aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Renty strukturalne w społecznych konsultacjach

3 grudnia 2015
Ministerstwo rolnictwa i rozwoju Wsi przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Teraz trafił on do konsultacji społecznych, których zakończenie planowane jest 10 listopada

Celem nowelizacji ww. rozporządzenia jest doprecyzowanie przepisów w związku z brakiem rozwiązań mających na celu zobowiązanie beneficjentów rent strukturalnych do przechodzenia na emeryturę ustawową po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.
Jak informuje resort rolnictwa w wyniku przeprowadzonych kontroli w ramach niniejszego działania przez Europejski Trybunał obrachunkowy (ETO), w lipcu 2013 r . oraz Komisję Europejską (KE), w czerwcu 2014 r., audytorzy wskazali, że władze polskie nie wprowadziły systemu pozwalającego monitorować, czy beneficjenci, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny są w dalszym ciągu uprawnieni do otrzymywania renty strukturalnej w pełnej wysokości.
Zarówno ETO, jak i KE, twierdzą że beneficjenci, w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego powinni być zobowiązani do złożenia wniosku o przyznanie emerytury krajowej. Jednakże polskie przepisy dotyczące przyznawania rent strukturalnych z udziałem środków z Unii Europejskiej nie regulują tej kwestii.
W związku z powyższym, w dodawanym § 13a rozporządzenia (§ 1 pkt 1 projektu) proponuje się wprowadzenie, w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego przez uprawnionego do renty strukturalnej lub jego małżonka, z obowiązania do złożenia do właściwego organu rentowego wniosku o ustalenie prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników.
Natomiast w § 15 rozporządzenia zostały dodane ust. 2a i 2b (§ 1 pkt 2 lit. a projektu), które określają konsekwencje przewidziane w sytuacji, gdy beneficjent renty strukturalnej nie złoży wniosku o ustalenie prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników, tj. zawieszenie w części wypłaty renty strukturalnej w wysokości 50% otrzymywanego świadczenia.
Rozwiązanie to w istocie jest neutralne dla beneficjentów, gdyż w przypadku wystąpienia z wnioskiem o emeryturę po uzyskaniu wieku emerytalnego, a więc spełnienia nowowprowadzanego obowiązku, sytuacja beneficjenta nie ulega pod względem finansowym istotnej zmianie. Zatem w sytuacji, gdy beneficjent uzyska prawo do emerytury, wówczas rentę strukturalną i emeryturę będzie otrzymywał łącznie w takiej samej wysokości jaką dotychczas otrzymywał z tytułu renty strukturalnej. Natomiast gdyby nie uzyskał prawa do emerytury (odmowa przyznania emerytury przez organ rentowy) nadal na takich samych zasadach jak dotąd będzie otrzymywał rentę strukturalną jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez niego wieku 65 lat (dla PROW 2007-2013) albo do upływu okresu 10 lat na który przyznano mu rentę (dla PROW 2004-2006).
Jedynie w przypadku, gdy beneficjent nie wykona nowowprowadzanego obowiązku jego sytuacja będzie ulegać niekorzystnej zmianie, tj. wyplata renty strukturalnej zostanie zawieszona.
Niewprowadzenie przez stronę polską zaproponowanego rozwiązania skutkować może utratą znacznej kwoty finansowania unijnego rent strukturalnych w Polsce.


POWIĄZANE

Wałek przekaźnika mocy rurowy, znany również jako wałek odbioru mocy (WOM), to k...

Z niczym wyszli wczoraj ze spotkania z premierem Donaldem Tuskiem rolnicy. To je...

Wczoraj, odyło się wspólne posiedzienie  władz rolniczej i pracowniczej Solidarn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę