu.
Po spotkaniu na dziedzińcu uformowano kolumnę kolarzy. Przemawiając do zgromadzonych na placu uczestników Prezydent RP powiedział - "(…) reprezentujecie środowisko, które na integracji może znacząco skorzystać. (…) Trud jaki podjęliście rywalizując w dwustopniowych eliminacjach świadczy o Waszym zaangażowaniu (…) które, mam nadzieję, pomoże Wam przekonywać do wzięcia udziału w referendum. (…)"

Do uczestników zwrócili się również Ambasador Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Bruno Dethomas oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Pilarczyk. W imieniu uczestników z podziękowaniami wystąpiła pani Krystyna Musielak, sołtys gminy Książęca Wieś. "(…) Wierzę, że ten wyjazd da nam szerszą perspektywę i lepszą orientację w zasadach na jakich opiera się rolnictwo w Unii. (…) W drodze powrotnej chcemy przygotować apel wzywający do głosowania w referendum akcesyjnym na TAK. (…)" - powiedziała pani sołtys.

Sygnał do startu dali wspólnie Prezydent RP - trzymający flagę UE - i Ambasador Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce - z flagą Polski. Kolumna ruszyła w szyku paradnym prezentując wszystkie województwa.

20 maja 2003 - I etap Warszawa - Poświętne
Po uroczystym starcie uczestnicy Rajdu skierowali się w stronę Płońska. Łączna długość pierwszego odcinka wyniosła 35 km i zakończyła się na rynku miasta gdzie na kolarzy czekali burmistrz, wójt oraz około 300 mieszkańców. Burmistrz gratulował uczestnikom zwycięstwa w eliminacjach wojewódzkich oraz wyraził nadzieję, że po powrocie wykorzystają zdobyte doświadczenia dla przekonywania do głosowania w referendum. Orkiestra odegrała hymn UE, zaś uczestnicy wręczyli władzom drobne upominki.

Część artystyczna została przygotowana przez Centrum Doradztwa Rolnictwa w Poświętnem k. Płońska. Na uczestników czekał festyn zorganizowany z okazji Dnia Niepełnosprawnych, po którym przy ognisku uczestnicy wzięli aktywny udział w występach zespołu pieśni i tańca z Kroczewa.

21 maja 2003 II etap Poświętne - Przysiek
Drugi etap Rajdu liczył 60 kilometrów i rozpoczął się na granicy województwa kujawsko-pomorskiego. Zawodnicy w dwóch odcinkach przejechali trasę do Centrum Doradztwa Rolnictwa w Przysieku k. Torunia.

W trakcie krótkiej przerwy w Toruniu uczestnicy spotkali się z prasą i telewizją. Obszerne sprawozdania ukazały się w lokalnych gazetach oraz programie telewizji regionalnej.

W trakcie krótkiego spotkania z uczestnikami rozmawiali Renata Bancarzewska, Task Manager for Information and Public Relations z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Artur Ławniczak Przewodniczący ZMW i wiceprzewodniczący Narodowego Związku Młodych Rolników. -"(…) Dostaliście do ręki kluczyki od samochodu. Jeśli dzięki Waszej aktywności uda się przekonać Polaków że warto go uruchomić to droga rozwoju przed nami pozwoli nam wcisnąć gaz do dechy (…)" - powiedział Przewodniczący.

Po krótkim odpoczynku uczestnicy Rajdu wzięli udział w seminarium organizowanym w ramach Forum Młodych Rolników woj. kujawsko-pomorskiego. Szóste z kolei spotkanie ok. 300 rolników poświęcone było w całości programowi SAPARD. Na zakończenie, po dwóch wykładach, odbyła się uroczystość wręczenia nagród w wojewódzkim konkursie wiedzy o SAPARD-zie. Dekoracji zwycięzców dokonał Pan Zdzisław Gumkowski, który w imieniu Kancelarii Prezydenta RP przekazał pierwszą nagrodę.

Wieczorem uczestnicy zwiedzili Muzeum Etnograficzne w Toruniu, starówkę oraz odbyli rejs statkiem po Wiśle.

22 maja 2003 III etap Przysiek - Barzkowice
Etap w województwie zachodniopomorskim liczył 50 km i składał się z trzech odcinków.

Pierwszy odcinek zakończył się w Ośrodku Doradztwa Rolnictwa w Barzkowicach. Na uczestników czekała prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz, doradca Prezydenta RP, która w krótkim wykładzie podsumowała ogólną sytuację w rolnictwie oraz perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w kontekście naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Pani profesor odpowiadała również na pytania młodych rolników.

Kolejny odcinek prowadził z Barzkowic w kierunku wsi Wiechowo w gminie Marianowo do gospodarstwa agroturystycznego. Uczestników powitali zastępczyni wójta oraz właściciele. W trakcie prezentacji uczestnicy mieli okazję poznać zasady gospodarowania i inwestowania w tego typu działalności.

Podczas ostatniego odcinka odbył się wyścig kolarski do Barzkowic.
Do grupy uczestników dołączył na stałe dziennikarz, który będzie przesyłał codzienne relacje z Rajdu do redakcji Polskiego Radia oddział Szczecin.

23 maja 2003 IV etap Barzkowice - Prenzlau
W dniu dzisiejszym uczestnicy Rajdu przekroczyli granicę Polski w miejscowości Rosówek. Łączna długość odcinka rowerowego wyniosła 70 kilometrów.

Przed wyjazdem uczestników pobłogosławił ksiądz biskup Jan Gocłowski, który nawiązując do słów papieża powiedział, że Europa nie może istnieć bez Polski zaś Polacy muszą pamiętać, że nie powinni pozostawać poza nią aby nie tworzyć nowych podziałów.

Przekroczenie granicy odbyło się przy zgodnej współpracy służb celnych w asyście władz samorządowych - ze strony polskiej marszałka województwa zachodniopomorskiego, z niemieckiej burmistrza powiatu Uckermack, oraz przewodniczącej Stowarzyszenia Kobiet Prenzlau. Burmistrz, na zaimprowizowanej uroczystości na przejściu granicznym, powitał uczestników i organizatorów Rajdu. Wyraził nadzieję, że pobyt na ziemi niemieckiej będzie inspirujący i przyniesie wiele nowych doświadczeń. Dziękując za współpracę i pomoc przy organizacji Rajdu prof. Duczkowska-Małysz, doradca Prezydenta RP, stwierdziła, że już za rok podobne inicjatywy będą zapewne dotyczyły rolników niemieckich, którzy będą zainteresowani poznaniem możliwości i umiejętności polskich kolegów.

Etap zakończył się w Prenzlau, w ośrodku Stowarzyszenia Kobiet Prenzlau.

24 maja V etap - Prenzlau
Najdłuższy etap Rajdu liczący 105 kilometrów odbył się w kilku odcinkach specjalnych w okolicach Prenzlau. Sygnał do startu etapu dał starosta Prenzlau.

Zawodnicy odwiedzili dwa gospodarstwa rolne. W czasie pierwszego spotkania, w gospodarstwie o charakterze mlecznym w miejscowości Bandelow, uczestnicy pytali gospodarzy głównie gospodarzy o warunki hodowli oraz o stabilność cen. Kolejne gospodarstwo, w miejscowości Dedelow - hodowlane, produkujące 25 tys sztuk bydła rocznie - wzbudziło wiele zainteresowania. Właściciel podejmując kilka lat temu decyzję o profilu działalności, zainwestował w budowę małej elektrowni ekologicznej produkującej energię (moc 120 kW) z nawozu naturalnego uzyskiwanego przy hodowli. Dzięki ulgom i zwolnieniom z podatku za produkcję energii czystej ekologicznie - planowany zwrot nakładów biogazowni nastąpi po sześciu latach od inwestycji, a już obecnie sprzedaż energii stanowi drugie główne źródło dochodu gospodarstwa.

Wieczorem uczestnicy wzięli udział w uroczystych obchodach Dni Miasta Prenzlau, na których obok artystów z Niemiec wystąpiła dziecięca grupa taneczna z Barlinka.

25 maja VI etap Prenzlau-Berlin
Etap przebiegał głównie ulicami Berlina i podzielony był na kilka odcinków. Łączna trasa etapu liczyła 20 kilometrów.
Uczestnicy po krótkim powitaniu w ambasadzie RP w Berlinie skierowali się w kierunku Ministerstwa Ochrony Konsumentów, Żywności i Rolnictwa odpowiednika polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie spotkania pracownicy ministerstwa przybliżyli uczestnikom warunki funkcjonowania rolnictwa w Niemczech, ze szczególnym naciskiem na funkcjonowanie organizacji młodych rolników. Zaprezentowali ponadto niemieckie stanowisko w sprawie planowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Po spotkaniu uczestnicy na rowerach udali się w kierunku Reichstagu. Pierwszą część dnia zakończyło zwiedzanie budynku Reichstagu.

Oficjalny lunch w towarzystwie Radcy Handlowego Ambasady RP w Berlinie oraz zwiedzanie Berlina z przewodnikiem stanowiły główne atrakcje popołudnia i wieczoru.

26 maja VII etap Berlin - Maastricht
Cała trasa etapu przebiegała drogami Holandii, i wyniosła 70 km. Zawodnicy po męczącej podróży autokarem, przejechali odcinek w najszybszym jak dotąd czasie - średnia prędkość wyniosła 30,7 km/h.

W Maastricht na uczestników czekała holenderska Polonia, której przedstawiciele zabrali uczestników na długi wieczorny spacer po mieście. Akademicka atmosfera centrum oraz wspaniały nastrój uczestników sprawiły, że spotkanie i dyskusje przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych.

27 maja VII etap Maastricht - Bruksela
Program dnia wyraźnie oddzielił część kolarską połączoną z wizytami na farmach rolnych i część oficjalną, której głównym punktem była uroczystość oficjalnego zakończenia Rajdu w siedzibie Przedstawicielstwa RP przy UE.

Przed południem zawodnicy pokonali 70 km w dwóch odcinkach. Start nastąpił z miejscowości Zoutleeuw w Belgii, gdzie na 75 hektarowym gospodarstwie, głównie o charakterze mlecznym, na uczestników oprócz gospodarzy czekał radny Swinnen z okręgu Vlaams-Braabant oraz szef związku rolników Urbaan Avermaete. Uroczystość transmitowała telewizja regionalna oraz dziennikarze lokalnych gazet.

Odcinek rowerowy zakończył się w miejscowości Linden, w gospodarstwie warzywnym produkującym cykorię. Uczestnicy mieli okazję prześledzić cały proces produkcyjny jak również poznać zasady finansowania oraz sposoby sprzedaży gotowych produktów. Po krótkiej degustacji, do grupy dołączył korespondent TVP w Brukseli, który przeprowadził wywiady z uczestnikami.

W Brukseli na zawodników czekało gorące przyjęcie - w siedzibie Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej zorganizowano przyjęcie na cześć Rajdu i młodych rolników. "Witamy młodych rolników" - głosił napis na bramie wjazdowej. Wewnątrz na uczestników czekali znakomici goście: gospodarz imprezy Marek Grela, Ambasador RP przy UE, Dariusz Szymczycha, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Marek Pol, wicepremier i Minister Infrastruktury, Adam Tański Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy instytucjach Unii Europejskiej i rządzie Belgii, oraz wysocy urzędnicy Komisji Europejskiej i instytucji wspierających Rajd.

"Fakt, że pokonaliście tak duży dystans, świadczy o Waszym poparciu dla integracji (…) Widać, że Wam nie trzeba tłumaczyć dlaczego warto pójść i głosować ale po powrocie nie zapomnijcie przekonać swoich bliskich." - do zawodników zwrócił się Minister Szymczycha. W ramach gratulacji wręczył każdemu uczestnikowi Rajdu list od Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego.

W imieniu młodych rolników głos zabrał Waldemar Szyłak z województwa zachodniopomorskiego, który odczytał przygotowaną przez wszystkich uczestników deklaracji wzywającej do głosowania w referendum. "Przed wyjazdem do Unii Europejskiej mieliśmy pewne obawy (…) program edukacyjny związany z tematyką europejską oraz wizyty w gospodarstwach rolnych uświadomiły nam, że jedną z najbardziej uprzywilejowanych grup przez Wspólną Politykę Rolną są tacy jak my - młodzi rolnicy. Oni także mają podobne problemy. Unia daje im szansę rozwoju. Naszym obywatelskim obowiązkiem jest wzięcie udziału w referendum. Zdecydujmy sami o przyszłości naszego kraju i naszego rolnictwa."

"Unia czeka na Was! Dzięki Waszej obecności wierzę, że Polacy, w tym rolnicy są przygotowani do nowej sytuacji, która powstanie po wejściu Polski do Unii Europejskiej." - powiedział Minister Adam Tański, który w imieniu organizatorów programu Polska Dobra Żywność zaprosił wszystkich gości na degustację polskich potraw.

"Chcemy do Unii" - krzyczeli młodzi rolnicy do kamer TVP. Przy dźwiękach kapeli góralskiej we wspaniałej atmosferze odpowiadali na pytania dziennikarzom aby po zamknięciu oficjalnej części ceremonii, tańcem i zabawą uczcić Rowerowy Rajd Młodych Rolników do Brukseli.

28 maja IX etap Bruksela
Przedostatni dzień Rajdu upłynął pod znakiem spotkań edukacyjnych w instytucjach europejskich zajmujących się rolnictwem. Jako pierwszą uczestnicy odwiedzili siedzibę Dyrekcji Generalnej ds. rolnictwa Komisji Europejskiej. Spotkanie dotyczyło prac Komisji i planów reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Następnie uczestnicy udali się do Europejskiej Rady Młodych Rolników - CEJA - gdzie gości powitał sekretarz generalny COPA-COGECA. W trakcie półtoragodzinnego spotkania gospodarze przekonywali młodych rolników z Polski do konieczności łączenia się w grupy - producenckie i zawodowe, którym jest zdecydowanie łatwiej wypracować sobie pozycję na rynku, zdobywać kapitał do inwestycji oraz lobbować za korzystnymi dla siebie rozwiązaniami prawnymi.
Po lunchu uczestnicy zwiedzili siedzibę Parlamentu Europejskiego. Przewodnikiem grupy były panie stażystki z Polski, które oprowadziły uczestników po budynku i wprowadziły w zasady pracy eurodeputowanych.

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, na którą przybyli Radca Minister Pełnomocny Władysław Piskorz wraz z małżonką oraz Radca ds. Weterynarii Kazimierz Prandota.

29 maja X etap Bruksela - Wageningen
Ostatni etap rowerowy został przeprowadzony w okolicach holenderskiej miejscowości Wageningen i liczył 60 km. Wieczorem odbył się również odcinek specjalny w formie wyścigu kolarskiego w systemie pucharowym.

W trakcie trzech odcinków uczestnicy zwiedzili dwa gospodarstwa rolne - pierwsze o charakterze produkcji trzody chlewnej, drugie o wiodącej produkcji roślinnej. W spotkaniach wziął udział przedstawiciel Związku Młodych Rolników Holenderskich. Ostatnie spotkanie z partnerami holenderskimi wypełniły dyskusje na temat warunków prowadzenia działalności rolniczej w Polsce i Holandii. Uczestnicy pytali o źródła głównych dochodów i warunki sprzedaży produktów, jak również o rolę pomocy ze środków unijnych i jej wpływu na planowanie produkcji.

Wieczorem uczestnicy spotkali się aby podsumować wyjazd i podzielić się wnioskami płynącymi ze wszystkich spotkań.

30 maja XI etap Wageningen
Ostatni dzień Rajdu w całości wypełniło spotkanie na Uniwersytecie w Wageningen. W jego trakcie uczestnicy wysłuchali wykładu prof. van den Bana na temat organizacji rynku rolnego w Unii Europejskiej i zasad Wspólnej Polityki Rolnej. W drugiej części w dyskusji z uczestnikami udział wzięli przedstawiciele Związku Młodych Rolników Holenderskich.
W ramach weryfikacji wszystkich spotkań merytorycznych uczestnicy podeszli do pisemnego testu z wiedzy o Unii Europejskiej i rolnictwie.

Wiedzę uczestników sprawdzano w trakcie wyjazdu dwukrotnie, w formie testów wielokrotnego wyboru z zakresu Unii Europejskiej oraz Wspólnej Polityki Rolnej. Oba testy zawierały po trzydzieści pytań, czas na rozwiązanie piętnaście minut. Łączna maksymalna ocena wyniosła 60 punktów. W klasyfikacji indywidualnej w pierwszej dwudziestce znaleźli się:

Miejsce
Iimię i nazwisko
Województwo
Punkty
1.
Karol Śnieżek
Podkarpackie
57
2.
Wojciech Kukułka
Pomorskie
55
2.
Adam Jakubczyk
Kujawsko-Pomorskie
55
4.
Arkadiusz Toś
Świętokrzyskie
53
4.
Anna Wyrembelska
Wielkopolskie
53
6.
Tomasz Lasyk
Podkarpackie
52
7.
Ewa Tręda
Śląskie
51
8.
Tomasz Domański
Zachodniopomorskie
50
8.
Michał Mroczkowski
Pomorskie
50
10.
Adam Mochniej
Lubelskie
49
10.
Agnieszka Wojtyło
Lubuskie
49
10.
Tomasz Żołnierek
Dolnośląskie
49
13.
Marek Pałka
Lubelskie
48
14.
Marcin Dwojewski
Świętokrzyskie
47
14.
Maciej Pilczuk
Pomorskie
47
14.
Anna Rozbicka
Lubuskie
47
14.
Michał Teszner
Śląskie
47
14.
Dominika Woś
Świętokrzyskie
47
17.
Andrzej Meller
Kujawsko-Pomorskie
46
18.
Iwona Kaźmierska
Mazowieckie
46
19.
Michał Balas
Śląskie
46
20.
Marta Żynel
Podlaskie
46
21.
Piotr Grabowski
Mazowieckie
45
21.
Joanna Kulbacka
Podlaskie
45
21.
Krystyna Pasik
Lubelskie
45
24.
Małgorzata Paliga
Opolskie
43
24.
Cezary Rydczak
Łódzkie
43
24.
Waldemar Szyłak
Warmińsko- Mazurskie
43

W klasyfikacji drużynowej, powstałej po zsumowaniu wyników uczestników z poszczególnych województw lista przedstawia się następująco:

Miejsce
Województwo
punkty
1.
Pomorskie
152
2.
Podkarpackie
147
3.
Śląskie
144
4.
Lubelskie
141
5.
Świętokrzyskie
141
6.
Lubuskie
137
7.
Kujawsko-Pomorskie
136
8.
Podlaskie
131
9.
Dolnośląskie
130
10.
Wielkopolskie
127
11.
Zachodniopomorskie
125
12.
Łódzkie
123
13.
Małopolskie
121
14.
Mazowieckie
120
15.
Opolskie
116
16.
Warmińsko-Mazurskie
108

 

W ramach rywalizacji sportowej przeprowadzono dwa specjalne odcinki rowerowe. Pierwszy w formie wyścigu otwartego dla wszystkich uczestników, drugi w formie rywalizacji bezpośredniej w systemie pucharowym. Oto zwycięzcy w klasyfikacji pań:

Miejsce
Imię i nazwisko
Województwo
1.
Krystyna Pasik
Lubelskie
2.
Krystyna Musielak
Dolnośląskie
3.
Agnieszka Wojtyło
Lubuskie
4.
Ewa Tręda
Śląskie

W klasyfikacji panów zwyciężyli:

Miejsce
Imię i nazwisko
Województwo
1.
Błażej Szczepański
Łódzkie
2.
Gerard Pachuc
Świętokrzyskie
3.
Tomasz Bednarski
Mazowieckie
4.
Michał Szczepański
Łódzkie
5.
Kamil Chodakowski
Warmińsko-Mazurskie
6.
Michał Teszner
Śląskie
7.
Jan Paterak
Opolskie
8.
Jakub Szymkowiak
Wielkopolskie

W drodze powrotnej uczestnicy wypełnili ankiety na temat oceny spotkań merytorycznych oraz ich przydatności do dalszej działalności rolniczej.


POWIĄZANE

Koniec listopada, zamyka jesienną akcję sadzenia drzew, która była zwieńczeniem ...

Wszyscy wiemy, jak wyglądają poimprezowe poranki. Po miłej zabawie pozostaje nie...

Kojarzy się z wyrafinowaniem i wykwintną kolacją podczas letniego, ciepłego wiec...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę