GUS_230920_750x100_stat Claas_20.11.2020

Umiarkowany optymizm w zatrudnianiu w III kwartale 2014 r.

3 grudnia 2015
Zgodnie z wynikami badania ManpowerGroup wśród przedsiębiorców w Polsce najlepsze perspektywy zatrudnienia w nadchodzących trzech miesiącach odnotowano dla sektora Produkcja przemysłowa. Optymizm w tym sektorze osiągnął najwyższy poziom
od ostatnich czternastu kwartałów. Pozytywny trend widać również w branżach Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Handel detaliczny i hurtowy.


Warszawa, 10 czerwca 2014 r. – Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce pozostają umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +4%. W ujęciu kwartalnym wynik spadł o 3 punkty procentowe zaś w ujęciu rok do roku poprawił się o 2 punkty.
Spośród 752 przebadanych w Polsce pracodawców, 15% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 6% zamierza redukować etaty a 75% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.
– To kolejny kwartał, w którym wyniki badania ManpowerGroup wskazują na oznaki stopniowego ożywienia na rynku pracy, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Sytuacja stabilizuje się i mamy nadzieję na jej dalszy dynamiczny rozwój. W III kwartale pracowników będą rekrutować głównie duże firmy, małe i średnie do zwiększania liczby etatów podchodzą ostrożnie. Z naszych obserwacji wynika też, że pracodawcy poszukują bardziej efektywnych rozwiązań i coraz częściej wdrażają elastyczne formy zatrudnienia oraz outsourcing procesów, – dodaje Iwona Janas.
W III kwartale 2014 r. w siedmiu z 10 badanych sektorach1 prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm odnotowano dla sektora Produkcja przemysłowa (+17%). Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla branż Transport/Logistyka/Komunikacja (+15%) a także Handel detaliczny i hurtowy (+11%). Pozytywny trend widać też w sektorze Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo (+4%), Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi oraz Instytucje sektora publicznego (+3% dla obu). Ujemną prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla sektorów Kopalnie/Przemysł wydobywczy (-8%), Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi (-6%) a także Budownictwo (-3%).
– Największy optymizm pracodawców widać w sektorach Produkcja przemysłowa, Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Handel detaliczny i hurtowy, – zauważa Iwona Janas. – To obszary o kluczowym wpływie na gospodarkę. Dobrą koniunkturę wzmacniają inwestycje zagraniczne w sektorze biznesowym, motoryzacyjnym a także badań i rozwoju. Przewidujemy, że zapotrzebowanie na specjalistów w tych sektorach pozostanie bardzo duże. Przedsiębiorcy najczęściej poszukują pracowników o kompetencjach technicznych oraz sprzedażowych, które zapewnią ich firmom szybki rozwój i przewagę konkurencyjną, – komentuje Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.  
W porównaniu z II kwartałem 2014 r. pogorszenie prognozy zatrudnienia nastąpiło w pięciu z 10 badanych sektorach. Największy spadek o 8 punktów procentowych, odnotowano dla Budownictwa. Prognoza spadła też w branżach Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Restauracje/Hotele, odpowiednio o 6 i 5 punktów procentowych. Wzrost prognozy odnotowano w czterech sektorach, najwyższy, o 3 punkty procentowe, w branży Handel detaliczny i hurtowy.
W ujęciu rocznym prognozy są wyższe w pięciu z 10 badanych sektorach. Największą poprawę odnotowano dla sektorów Produkcja przemysłowa oraz Handel detaliczny i hurtowy, odpowiednio o 11 i 10 punktów procentowych. Poprawie uległa również prognoza dla sektorów Restauracje/Hotele oraz Transport/Logistyka/Komunikacja, po 4 punkty procentowe. Spadek prognozy odnotowano
dla czterech sektorów, najwyższy dla Budownictwa, o 3 punkty procentowe.
We wszystkich sześciu badanych regionach Polski2 prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2014 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w całym kraju przeważa optymizm pracodawców, co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najlepszy wynik uzyskano w regionie Południowo-Zachodnim, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +10%. Umiarkowanie wysoką prognozę netto zatrudnienia odnotowano również w regionach Centralnym i Północnym, +7% dla obu. Dla regionu Północno-Zachodniego uzyskana prognoza netto zatrudnienia wynosi +5% a w regionach Południowym i Wschodnim osiąga +2% dla obu.
W porównaniu z wynikami dla II kwartału 2014 r. prognoza zatrudnienia spadła w trzech z sześciu badanych regionach. Najwyższy spadek, o 6 punktów procentowych, odnotowano w regionie Centralnym, a następnie, o 4 punkty procentowe, w regionie Południowym. W regionie Północno-Zachodnim prognoza spadła o 2 punkty procentowe a w regionach Południowo-Zachodnim, Północnym i Wschodnim nie uległa zmianie lub pozostaje na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału.
W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w trzech z sześciu badanych regionach. Najbardziej prognoza wzrosła w regionach Centralnym i Północnym, odpowiednio o 9 i 7 punktów procentowych. Nieznaczny wzrost, o 3 punkty procentowe, nastąpił również w regionie Północno-Zachodnim. W regionie Wschodnim prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie w porównaniu rok do roku a w regionach Południowym i Południowo-Zachodnim nie ulega zmianie.
W badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 65 tysięcy pracodawców z 42 krajów. Zgodnie z ich deklaracjami pozytywny klimat na globalnym rynku pracy utrzyma się w najbliższym kwartale.
W 37 badanych krajach i terytoriach, pracodawcy przewidują zwiększenie zatrudnienia. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano na 32 rynkach a osłabienie na sześciu. Najbardziej pozytywne plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców w Indiach (+46%), na Tajwanie (+38%), w Turcji (+26%), Nowej Zelandii (+25%) i Singapurze (+19%). Państwa,
w których prognoza dla III kwartału 2014 r. jest negatywna to: Włochy (-8%), Belgia, Francja i Holandia (-1% dla każdego). Są to jednocześnie jedyne ujemne prognozy odnotowane w tej edycji badania ManpowerGroup.  # # #  
Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane
ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród ponad 65 000 pracodawców w 42 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla III kwartału 2014 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 17 a 29 kwietnia 2014 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane
są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców.
Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl
w zakładce Raporty rynku pracy/ Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.POWIĄZANE

Halina Szymańska prezes ARiMR: Wnioski o przyznanie pomocy na założenie biznesu ...

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczący wyz...

W 2020 r. hiszpańska produkcja mleka krowiego może wzrosnąć do 7,3 mln ton – pis...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę