Adama_Spyrale_1-31.05.21

Arysta LifeScience Polska

5 stycznia 2016


W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia firma Arysta Lifescience składa wszystkim serdeczne życzenia, wielu głębokich przeżyć, wewnętrznego spokoju i radości. Niech zbliżający się Nowy Rok będzie pełen optymizmu i  szczęścia, niech przyniesie wszystkim nadzieję na spełnienie wszystkich marzeń.


Marzeniem każdego przedsiębiorcy rolnego są takie warunki produkcji w których pogoda nie zaskoczy niepożądanymi przymrozkami, powodziami, suszą czy gradobiciem. Życzymy wszystkim jak najlepszych warunków uprawowych w przyszłym sezonie ale jak wiadomo nie było roku w którym nie zaistniałyby jakieś czynniki stresowe obniżające plon roślin.

Prawidłowo opracowana i przestrzegana technologia produkcji oparta na klasycznych środkach ochrony roślin i nawozach bardzo często już nie wystarcza aby pomóc roślinie przezwyciężyć warunki stresowe. Stres ogranicza biologiczną możliwość produkcyjną roślin i w konsekwencji plony są dużo niższe od osiąganych w optymalnych warunkach uprawy. Warto wiedzieć, że działanie niektórych niesprzyjających czynników można zminimalizować stosując nowej generacji środki z grupy biostymulatorów. Najlepiej poznanym i najczęściej stosowanym biostymulatorem jest Asahi SL.

Asahi SL zawiera w swoim składzie związki fenolowe naturalnie występujące w komórkach roślinnych i uczestniczące w szeregu procesów biochemicznych i fizjologicznych roślin. Od wielu lat stosowania Asahi SL obserwuje się pozytywny wpływ na roślinę polegający między innymi na wspomaganiu roślin w szybkim reagowaniu na czynniki stresowe. Następuje to dzięki uwalnianiu większej ilości energii dostępnej roślinie, przyspieszeniu przepływu cząsteczek w komórce i między tkankami, wzmocnieniu ścian komórkowych czy poprzez usprawnienie gospodarki hormonalnej w roślinie.

Asahi SL stosowany jako preparat przeciwstresowy do poprawy kondycji roślin, wykazuje lepsze efekty działania na roślinach im stres jest większy. Rośliny próbują same przystosować się do niekorzystnych warunków, ale dzięki dostarczeniu związków fenolowych w postaci oprysku zachodzi to dużo szybciej i efektywniej.

Asahi SL to jedyny środek, którego mechanizm działania został przebadany na poziomie genu. Doświadczenia prowadzone są od kilku lat na SGGW w Warszawie na roślinie modelowej - rzodkiewniku pospolitym z wykorzystaniem technologii mikromacierzy cDNA. Wskazują one, że Asahi SL stymuluje w roślinie wiele skomlikowanych procesów. Każdy proces życiowy, zwłaszcza gdy uczestniczą w nim białka, ma podłoże w materiale genetycznym zawartym w chromosomach. Opryskiwanie roślin biostymulatorem Asahi SL podwyższa ekspresję bardzo wielu genów. Wśród genów o zmienionej ekspresji znalazły się m.in. te odpowiedzialne za proces fotosyntezy, kontrolujące rozwój generatywny roślin, przejście z fazy wegetatywnej w generatywną czyli zawiązywania pąków kwiatowych, oraz dotyczące sygnalizacji czynników środowiska czyli regulowanych przez hormony roślinne.
Efekty działania widoczne na poziomie genów potwierdzane były podczas wielu badań polowych prowadzonych od wielu lat na terenie całej Polski.

Biostymulatory stosuje się zwykle jako zabieg technologiczny lub interwencyjny. Najbardziej efektywny jest zabieg technologiczny – oprysk wykonuje się w fazie rozwoju roślin najistotniejszej ze względu na jakość i wysokość przyszłych plonów. Zabiegi te są szczególnie polecane do najbardziej nowoczesnych technologii produkcji.

W uprawie rzepaku ozimego bardzo ważnym okresem rozwoju jest wznowienie wegetacji po zimie. Uszkodzone i osłabione przez mrozy rośliny łatwo są porażane przez grzyby i bakterie chorobotwórcze. Szybki start i efektywna regeneracja osłabienia, a niejednokrotnie także uszkodzeń zimowych procentuje wysokimi plonami. W warunkach takich najlepiej sprawdza się Asahi SL. Jednokrotny zabieg biostymulatorem Asahi SL wykonany w dawce 0,6 l/ha po ruszeniu wegetacji, zanim rośliny zaczną wybijać w pęd wpływa na efektywniejszą regenerację uszkodzeń zimowych i bujniejszy wzrost wiosną. Lepsza kondycja na początku sezonu prowadzi do wyższej liczby najbardziej plonotwórczych rozgałęzień I-go rzędu, wzrostu liczby łuszczyn i wyższej liczby nasion w łuszczynie a także wzrostu masy 1000 nasion. Efekt ten osiągany jest dzięki wzmocnieniu powstających komórek zalążni i pylników. Po zastosowaniu Asahi SL rośliny rzepaku są mniej narażone na suszę dzięki silniejszemu systemowi korzeniowemu oraz odporniejsze na późne przymrozki. Obserwowane efekty skutkowały wzrostem plonu rzepaku średnio o 10 %.

W uprawie buraka cukrowego silnym stresem, oprócz niekorzystnych warunków środowiska jest stres herbicydowy. Herbicydy niszczą konkurencyjne chwasty nie pozostają jednak obojętne dla młodych roślin buraka. Po zabiegu herbicydowym buraki są początkowo zahamowane we wzroście, co w konsekwencji wpływa na zmniejszenie plonu korzeni oraz cukru. Wielu naukowców podkreśla, że rośliny buraka są najbardziej narażone na stres herbicydowy podczas ciepłej słonecznej wiosny przy optymalnej wilgotności gleby. Rosną wtedy szybko, a ich epiderma pokryta jest tylko cienką warstwą ochronną kutyny lub wosku, co ułatwia przenikanie środków w głąb tkanek. Również w czasie chłodnej i deszczowej pogody burak staje się bardziej wrażliwy na stosowane herbicydy. Stres herbicydowy można zminimalizować stosując Asahi SL łącznie z zabiegami herbicydowymi. Badania prowadzone w Instytucie Przemysłu Cukrowniczego w Lesznie oraz w wielu cukrowniach na terenie kraju wykazały, że  rośliny opryskane Asahi SL miały bujniejszy wzrost i większy wigor, co ostatecznie przekładało się na wyższy, lepszej jakości plon. Najlepsze, rezultaty uzyskano przy stosowaniu preparatu w dawce 0,6 l/ha, łącznie z 2 i 3 zabiegiem herbicydowym. Okazało się, że rośliny, które były potraktowane Asahi SL, dawały średnio plon korzeni oraz plon cukru biologicznego i technologicznego wyższy o 10%. Zwiększyła się też o 0,5 do 1,8% zawartość cukru w korzeniach. Preparat nie wpływał negatywnie na skuteczność herbicydów.

W uprawie kukurydzy istotnym dla wzrostu roślin i kształtowania przyszłego plonu są pierwsze tygodnie po wschodach. W tym czasie występują często niskie temperatury hamujące wzrost roślin. Stosowane w tym okresie herbicydy dodatkowo osłabiają rozwój roślin a fitotoksyczne działanie uwidacznia się w postaci żółto- czerwonych przebarwień. Zastosowanie Asahi SL w tym okresie pozwala łatwiej znieść stres spowodowany chłodem i herbicydami. Zalecane są dwa zabiegi: pierwszy w fazie 3-4 liści, drugi w fazie 8-10 liści kukurydzy w dawce 0,6 l/ha. Po zastosowaniu Asahi SL można było zaobserwować wzrost plonu kukurydzy zarówno wegetatywnego (masy zielonej) oraz generatywnego (kolb). Wzrost plonu ziarna spowodowany jest wzrostem liczby kolb na roślinie, zwiększeniem ilości nasion w kolbie oraz wzrostem masy tysiąca nasion.

Zapraszamy na stronę internetową firmy
www.arysta.plPOWIĄZANE

Oddałbyś wszystko za pozbycie się nieznośnych objawów syndromu dnia poprzedniego...

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych w dniu 28 maja br. w godz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę