aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Atrakcyjne dla rolników warunki udzielania kredytów preferencyjnych

5 stycznia 2016
Wiele korzystnych dla rolników zmian w zasadach udzielania kredytów rolniczych z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do ich oprocentowania wprowadza obowiązujące od 19 listopada br. nowe rozporządzenie Rady Ministrów "zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR" (Dz. U. Nr 208, poz. 1374).

Przede wszystkim obniżono znacząco, bo z 2% do 0,1 %  - oprocentowanie kredytów bankowych na wznowienie produkcji po klęskach dla producentów rolnych. Z tej znaczącej obniżki będą mogli skorzystać ci rolnicy, którzy ubezpieczyli co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych lub co najmniej połowę posiadanej liczby zwierząt. Oznacza to, że taki rolnik w myśl nowych przepisów zapłaci jedynie 0,1% należnego bankowi oprocentowania kredytu, resztę zapłaci za niego ARiMR. Wcześniej płacił on 2% należnego bankowi oprocentowania.

Nowe rozporządzenie wprowadza także  możliwość zawieszania przez banki na okres nie dłuższy niż dwa lata spłaty rat kapitału kredytów w celu wznowienia produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej po wystąpieniu szkód spowodowanych przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. Przy czym w okresie zawieszenia spłaty, należne bankowi odsetki kredytu będzie płaciła Agencja. Natomiast w przypadku kredytów udzielonych do 30 kwietnia 2007 r. po zakończeniu zawieszenia spłaty kredytu, kredytobiorca będzie płacił oprocentowanie kredytu w wysokości powiększonej o wcześniej wypłacone dopłaty ARiMR w części oprocentowania należnego kredytobiorcy. W przypadku zaś kredytów udzielanych od 1 maja 2007 r. - zapłacone w tym okresie przez Agencję za kredytobiorcę odsetki,  pomniejszą kwotę dopłat określoną w umowie kredytu bankowego.

Zmienione przepisy wprowadzają możliwość udzielania kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania stosowanymi jako pomoc de minimis dla grup producentów rolnych na sfinansowanie nabycia udziałów lub akcji zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb oraz możliwość udzielania gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów bankowych na te cele. Wprowadzono również możliwość udzielania kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania stosowanymi jako pomoc de minimis dla producentów rolnych na sfinansowanie nabycia udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub rybnych oraz udziałów jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność w zakresie sztucznego unasieniania zwierząt oraz możliwość udzielania gwarancji i poręczeń spłaty tych kredytów.

Dobrą wiadomością dla banków jest z pewnością informacja, że wchodzące w życie 19 listopada br. rozporządzenie podwyższa wskaźnik stanowiący podstawę do obliczania wysokości oprocentowania dla banków kredytów preferencyjnych z 1,5 do 1,6 stopy redyskontowej weksli. Ta  zmiana zwiększy z pewnością zainteresowanie banków takimi kredytami, a w konsekwencji umożliwi rolnikom lepszy dostęp do nich. Można się spodziewać, że więcej rolników otrzyma taki kredyt i dzięki temu zdecydują się na zakup nowych maszyn i urządzeń rolniczych, czy też sfinansują z tych pieniędzy kupno nawozów i innych środków do produkcji rolnej.

Przepisy nowego rozporządzenia umożliwiają ARiMR udzielenie studentom ze wsi, z rodzin o dochodach na osobę do 600 zł, poręczeń do wysokości 100% wykorzystanej kwoty kredytu studenckiego. Znowelizowane przepisy usprawniają też procedury ubiegania się o taki kredyt. Dotychczas bowiem, ARiMR poręczała takie kredyty studentom z rodzin o najniższych dochodach na osobę, na podstawie otrzymanego z Ośrodka Pomocy Społecznej zaświadczenia, że osoba taka kwalifikuje się do otrzymania takiej pomocy. Dzięki nowym przepisom dokument taki nie będzie już potrzebny, bo jeżeli dochód w rodzinie będzie wynosił do 600 zł na osobę, to taki student będzie kwalifikował się do poręczenia za niego przez ARiMR pełnej kwoty kredytu.   


POWIĄZANE

4 czerwca o godzinie 12:00 w Brukseli odbędzie się protest europejskich rolników...

Jak informuje KOWR,  Celem programu jest nawiązanie współpracy między amerykańsk...

[DANE Z CEIDG] Zakładanie firm na lekkim minusie. Za to wznawianie działalności ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę