aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Interesy rolnicze zgodnie ze zrównoważoną gospodarką wodną

5 stycznia 2016
W  ramach Zielonego Tygodnia zatytułowanego   "Każda kropla się liczy"  22 maja podczas konferencji prasowej komitety Copa – Cogeca  przedstawiły unijne projekty ukazujące innowacje w sektorze rolnym usprawniające gospodarkę wodną i utrzymujące produktywność.

Zdaniem Copa – Cogeca należy wzmacniać produktywność sektora rolnego równocześnie ograniczając jego wpływ na jakość i ilość zasobów wodnych. Jest to szczególnie ważne ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na żywność, pasze i biomasę oraz z powodu coraz większego ograniczenia dostępności zasobów wodnych i lądowych.  Woda bowiem  stanowi niezastąpiony element produkcji rolnej.
W czasie konferencji eksperci na konkretnych przykładach ukazali, że interesy rolników mogą być zgodne ze zrównoważoną gospodarką wodną. Sara Stjernholm, manager ds. komunikacji Baltic Deal, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Szwecja, przedstawiła międzyregionalny projekt Baltic
Deal, dotyczący doradztwa rolnego odnośnie ulepszonej gospodarki nawozowej w regionie Morza Bałtyckiego. W projekt ten zaangażowani są rolnicy i organizacje doradztwa rolnego z regionu Morza Bałtyckiego. Jego celem jest pomoc rolnikom w ograniczeniu wycieku nawozów z gospodarstwa przy równoczesnym utrzymaniu zdolności produkcyjnej i konkurencyjności. Mówiła ona, że optymalizacja zastosowania nawozów jest opłacalnym sposobem zwiększenia
produktywności, co jest korzystne zarówno dla gospodarstwa jak i dla środowiska naturalnego. Dla wielu rolników znalezienie najlepszego sposobu stosowania nawozów i obchodzenia się z nimi może być trudnym wyzwaniem. Doradztwo odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu najlepszej praktyki rolnej. Projekt ten został zainicjowany przez Program Region Morza Bałtyckiego 2007 -2013 oraz fundusz powierniczy bałtyckiego planu działań założony przez Nordycką Korporację
Finansową na rzecz Środowiska (NEFCO) i Nordycki Bank Inwestycyjny (NIB). Całkowity budżet projektu na okres 2010 - 2013 wynosi 4 miliony euro.
Denis le Chatelier z COOP de France Dehydration przedstawił inicjatywę ukazującą korzyści
wynikające z upraw lucerny, która jest rośliną białkową, niewymagającą pod względem  stosowania nawozów i środków ochrony roślin, która może stanowić wieloletnią pokrywę gleby.Lucerna jest paszą wysokiej jakości o wysokiej zawartości białka. Uprawia się ją w całej Europie,a zwłaszcza w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Niemczech, Danii i Wielkiej Brytanii. Jest ona
ponadto rośliną skutecznie oczyszczającą wodę. Jest ona wyjątkowo skuteczna w regionach upraw specjalistycznych (gdzie uprawia się lucernę) oraz na obszarach gdzie nie występują stałe łąki, mało jest lasów, żywopłotów oraz nieuprawianych obszarów. Niestety powierzchnia upraw lucerny wykazuje tendencję spadkową, co jest spowodowane zniesieniem niektórych przepisów wspólnej polityki rolnej.
Cristian Maretti, dyrektor Legacoop, Włochy, zaprezentował projekt Aqua, który ma na celu zrewolucjonizowanie procesów produkcji w sektorze rolno-spożywczym, tak aby ograniczyć konsumpcję i marnotrawienie wody. Projekt ten zajmuje się oceną międzynarodowej najlepszej praktyki dotyczącej zrównoważonej gospodarki wodnej i ponownego wykorzystania wody.
Ponadto analizuje on i ocenia korzyści środowiskowe i gospodarcze, opracowuje zestaw narzędzi oszczędzających wodę, które będą dostępne dla przedsiębiorstw, oraz angażuje przedsiębiorstwadziałające w sektorze rolno-spożywczym poprzez współpracę panelu eksportów oraz stosowanie i testowanie zestawów narzędzi.
Christian Hick z belgijskiej federacji rolników z Walonii (FWA) przedstawił inicjatywę Nitrawal, której celem jest promocja instrumentów chroniących zasoby wodne w rolnictwie. Koncentruje się ona głównie na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu(NVZ). Celem osiągnięcia bardziej zrównoważonej gospodarki azotanowej, specjaliści udzielają
rolnikom porad, skupiając się na poprawie wiedzy na temat obiegu nawozów i ich stosowania w sposób dostosowany do potrzeb roślin oraz możliwości skuteczniejszego stosowania nawozów ekologicznych.
Poruszając temat suszy Pekka Pesonen , sekretarz generalny Copa – Cogeca wytłumaczył, że uprawy zbóż w Hiszpanii i Portugalii wtym roku zostały szczególnie dotknięte przez suszę, która doprowadziła do strat w wysokości
26%. Wskazał on, że głównym problemem krajów południowych jest zatrzymywanie i składowanie wody z zimowych opadów i jej późniejsze stosowanie na wiosnę lub późną jesienią. Inwestycje w systemy zatrzymujące wodę są kluczowe. Wiosenne susze wystąpiły również w niektórych regionach Europy środkowej i wschodniej. Jest to zjawisko coraz częstsze, przez co
rolnicy są coraz mniej zainteresowaniu uprawą jęczmienia jarego. Dlatego też, rośliny odporne na suszę w czasie wczesnych stadiów wzrostu stają się coraz ważniejsze, dodał. Susza w Hiszpanii również wpłynęła na sektor hodowli. Potrzeba więcej elastyczności przy klasyfikacji stałych i niestałych użytków zielonych. W  związku z aktualnymi dyskusjami nad przyszłą
WPR, a zwłaszcza ze względu na uwagę, jaką poświęca się aspektom środowiskowym (w tym zazielenianiu) należy jak podkreśla Pesonen  koniecznie znaleźć opłacalne i możliwe do przyjęcia rozwiązania dotyczące usprawnionej gospodarki wodnej. Copa-Cogeca uważa, że potrzeba instrumentów promujących zielony wzrost, tzn. łączących ochronę środowiska naturalnego z procesami produkcji, utrzymujących za razem zdolność produkcyjną i przyczyniających się do wydajnego i produktywnego wykorzystywania zasobów wodnych. Potrzeba ponadto wsparcia finansowego dla zwiększenia produktywności rolnej przy równoczesnym rozważnym wykorzystaniu zasobów wodnych na szczeblu unijnym i krajowym.

POWIĄZANE

W pierwszych 12 dniach czerwca wolumen załadunku zboża na ukraińskiej sieci kole...

Według wyników pierwszych czterech miesięcy 2024 roku Ukraina zaimportowała towa...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę