aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Prognoza cen rynkowych produktów rolniczych

1 października 2002

Eksperci Agencji Rynku Rolnego zaktualizowali (19.09.02 r.) prognozy cen rynkowych podstawowych produktów rolniczych do końca pierwszego półrocza 2003 r.

Rynek zbóż | Rynek mięsa | Rynek mleka

RYNEK MLEKA

Aktualna sytuacja cenowa:

1. Mleko surowe

Ceny skupu mleka od początku br. wykazywały tendencje spadkowe. Wynikało to z wysokiej podaży na skutek zwiększenia towarowości produkcji mleka surowego, a ponadto w okresie letnim z jej sezonowego wzrostu. Miesięczny spadek cen od 0,7% w styczniu do 2,9% w lipcu br. (najgłębszy spadek odnotowano w maju – o 7,7%), w sierpniu został zahamowany. Cena skupu mleka w tym miesiącu ukształtowała się na poziomie 66,44 zł/hl, wobec 66,42 zł/hl płaconej rolnikom średnio w lipcu br. Jest to jednak poziom cen o 10% niższy niż przed rokiem.

2. Masło w blokach

Zwiększone dostawy mleka do przetwórstwa stymulowały produkcję podstawowych artykułów mleczarskich, w tym masła, mimo ograniczonego popytu na ten produkt. Ceny masła kształtują się więc na stosunkowo niskim poziomie, choć w porównaniu z ubiegłorocznymi są nieco wyższe. Według danych GUS w lipcu br. średnia cena zbytu masła w blokach wynosiła 8,16 zł/kg (z VAT). Była ona o 6% niższa niż na początku roku, ale o 2,4 % wyższa niż przed rokiem. W kolejnych tygodniach (wg cotygodniowych komunikatów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) ceny masła wykazywały tendencje spadkowe, ale w okresie jesienno-zimowym powinny ponownie wzrosnąć.

3. Mleko odtłuszczone w proszku

Utrzymująca się od listopada ub.r. dekoniunktura na światowym rynku mleka odtłuszczonego w proszku (aktualnie ceny OMP w portach Europy Zachodniej są o ok. 34% niższe niż rok temu) spowodowała głęboki spadek cen tego produktu również na rynku krajowym. W lipcu br. średnia cena zbytu OMP wg GUS obniżyła się o ok. 3% (największy miesięczny spadek w br. odnotowano w maju – o 7%) i wyniosła 6,65 zł/kg (z VAT). Był to poziom cen o ponad 17% niższy niż przed rokiem. W sierpniu i wrześniu (wg komunikatów MRiRW) ceny tego mleka w notowaniach tygodniowych ulegały dużym wahaniom, wykazując lekkie tendencje spadkowe.

Czynniki wpływające na poziom cen:

1. Pogłowie krów i produkcja mleka

Nadal utrzymuje się spadkowa tendencja w chowie krów. W czerwcu br. pogłowie krów wyniosło nieco ponad 2,9 mln szt. i było o 3,4% niższe od stanu notowanego przed rokiem oraz o 2,9% (86,7 tys. szt.) mniejsze niż w grudniu ub.r. Zmniejszenie stanu pogłowia oraz występująca w niektórych rejonach kraju letnia susza i pogorszenie sytuacji paszowej w gospodarstwach mogą wpływać ograniczająco na produkcję mleka w roku bieżącym oraz w okresie zimowym 2003 r. 

Jednocześnie jednak, w wyniku dalszej restrukturyzacji obór, wymiany stad i wdrażania postępu genetycznego, systematycznie wzrasta wydajność mleczna krów, co rekompensuje spadek ich liczebności. Należy jednak liczyć się z tym, że produkcja mleka w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym może być nieco mniejsza niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku.

2. Podaż mleka surowego, masła i mleka odtłuszczonego w proszku

Mimo występujących przesłanek do ograniczania produkcji mleka jego podaż do skupu jest nadal wysoka w wyniku wzrostu towarowości tego surowca. Na poziom skupu w br. stymulujący wpływ ma aktualnie trwający rok referencyjny, gdyż producenci w celu zapewnienia sobie jak największych limitów produkcji mleka, starają się maksymalnie zwiększać jego dostawy do skupu.

Według danych GUS w sierpniu, tj. miesiącu rozpoczynającego się już sezonowego spadku podaży, skupiono 665,4 mln l mleka. Był to wprawdzie skup niższy niż w lipcu o 3,5%, ale wyższy o 2,5% od poziomu ubiegłorocznego. Łączny skup mleka w okresie 8 miesięcy br. wyniósł 4,89 mld l i był o 2,6% większy niż w analogicznym okresie 2001 r. Tendencje do maksymalizacji podaży mleka do skupu, przy ograniczaniu jego zużycia w gospodarstwach, będą utrzymywały się również w roku 2003.

Rosnąca podaż surowca skłania przetwórców do większego przerobu, jednak niski poziom cen artykułów mleczarskich i ograniczone możliwości zbytu wpływają hamująco na rozmiary ich produkcji. Według dostępnych danych GUS w okresie styczeń-lipiec br. wyprodukowano 86 tys. t masła, tj. nieznacznie (o 0,8%) mniej od wysokiej produkcji w analogicznym okresie 2001 r.

Niskie ceny mleka odtłuszczonego w proszku na rynku zagranicznym (w portach Europy Zachodniej do połowy czerwca br. utrzymywały się średnio na poziomie 1100 USD/t, a aktualnie wynoszą 1275 USD/t – ok. 5,30 zł/kg) ograniczają możliwości jego eksportu, a w efekcie również jego produkcję. W maju i czerwcu br. produkcja OMP była o ok. 7% niższa niż w analogicznych miesiącach ub. r. W okresie styczeń-lipiec br. wyprodukowano ok. 85 tys. t mleka odtłuszczonego w proszku, tj. o 3% mniej niż w porównywalnym okresie 2001 r., ale o blisko 50% więcej niż w analogicznym okresie 2000 r.

W najbliższych miesiącach produkcja masła i odtłuszczonego mleka w proszku będzie prawdopodobnie zmniejszać się wskutek sezonowego spadku podaży surowca.

3. Handel zagraniczny

Ceny masła i mleka odtłuszczonego w proszku na rynku międzynarodowym, mimo niewielkiego wzrostu w ostatnich tygodniach, są odpowiednio o ok.15% i 34% niższe niż rok temu. W krajach UE stosowane są dopłaty do eksportu tych produktów, co zmniejsza konkurencyjność polskich towarów. Według danych GUS w I półroczu br. wyeksportowano ok. 8 tys. t masła, tj. o ponad 40% mniej niż w analogicznym okresie ub.r. i było to głównie masło z zapasów ARR sprzedawane po cenach niższych od cen zakupu. Natomiast zwiększył się w tym czasie import masła, który wyniósł ok. 2,2 tys. t wobec ok. 1,3 tys. t w tym samym czasie 2001 r.

W br. niskie ceny odtłuszczonego mleka w proszku na rynku światowym znacznie zmniejszyły możliwości jego eksportu. Według GUS w okresie styczeń-czerwiec br. wyeksportowano ok. 34,5 tys. t proszku chudego, tj. o blisko 18% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. W wyniku realizowanych przez ARR od 1 maja br. dopłat do eksportu mleka odtłuszczonego w proszku należy spodziewać się, że w miesiącach letnich jego sprzedaż eksportowa relatywnie wzrosła.

4. Spożycie masła

Po głębokim spadku w 2000 r., ubiegłoroczne spożycie masła wg badań budżetów rodzinnych prowadzonych przez GUS wzrosło o ok. 6,5 %. Utrzymująca się od początku br. spadkowa tendencja cen masła oraz relatywnie niski ich poziom sprzyjały dalszemu zwiększaniu konsumpcji tego produktu. Spożycie masła w I półroczu br. (wg danych GUS) było o ponad 5% większe w porównaniu z I półroczem 2001 r. Uwzględniając powyższe ocenia się, że w kolejnych miesiącach tempo wzrostu popytu konsumpcyjnego będzie malało.

5. Działania ARR

W celu zagospodarowania występujących nadwyżek rynkowych produktów mleczarskich od początku maja 2002 r. Agencja Rynku Rolnego prowadzi zakupy masła. Do połowy września 2002 r. zakupiono ponad 7 tys. t masła w blokach na zapasy ARR po cenie 8,02 zł/kg (z VAT). Również w maju br. ARR uruchomiła system dopłat do eksportu odtłuszczonego mleka w proszku. Zgodnie z ustaleniami WTO Polska ma możliwość w br. subsydiowania 37 tys. t eksportowanego OMP. Do dnia 16 września br. w tym systemie wyeksportowano 25,6 tys. t tego artykułu.

W ramach dodatkowych zadań powierzonych przez Radę Ministrów Agencja realizuje dopłaty do produkcji mleka w proszku (odtłuszczonego i pełnego) w wysokości 0,99 zł/kg, którymi objęte zostanie 40 tys. t (dotychczas zrealizowano dopłaty do ok.18,5 tys. t tego mleka). W ramach zatwierdzonego przez Radę Ministrów "Programu przechowywania przetworów mlecznych na 2002 r." ARR stosuje również dopłaty do przechowywania artykułów mleczarskich, którymi może objąć: 3,0 tys. t masła, 4,5 tys. t serów twardych i 40 tys. t OMP.

Prognoza cen do czerwca 2003 r.:

Zespół niezależnych ekspertów, uwzględniając koniunkturalne i sezonowe zmiany w układzie czynników podażowo-popytowych na rynku mleka, przewiduje do czerwca 2003 r. następujący poziom cen:

Wyszczególnienie grudzień 2002 r. marzec 2003 r. czerwiec 2003 r.
Mleko surowe 73-76 zł/hl 75-79 zł/hl 69-74 zł/hl
Masło w blokach* 8,0-8,4 zł/kg 8,1-8,6 zł/kg 7,5-8,1 zł/kg
Mleko odtłuszczone w proszku* 6,2-6,5 zł/kg 6,3-6,6 zł/kg 6,2-6,6 zł/kg
* – ceny zbytu z podatkiem VAT

POWIĄZANE

Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu ukraińskiemu koncernowi medialnemu Suspl...

-A przecież nasze propozycje ustaw, gdybyśmy mieli wsparcie rządu jako związki z...

Duńscy rolnicy są zaniepokojeni planami nałożenia podatku od emisji dwutlenku wę...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę