aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Rynek zbóż według prognozy ARR

11 lipca 2002

Eksperci Agencji Rynku Rolnego zaktualizowali (20.06.02 r.) prognozy cen rynkowych podstawowych produktów rolniczych do końca 2002 r.

Rynek zbóż | Rynek mięsa | Rynek mleka

RYNEK ZBÓŻ

Aktualna sytuacja cenowa

Według danych GUS w maju br. przeciętna cena skupu pszenicy ukształtowała się na poziomie 46,9 zł/dt i była o 2% niższa niż w poprzednim miesiącu i o blisko 17% niższa niż w analogicznym okresie ub.r. Za żyto średnio w kraju płacono 37,1 zł/dt, tj. o 1% mniej niż w kwietniu br. W odniesieniu do cen sprzed roku ziarno to było tańsze o 14,6%.

Według informacji GISiPAR w czerwcu br., pomimo okresu przednówkowego, odnotowano dalszy spadek cen zbóż. W połowie miesiąca ceny pszenicy i żyta były niższe niż przed miesiącem o ponad 2%.

W kończącym się sezonie 2001/2002, na krajowych giełdach towarowych, z uwagi na niewielki popyt na zboża (zwłaszcza konsumpcyjne) w stosunku do podaży, notowany jest niski poziom ich cen. Według Krajowej Informacji Rolniczej w maju br. ceny transakcyjne pszenicy konsumpcyjnej wyniosły średnio w kraju 49,8 zł/dt, a żyta 39,9 zł/t i były niższe niż w poprzednim miesiącu odpowiednio o 1,4% i 2,2%. W porównaniu do analogicznego okresu ub.r. pszenica była tańsza o ok. 16%, natomiast żyto o ponad 7%. W połowie czerwca br. ceny na giełdach wynosiły:

  • pszenicy 47,3 zł/dt,
  • żyta 40,6 zł/dt.

Czynniki wpływające na poziom cen:

1. Zapasy początkowe

Szacuje się, że na początku sezonu 2002/2003 łączne zapasy zbóż mogą wynieść ok. 3,6 mln t i będą o ok. 1 mln t większe niż przed rokiem. Więcej ziarna może pozostać w gospodarstwach rolnych i w obrocie rynkowym (włącznie z zapasami interwencyjnymi). Badania GISiPAR wskazują, że mniejsze niż przed rokiem mogą być zapasy ziarna w zakładach przetwórczych. Na początku czerwca br. były one o ponad 4% niższe niż w analogicznym okresie ub.r.

2. Produkcja i podaż

Według wstępnych szacunków GUS w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami jest o 1,6% mniejsza niż w 2001 r. Zmniejszył się areał uprawy zbóż ozimych o ok. 4%, który wynosi ok. 4,8 mln ha, natomiast zbóż jarych zasiano o ok. 5% więcej (3,7-3,8 mln ha). Uwzględniając wiosenną ocenę stanu upraw (nieco gorszy niż przed rokiem stan upraw zbóż ozimych i taki sam stan zbóż jarych) przewiduje się, że zbiory zbóż w 2002 r. mogą być niższe niż w ub.r. i wyniosą ok. 26 mln t.

3. Zużycie krajowe

W sezonie 2002/2003, w wyniku dalszego rozwoju chowu trzody chlewnej oraz przewidywanego wysokiego poziomu produkcji drobiu nastąpi wzrost zużycia zbóż na cele paszowe o ok. 1 mln t, tj. o 6%. Niewielkiego wzrostu można spodziewać się również w zużyciu zbóż na cele przemysłowe. Na dotychczasowym poziomie pozostanie natomiast przetwórstwo zbóż na cele konsumpcyjne. W tej sytuacji ocenia się, że łączne krajowe zużycie zbóż może ukształtować się na poziomie około 27,8 mln t, tj. o około 4,5% wyższym niż w kończącym się sezonie 2001/2002.

4. Handel zagraniczny

W roku gospodarczym 2001/2002 krajowa podaż ziarna uzupełniana jest importem (chociaż zdecydowanie mniejszym niż w poprzednim sezonie), realizowanym głównie w ramach umów międzynarodowych po preferencyjnych stawkach celnych. W okresie lipiec ub.r.-maj br. sprowadzono do kraju 837 tys. t zbóż i produktów pochodnych (w tym 256 tys. t pszenicy, 21 tys. t żyta, 112 tys. t jęczmienia, 113 tys. t kukurydzy), tj. o 63% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu.

W nowym roku gospodarczym 2002/2003 rynek zbóż może być względnie zrównoważony. Przewidywany spadek zbiorów zbóż zrekompensowany będzie wyższymi zapasami pozostałymi z poprzedniego sezonu. W tej sytuacji ocenia się, że w celu pokrycia krajowego zapotrzebowania i utrzymania bezpiecznego stanu zapasów wystarczający może być import zbóż w ilości ok. 1 mln t, który może być zrealizowany w ramach ustanowionych kontyngentów po obniżonych stawkach celnych. Jednak jego faktyczna wielkość będzie zależała w dużej mierze od poziomu cen zbóż na rynku światowym i krajowym, wartości złotówki względem innych walut oraz ochrony celnej granic.

Wstępne oceny rozwoju sytuacji na światowym rynku zbóż wskazują, że w sezonie 2002/2003 ceny pszenicy mogą kształtować się na niskim poziomie. Według majowych ocen Amerykańskiego Ministerstwa Rolnictwa (USDA) w 2002 r. światowe zbiory pszenicy mogą wynieść ok. 594 mln t i będą o około 2,6% wyższe niż przed rokiem, przy czym w grupie głównych eksporterów, tj. Unii Europejskiej, USA, Kanadzie, Australii i Argentynie mogą one być wyższe aż o 7%.

5. Działania ARR

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Nr 124/2002 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2002 r. "Rocznym programem działań interwencyjnych ARR na 2002 r." w okresie tegorocznych zbiorów zbóż (lipiec-październik) prowadzone będą działania interwencyjne w formie skupu ziarna przez przedsiębiorców z dopłatą bezpośrednią ARR do cen dla producentów. Zakłada się objęcie tym systemem interwencji 4,2 mln t zbóż konsumpcyjnych, w tym 3,5 mln t pszenicy i 0,7 mln t żyta. Przedsiębiorcy prowadzący zakupy zbóż w ramach działań interwencyjnych zobowiązani będą do stosowania w skupie cen nie niższych od cen interwencyjnych, które na 2002 r. ustalono na poziomie:

  • 440 zł/t pszenicy (bez VAT),
  • 325 zł/t żyta (bez VAT).

W celu niedopuszczenia do nadmiernego spiętrzenia dostaw zbóż w okresie zbiorów, podobnie jak w poprzednich latach, będą stosowane zróżnicowane wysokości dopłat do cen skupu w zależności od miesiąca, w którym nastąpi sprzedaż ziarna, tj.:

Wyszczególnienie lipiec/sierpień wrzesień październik
Pszenica 110 zł/t 120 zł/t 130 zł/t
Żyto 75 zł/t 80 zł/t 85 zł/t

Jako działanie uzupełniające system zakupów zbóż przez przedsiębiorców z dopłatami do cen przez ARR, w "Rocznym programie działań interwencyjnych" przewidziano również możliwość dokonania zakupów interwencyjnych ziarna konsumpcyjnego przez ARR w ilości 200 tys. ton pszenicy i 100 tys. ton żyta. Zakupy te mają na celu zdjęcie ewentualnych nadwyżek rynkowych po zakończeniu skupu z dopłatami dla producenta, tj. w okresie listopad-grudzień. Będą one realizowane po cenach interwencyjnych ustalonych na 2002 r. bez dopłat.

Prognoza cen skupu do grudnia 2002 r.

Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową zespół ekspertów ocenił, że przeciętne ceny skupu zbóż do końca 2002 r. mogą ukształtować się na następującym poziomie:

Wyszczególnienie wrzesień 2002 r. grudzień 2002 r.
Pszenica ogółem 42-44 zł/dt 43-45 zł/dt
Pszenica konsumpcyjna* 44-46 zł/dt 45-47 zł/dt
Żyto 31-33 zł/dt 32-34 zł/dt
*dotyczy przewidywanych cen w transakcjach giełdowych

POWIĄZANE

Od 10.03.2024 r. przejście graniczne na autostradzie A2 w Świecku zostanie całko...

W zeszłym tygodniu w czwartek odbyło się blisko 4-godzinne spotkaknie typu "mowa...

Polscy rolnicy kontynuują protesty przeciwko nowym przepisom narzucanym przez Un...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę