aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Dług gruntowy alternatywą dla hipoteki

3 grudnia 2004

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, pracująca nad projektem nowelizacji kodeksu cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wprowadza m.in. pojęcie długu gruntowego. W niektórych krajach ta forma jest z powodzeniem stosowana i stanowi równorzędną alternatywę dla tradycyjnej hipoteki.

Dług gruntowy byłby ustanowiony na rzecz wskazanego podmiotu zwanego uprawnionym na prawie własności nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym. Strony mogłyby w dość szeroki sposób regulować umownie zasady oraz tryb skorzystania z tego środka zabezpieczenia w zależności od potrzeb. W bardzo dużym uproszczeniu taką umowę można porównać to deklaracji stosowanej przy wekslu in blanco, gdzie istnieje możliwość szczegółowego określenia terminu i warunków, po spełnieniu których możliwe jest dochodzenie swoich praw z weksla.

Dług gruntowy w odróżnieniu od tradycyjnej hipoteki będzie mniej sformalizowany. Jego ustanowienie będzie również wymagało wpisu do księgi wieczystej, ale w odróżnieniu od hipoteki nie będzie on związany z zabezpieczoną wierzytelnością, ani ze zmianą właściciela czy użytkownika wieczystego. Otwiera to zupełnie nowe możliwości dla podmiotów –  uważa Marek Rechciński, dyrektor Działu Windykacji Coface Intercredit Poland.

Sam wypis z księgi wieczystej będzie stanowił skuteczną podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej. Możliwe będzie dochodzenie swoich praw z nieruchomości bez względu na zmianę właściciela, użytkownika wieczystego i z pierwszeństwem przed jego wierzycielami osobistymi. Możliwa też będzie zamiana długu gruntowego na hipotekę i odwrotnie.

Ponadto w projekcie jest przewidziana możliwość wystawienia listu długu gruntowego. Będzie to stanowiło skuteczną podstawę wszczęcia egzekucji –  twierdzi Marek Rechciński.

Projekt spotkał się na ogół z przychylną opinią. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, iż już niebawem przedsiębiorcy, banki oraz inne zainteresowane podmioty otrzymają nowe narzędzie zabezpieczenia wierzytelności.


POWIĄZANE

W zeszłym tygodniu w czwartek odbyło się blisko 4-godzinne spotkaknie typu "mowa...

Polscy rolnicy kontynuują protesty przeciwko nowym przepisom narzucanym przez Un...

Podczas ostatniego posiedzenia Prezydium Copa-Cogeca doszło do spotkania z komis...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę