aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Klikowa 2008

7 lipca 2008
W dniach 21 – 22 czerwca 2008 r., w siedzibie Stada Ogierów Białka Sp. z o.o. Zakład Stado Ogierów Klikowa odbyła się jubileuszowa, XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Jest to największa wystawa zwierząt hodowlanych w Małopolsce i druga co do wielkości taka impreza w kraju. Swym zasięgiem Wystawa obejmuje cztery województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie. Od jedenastu lat głównym organizatorem jest Małopolska Izba Rolnicza.

   
     


W jego organizacji brały udział następujące jednostki:
 • Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Przedstawicielstwo w Krakowie i Rzeszowie,
 • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,
 • Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem Sp. z o.o.,
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
 • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”,
 • Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu,
 • Stado Ogierów Białka Sp. z o.o. Zakład Stado Ogierów Klikowa,
 • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie.

Honorowym patronatem Wystawę objął pan Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pan Marek Nawara – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Wystawa nie mogłaby być zorganizowana bez cennej pomocy sponsorów, którym organizatorzy chcieli serdecznie podziękować. Wsparcie finansowe przekazały następujące Instytucje:
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW,
 • Agencja Rynku Rolnego,
 • Fundusz Promocji Mleczarstwa,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Agencja Nieruchomości Rolnych,
 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.,
 • Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A.,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem Sp. z o.o.

W pierwszym dniu Wystawy pracowały Komisje Oceniające Zwierzęta, w składzie:
 • ocena bydła: Marian Stachyra (sędzia), Wiesław Iwulski (asystent sędziego),
 • ocena bydła ras mięsnych: Marian Stachyra (sędzia), Piotr Kowol (asystent sędziego),
 • ocena trzody chlewnej: Marcin Grzyb (przewodniczący), Krzysztof Kaczorowski i Roman Master (członkowie),
 • ocena owiec i kóz: Jan Janczy (przewodniczący), Dorota Kuliś i Jan Kaput (członkowie),
 • ocena królików: Paweł Bielański (przewodniczący), Dorota Kowalska i Mateusz Raczek – Zakrzewski (asystenci),
 • ocena szynszyli: Alicja Woźny (przewodnicząca), Michał Panas (asystent).

Po zakończeniu oceny, odbyły się seminaria dla hodowców. Pierwszą prezentację poprowadził pan Krzysztof Ankiewicz – Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Opowiedział on hodowcom o chorobie Aujeszky’ego i o programie jej zwalczania wprowadzanym właśnie w Polsce. Drugi referat wygłosiła pani Małgorzata Kura, Zastępca Dyrektora krakowskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedstawiła ona nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Następnego dnia, w niedzielę, po uroczystym otwarciu Wystawy przez pana Pawła Augustyna, Prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej, oraz powitaniu wszystkich zaproszonych gości, rozdano nagrody i dyplomy. Nagrodzone zwierzęta zostały zaprezentowane licznie zgromadzonej publiczności.

Poniżej przedstawione zostaną wyniki pracy poszczególnych Komisji.

Ocena bydła:
Komisja dokonała oceny 51 sztuk bydła.
A oto najlepsi z najlepszych, czyli czempiony i wice - czempiony wśród bydła XV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych – Klikowa 2008:

Tytuł czempiona otrzymały (w nawiasie kategoria):
1.Biskaja należąca do Ryszarda Klimczyka z Poręby (jałowice cielne rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej);
2.Minoga z ZD IZ Brzezie sp. z o.o. (krowy pierwiastki rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej odmiany czarno – białej);
3.Riwiera z GP Z.S.R. C.K.U. Czernichów (krowy starsze rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej odmiany czarno – białej);
4.Róża z ZD IZ Brzezie sp. z o.o. (krowy rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej odmiany czerwono – białej);
5.Biedronka należąca do Stanisława Liszki z Dobrej (krowy rasy polskiej czerwonej);
6.Bela 2 należąca do Stanisława i Genowefy Czappów z Zagorzan (krowy rasy simentalskiej);
7.Mięta z GPZSZEO Tarnów (krowy rasy montbéliarde).

Tytuł wice – czempiona otrzymały (w nawiasie kategoria):
1.Kamilla 2 należąca do Ryszarda Klimczyka z Poręby (jałowice cielne rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej);
2.Milka z ZD IZ Chorzelów sp. z o.o. (krowy pierwiastki rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej odmiany czarno – białej);
3.Etola z ZD IZ Chorzelów sp. z o.o. (krowy starsze rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej odmiany czarno – białej);
4.Narew I z SK Michałów sp. z o.o. (krowy rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej odmiany czerwono – białej);
5.Meśka należąca do Jana Smagi ze Stróży (krowy rasy polskiej czerwonej);
6.Miła należąca do Tomasza Sagana z Wróblika Szlacheckiego (krowy rasy simentalskiej);
7.Lola z GPZSZEO Tarnów (krowy rasy montbéliarde).

Podczas Wystawy zaprezentowane zostały dwie krowy rasy jersey, Begonia 17 i Irga 12, należące do SK Michałów sp. z o.o. Obie krowy otrzymały I nagrodę.
Superczempionem XV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych wśród bydła mlecznego została krowa Minoga, własności ZDIZ Brzezie Sp. z o.o.

Ocena bydła ras mięsnych:
Komisja dokonała oceny 3 sztuk bydła mięsnego, w kategorii buhaje młode rasy Limousin do 1 roku życia. Wszystkie buhajki należą do Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem, Stacja Oceny Buhajów w Brzesku.

Tytuł czempiona uzyskał buhaj Lahmu ET.

Ocena trzody chlewnej:
Komisja dokonała oceny 25 sztuk zarodowej trzody chlewnej różnych ras prezentowanych przez ośmiu czołowych hodowców z województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Tytuł czempiona uzyskały:
1.knur rasy pbz należący do Sławomira Cieleckiego ze Skrzynki k/Dobczyc;
2.knur rasy pietrain należący do Zbigniewa Gawła z Rzeszowa;
3.knur krzyżówkowy należący do Franciszka Smołki ze Studzionki;
4.loszka rasy pbz należąca do Franciszka Smołki ze Studzionki;
5.loszka krzyżówkowa należąca do Elżbiety Suchan ze Miłocice.

Tytuł wice – czempiona otrzymały:
1.knur rasy pbz należący do Kazimierza Ogurka z Nowego Sącza;
2.knur rasy pbz należący do Franciszka Smołki ze Studzionki;
3.dwie loszki rasy pbz należące do Andrzeja Wilka z Wiewiórki.

Ocena owiec:
Komisja oceniła 56 zwierząt, tryki i maciorki prawie wszystkich ras i typów występujących w regionie.

Tytuł czempiona uzyskały:
1.maciorka rasy czarnogłówka należąca do Romana Wasylczaka z Owczar,
2.maciorka rasy berrichonne należąca do Wacława Gubernata z Siepietnicy,
3.maciorka rasy owca olkuska należąca do Tomasza Korczyńskiego z Imbramowic,
4.maciorka rasy wrzosówka należąca do Pawła Kapela z Dąbkowa,
5.maciorka rasy polska owca górska, w odmianie barwnej należąca do Piotra Pietraszka z Krempach,
6.maciorka rasy świniarka należąca do Leszka Majchera Z Żurawicy,
7.tryk rasy czarnogłówka należący do Adama Zyguły z Książa Wielkiego,
8.tryk rasy berrichonne należący do Wacława Gubernata z Siepietnicy,
9.tryk rasy île de France należący do Henryka Banasia z Lubaczowa,
10.tryk rasy owca olkuska należący do Tomasza Korczyńskiego z Imbramowic,
11.tryk rasy polska owca górska należący do Józefa Pietraszki z Krempach,
12.tryk rasy polska owca górska, w odmianie barwnej należący do Piotr Pietraszka z Krempach.

Tytuł wice – czempiona otrzymały:
1.maciorka rasy czarnogłówka należąca do Adama Zyguły z Książa Wielkiego,
2.tryk rasy czarnogłówka należący do Romana Wasylczaka z Owczar.

Ocena kóz:
Komisja oceniła 9 sztuk kóz w trzech rasach, w grupie koziołki hodowlane. Wszystkie przedstawione Komisji zwierzęta należały do Andrzeja Duljana z Łasek.

Tytuł czempiona uzyskały koziołki:
1.rasy alpejskiej, nr PL 2000004 39354,
2.rasy saaneńskiej, nr PL 2000004 39613,
3.rasy anglonubijskiej, nr PL 2000004 39620.

Ocena królików:
Komisja oceniła 47 zwierząt należących do 14 hodowców.

Tytuł czempiona uzyskały:
1.królik belgijski olbrzym szary, którego właścicielami są Małgorzata i Bogdan Babula z Wietlina I,
2.królik nowozelandzki biały – Zygmunt Frączek z Kaliny Małej,
3.królik nowozelandzki czerwony – Zbigniew Jamróz z Pogorzyc,
4.królik wiedeński niebieski – Zbigniew Jamróz z Pogorzyc.

Tytuł wice – czempiona otrzymały:
1.królik belgijski olbrzym szary, którego właścicielem jest Tadeusz Staszczak z Goleszowa,
2.królik nowozelandzki biały – Stanisław Chałak z Roztoki Ryterskiej,
3.królik nowozelandzki czerwony – Bolesław Grądalski z Korczyna,
4.królik wiedeński czarny – Tadeusz Mazurek z Przeworska.

Ocena szynszyli:
Komisja oceniła 83 zwierzęta należące do dziesięciu hodowców.

Tytuł czempiona uzyskały:
1.szynszyla standard, której właścicielem są Agnieszka i Bernard Baranowscy z Radwanowic,
2.szynszyla czarna aksamitna – Agnieszka i Bernard Baranowscy z Radwanowic,
3.szynszyla beżowa – Antonina i Jarosław Czarneccy z Krakowa.

Tytuł wice – czempiona otrzymały:
1.szynszyla standard, której właścicielem są Agnieszka i Bernard Baranowscy z Radwanowic,
2.szynszyla beżowa – Agnieszka i Bernard Baranowscy z Radwanowic,
3.szynszyla czarna aksamitna – Małgorzata i Stanisław Kozek z Zagorzyc.

Po rozdaniu nagród oraz prezentacji zwierząt rozpoczęła się druga część programu. Rozstrzygnięte zostały konkursy. Pierwszym z nich była „Krzyżówka z karpiem” zorganizowana przez Gospodarstwo Rybackie Przyborów. Zwycięzcy otrzymali różne gadżety z logo firmy, a I nagrodą był puchar. Każdy z laureatów otrzymał również żywego karpia. Wręczono także dyplom uznania za najsmaczniejszy produkt mleczarski z województwa małopolskiego. Zaszczyt ten przypadł Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z Limanowej. Rozstrzygnięty został również konkurs wiedzy rolniczej, w którym główną nagrodą był trzyletni ogier rasy huculskiej Wirnik. Szczęśliwym zwycięzcą został pan Władysław Filipak z Mszany Górnej.
Po konkursach rozpoczął się pokaz ras zachowawczych koni prowadzony przez pana Andrzeja Gorausa, Dyrektora Stada Ogierów Klikowa. Opowiedział on publiczności o tym czym są rasy zachowawcze, w jakim celu tworzone są programy ochrony zasobów genetycznych oraz scharakteryzował poszczególne rasy (konie huculskie, śląskie, wielkopolskie i małopolskie). Pan Goraus poprowadził konkurs powożenia, dzięki któremu publiczność mogła zobaczyć jak pracują opisane rasy. Wystartowały cztery zaprzęgi dwukonne. Widzowie mogli podziwiać sprawność powożących i doskonałe wyszkolenie koni.
Następnie na głównym parkurze zawitał „Dziki Zachód” w postaci grupy „Furioso” z ośrodka jazdy konnej w Starych Żukowicach, która zaprezentowała publiczności jazdę typu western. O tym niezwykłym sporcie i sukcesach grupy na zawodach opowiedział właściciel, pan Aleksander Jarmuła. Grupa w strojach kowbojskich pokazała kunszt doskonałego opanowania zwierząt i ich świetnego wyszkolenia.
Przez całe popołudnie zwiedzający mogli również pobawić się z psami rasowymi oraz posłuchać opowieści hodowców, którzy przyjechali zaprezentować swoje czworonogi. Całą Wystawę zakończył pokaz psów rasowych. Dzięki pomocy Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Okręgowy w Tarnowie, licznie przybyli na Wystawę hodowcy psów myśliwskich. Publiczność mogła zapoznać się z historią i użytkowaniem ras psów różnych typów. Przedstawione zostały psy myśliwskie (m.in. płochacz niemiecki, pointer, gończy polski, jamnik długowłosy, terier niemiecki, wyżeł niemiecki krótkowłosy, labrador, wyżeł weimarski, flat coated retreiver), psy ozdobne (Yorkshire terier, sznaucer miniaturowy czarno – srebrny i chińskie pieski shitsu), psy zaprzęgowe (Alaskan malamute, pies grenlandzki, Syberia husky, samojed) oraz inne rasy użytkowe (owczarek niemiecki i czechosłowacki Wilczak). Zaprezentował się również hotelik dla psów „JARSA” z podkrakowskich Przebieczan. Prezentacje prowadziła Jolanta Sołek – hodowca psów zaprzęgowych i czechosłowackiego Wilczaka oraz zawodniczka w sporcie psich zaprzęgów, wielokrotna Mistrzyni i Wicemistrzyni Polski i Świata. Każdy z hodowców opowiedział publiczności kilka słów o swojej hodowli i rasie.

Przez dwa dni Wystawy, na części wystawienniczej miały swoje stoiska różne firmy i instytucje związane z rolnictwem. Prezentowali się wytwórcy wyrobów regionalnych, firmy handlowe (m.in. z branży maszyn rolniczych, biotechnologii, żywienia). Na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich można było degustować różne potrawy regionalne i przysmaki przygotowane przez Gospodynie specjalnie na tą okazję.

Tegoroczna Wystawa była bardzo ciekawa i urozmaicona. Licznie zgromadzona publiczność z ciekawością oglądała przygotowany program. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również zawita na Wystawę tylu zwiedzających.

POWIĄZANE

Obecnie większość upraw kukurydzy w Polsce znajduje się w fazie kwitnienia. To d...

Lidl Polska to największy eksporter dóbr rolno-spożywczych w naszym kraju oraz s...

Wydaje się, że zasady BHP są znane wszystkim pracownikom, jednak liczba wypadków...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę