GUS_230920_750x100_stat

Sposób na utrzymanie produktywności w rolnictwie

13 września 2012
Copa – Cogeca 11 września w Nikozji na Cyprze w trakcie nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa UE,  nakreśliła najlepsze sposoby na utrzymanie potencjału UE w produkcji rolnej, przy jednoczesnej ochronie ograniczonych zasobów-szczególnie ziemi i wody.
Miało to miejsce po tym, jak Ministrowie przedyskutowali nowy dokument opracowany przez Prezydencję Cypryjską. Przeanalizowano w nim potrzebę solidniejszych instrumentów i wsparcia dla rolników, które umożliwiłyby im poradzenie sobie z coraz mniejszą dostępnością wody i ograniczyłyby zjawisko opuszczania ziemi.
- W świetle zmieniających się warunków klimatycznych oraz coraz większego zapotrzebowania społecznego na surowce odnawialne, wykorzystanie gleby i ziemi stają się coraz bardziej kluczowymi tematami dla rolników i leśników. Jesteśmy zgodni co do tego, że produkcja rolna musi być prowadzona w sposób zrównoważony, który wspomoże walkę ze zmianami klimatu. Jednocześnie UE musi również mieć swój udział w sprostaniu przyszedłemu zapotrzebowaniu na żywność. Przy ograniczonych światowych zasobach ziemii wody oraz zmianach klimatu nie możemy już sobie pozwolić na realizację politykśrodowiskowych bez uwzględniania ich wpływu na produkcję. Rolnicy popierają ideęzazieleniania, ale musimy wyeliminować negatywne elementy propozycji Komisjipolegające na dalszym zazielenianiu WPR, jako że wiążą się ze zbytnia biurokracjąi nie przyczynią sie do bardziej zrównoważonej produkcji ani nie odniosąoczekiwanego efektu. Spowodują wzrost kosztów ponoszonych przez rolników iograniczą ich konkurencyjność – mówi Gerd Sonnleitnerz Copa – Cogeca

Sonnleitner w szczególności przestrzegał przed propozycją Komisji polegającą na utworzeniu obszarów proekologicznych, co przekłada się na zmniejszenie terenów dostępnych na produkcję o 7% bez jasnych korzyści dla środowiska. „W związku z poważną suszą i wymarzaniem upraw oraz wzrastającym zapotrzebowaniem na żywność na świecie instrumenty te naprawdę nie są pomocne.
Europejski sektor rolnictwa musi osiągać wyniki ekonomiczne”, dodał.
Wskazał następnie, że kwestie takie jak ochrona gleby, zasklepienie gleby i opuszczanie ziemi, które są w coraz większym stopniu powiązane ze skutkami > zjawisk pogodowych, leżą nam na sercu.
- Nie ma wątpliwości co do tego, że glebajest wartościowym zasobem oraz kluczowym elementem produkcji w sektorachrolnictwa i leśnictwa. Biorąc pod uwagę fakt, że rolnicy zarządzają połową gruntóww UE, a ziemia jest ich podstawowym środkiem produkcji oraz stanowi częśćdziedzictwa i własności, w interesie rolników leży utrzymanie gruntów w dobrymstanie i zadbanie o to, by były żyzne i produktywne w perspektywiedługoterminowej. Uważamy, że najlepiej prowadzić ochronę gleb poprzez starannieukierunkowane działania informacyjne i doradcze, działania dobrowolne orazpartnerstwa, komunikację na temat najlepszych praktyk oraz większy nacisk nadalsze badania”, podkreślił Sonnleitner.
Natomiast Christian Pees,  wiceprzewodniczący Cogeca dodał, że tylko 6% gruntów rolnych wUE jest nawadnianych, co pokazuje jak bardzo jesteśmy narażenie na skutki suszy. Podkreślił ogromne znaczenie produkcji rolnej na terenach nawadnianych, które są szczególnie żyzne i umożliwiają uzyskiwanie upraw wysokiej jakości. Ponadto, nawadnianie będzie miało jeszcze większą wagę w przyszłości. Dlatego fundamentalne znaczenie ma zapewnienie wydajnej gospodarki wodnej. Zrównoważona produkcja rolna w sytuacji zmian klimatu oznacza, że niezbędne będzie zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w rolnictwie przy jednoczesnym zapewnieniu dostaw wody. Sektor rolnictwa już poczynił starania na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania na wodę. Tym niemniej, dla dalszego usprawniania gospodarki wodnej w całej UE kluczowe znaczenie maja instrumenty dobrowolne i partnerstwa. Instrumenty rolno-środowiskowe, zarówno stosowane obecnie jaki planowane na przyszłość, są niezmiernie ważne w perspektywie dalszego dostosowania praktyk rolnych do ograniczeń środowiskowych. Dlatego oczekujemy, że działania w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego „Wydajne i zrównoważone rolnictwo”, nowego instrumentu polityki rozwoju obszarów wiejskich, przełożą się na dodatkowe korzyści dla rolników. Potrzebujemy również instrumentów promujących zielony wzrost czyli połączenie ochrony środowiska i procesów produkcyjnych w sposób umożliwiający utrzymanie zdolności produkcyjnej. Jeżeli chodzi o wodę, oznacza to udział w wydajnym
i produktywnym wykorzystania zasobów wodnych. Podsumowując, uważamy że potrzeba dodatkowego instrumentu na rzecz zielonego wzrostu w II filarze WPR. Instrument ten powinny być szczególnie ukierunkowane na realizacje piątego celu UE - przejście na gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów i odporną na zmiany klimatu. Ponadto, ochronę zasobów wodnych można realizować skuteczniej poprzez inne rozwiązania niż eliminowanie 7% gruntów ornych z produkcji. Najlepszym sposobem jest dostosowanie rozwiązań do warunków panujących na miejscu. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsza dyskusja będzie owocna i przyczyni się do wzmocnienia sektora rolnica i dostarczania dóbr społeczeństwu europejskiemu podsumował wiceprzewodniczący Cogeca.

POWIĄZANE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 13 października ...

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej...

Zbliża się termin składania oświadczeń o spełnieniu warunku 140 dni wypasu dla w...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę