aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Amerykański handel zagraniczny i zalecenia FDA

22 grudnia 2022
Amerykański handel zagraniczny i zalecenia FDA

 Jak poinformował Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych USDA (United States Department of Agriculture), Foreign Agricultural Service (FAS) przyznał 202,7 miliona dolarów ponad 60 amerykańskim organizacjom rolniczym, aby pomóc w promowaniu i rozszerzeniu rynków eksportowych dla amerykańskich gospodarstw rolnych na całym świecie.

Z kolei Daniel Whitley, administrator FAS (Foreign Agricultural Service) powiedział: „.. w ramach tego wyjątkowego partnerstwa publiczno-prywatnego USDA i amerykański przemysł rolniczy współpracują ze sobą, aby rozszerzyć rynki na wysokiej jakości amerykańskie produkty rolne i spożywcze na całym świecie” ... „Dzięki funduszom dopasowującym branżę, federalne inwestycje w te programy rozwoju rynku nie tylko zwiększają przychody i wielkość eksportu produktów rolnych, ale także poprawiają dochody gospodarstw i wzmacniają gospodarkę USA”.

Foreing Agricultur Service (FAS) cyklicznie publikuje raporty Global Agricultural Information Network (GAIN) wraz z krótkimi raportami o zagranicznych rynkach i ich otoczeniu, które mają pomagać eksporterom i producentom rolnym w podejmwaniu właściwych decyzji. To bardzo ciekawe narzędzie, dlatego że raport informuje o zmieniających się przepisach importowych poszczególnych krajów na świecie, a nawet odnosi się do kursów walut.

Zapraszamy do tej bardzo ciekawej lektury, która będzie pomocna i naszym polskim eksporterom, ktorzy szukają dodatkowych rynków zbytu dla swoich produktów.

I tak, z grudniowego raportu 2022r dowiadujemy się nie tylko o zmianach w przpisach handlowych w poszczególnych krajach na świecie, ale także i poszcególnych krajów europejskich i Unii Europejskiej

Niemcy: Przewodnik eksportera

Niemcy mają ponad 84 miliony najbogatszych konsumentów na świecie i są zdecydowanie największym rynkiem w Unii Europejskiej. Rynek niemiecki oferuje dobre możliwości dla amerykańskich eksporterów produktów rolnych zorientowanych na konsumenta. W 2021 roku całkowity eksport produktów rolnych i pokrewnych z USA do Niemiec osiągnął 2,5 miliarda dolarów. Największymi segmentami były – poza soją – orzechy, produkty z owoców morza, wino, wołowina i przyprawy. Niniejszy raport dostarcza eksporterom ze Stanów Zjednoczonych podstawowych informacji i sugestii dotyczących wejścia na rynek niemiecki. Działania związane z COVID-19 nadal miały wpływ na niemiecki sektor spożywczy przez cały 2021 r. Powrót do poziomów sprzed pandemii rozpoczął się wraz ze zniesieniem ograniczeń wiosną 2022 r. Rosnące ceny żywności mają również wpływ na rynek.

Brazylia: Rocznik cytrusowy

Prognozuje się, że brazylijskie zbiory pomarańczy na rok marketingowy (MY) 2022/23 wyniosą 405 milionów skrzynek o wadze 40,8 kg (MBx), co odpowiada 16,52 milionom ton metrycznych (MMT), co oznacza spadek o dwa procent w stosunku do obecnego sezonu. Prognoza zakłada, że od początku grudnia 2022 r. panować będą normalne warunki pogodowe, wspierające zawiązywanie owoców i rozwój gajów cytrusowych w komercyjnym pasie owoców cytrusowych Sao Paulo i Minas Gerais. Prognozuje się, że całkowity brazylijski eksport ekwiwalentu FCOJ 65 Brix w MY 2022/23 wyniesie 1,04 MMT, podobnie jak skorygowana wartość dla MY 2021/22. Należy zauważyć, że eksport NFC w MY 2021/22 szacuje się na 310 000 ton, ekwiwalent 65 Brix, co stanowi wzrost o 15 procent w porównaniu z poprzednim sezonem, głównie w celu zaopatrzenia rynku amerykańskiego z powodu ograniczonej dostępności soków z Florydy z powodu huraganu Ian. Poziomy zapasów na rok 2022/23 wynoszą 13 000 MT, co jest jednym z najniższych poziomów w historii przemysłu cytrusowego.


Chile: Przewodnik eksportera

Dzięki solidnym instytucjom politycznym, stabilnemu otoczeniu makroekonomicznemu i dobrze funkcjonującym rynkom finansowym Chile plasuje się wśród krajów o najwyższej konkurencyjności w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach według IMD (World Competitiveness Ranking, 2022). Chile przedstawiło doskonałe możliwości eksportowe dla amerykańskich eksporterów żywności i napojów w 2021 r. Po rekordowym eksporcie w 2020 r., dostawy amerykańskich produktów rolnych i pokrewnych do Chile osiągnęły 1,24 mld USD w 2021 r.


Ekwador: Przewodnik eksportera

Ten raport służy jako mapa drogowa dla amerykańskich firm eksportujących do Ekwadoru. Choć Ekwador jest wymagającym rynkiem dla amerykańskiej żywności i produktów rolnych, jest to również jedna z możliwości. Produkcja krajowa nie jest w stanie zaspokoić popytu konsumentów, co wymaga dalszego importu. Ponadto apetyt młodszych konsumentów o niższych lub średnich dochodach na produkty importowane nadal rośnie pomimo sytuacji gospodarczej. Umowa o wolnym handlu między Ekwadorem a UE nadal zagraża udziałowi Stanów Zjednoczonych w rynku produktów przetworzonych i świeżych.


Egipt: roczne owoce cytrusowe

W roku gospodarczym (MY) 2022/23 FAS Cairo prognozuje, że eksport świeżych pomarańczy osiągnie 1,7 miliona ton metrycznych (MMT), w porównaniu z 1,3 MMT w MY 2021/22. Post przypisuje wzrost eksportu wyższej produkcji w sprzyjających warunkach klimatycznych. Rosja, Arabia Saudyjska, Holandia, Bangladesz, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, Wielka Brytania, Malezja i Sułtanat Oman prawdopodobnie pozostaną w pierwszej dziesiątce kierunków eksportu świeżych pomarańczy z Egiptu.

Australia: Rocznik cytrusowy

Oczekuje się, że produkcja pomarańczy w Australii spadnie w roku gospodarczym (MY) 2022/23 do 505 000 ton metrycznych (MT) z szacunkowych 535 000 MT w roku gospodarczym 2021/22. Jednak przewiduje się, że eksport wzrośnie do 180 000 MT z szacunkowych 145 000 MT w MY 2021/22, ze względu na przewidywaną znaczną poprawę jakości owoców. Prognozuje się, że produkcja mandarynek/mandarynek osiągnie 190 000 MT w MY 2022/23, co stanowi dziewięcioprocentowy wzrost w stosunku do MY 2020/21 i rekordowy poziom eksportu 90 000 MT. Po trzech kolejnych latach warunków pogodowych La Niña oczekuje się typowych warunków sezonowych w roku prognozy.


Barbados: FAIRS Raport dotyczący certyfikatów eksportowych Coroczny raport

Ten raport przedstawia wymagania certyfikacyjne Barbadosu i zawiera macierz certyfikatów eksportowych, a także przykłady wybranych certyfikatów eksportowych. Informacje na temat wymagań importowych innych niż certyfikaty eksportowe znajdują się w raporcie krajowym FAIRS 2022 dla Barbadosu.


Barbados: TARGI Roczne sprawozdanie krajowe Roczne

W niniejszym raporcie przedstawiono wymagania importowe Barbadosu dotyczące żywności i produktów rolnych. Dostawcy z USA powinni pamiętać, że chociaż Barbados jest otwarty na import, to w przypadku praktycznie wszystkich środków spożywczych obowiązują obszerne wymagania dotyczące etykietowania, w przypadku dużej liczby artykułów wymagana jest certyfikacja eksportowa, a także w przypadku niektórych produktów obowiązują licencje importowe. W związku z tym zaleca się, aby eksporterzy z USA ściśle współpracowali z importerami z Barbadosu, aby w pełni ustalić wszelkie wymagania importowe przed wysyłką, aby uniknąć problemów związanych z odprawą celną lub niezgodnością.


Bułgaria: Przepisy i normy dotyczące importu żywności i produktów rolnych Raport dotyczący certyfikatu eksportowego

Jako państwo członkowskie Unii Europejskiej (UE), Bułgaria stosuje wymogi regulacyjne UE w odniesieniu do całego importu żywności i produktów rolnych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. W indywidualnych przypadkach można konsultować się z bułgarskimi organami regulacyjnymi w sprawie wymagań dotyczących przywozu niektórych kategorii produktów niezharmonizowanych.


Bułgaria: Sprawozdanie krajowe dotyczące przepisów i norm dotyczących importu żywności i produktów rolnych

Bułgaria przystąpiła do Unii Europejskiej (UE) w 2007 roku i przestrzega unijnych dyrektyw i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, jakości i standardów żywności. Niniejszy raport przedstawia w zarysie ustawodawstwo dotyczące eksportu produktów spożywczych ze Stanów Zjednoczonych do Bułgarii, w szczególności te przepisy, które różnią się od przepisów UE. Ten raport należy czytać w połączeniu z raportem EU FAIRS 2022 Biura ds. Rolnictwa (OAA) Misji USA przy UE (USEU). Dodatkowe aktualizacje i inne istotne informacje można znaleźć na stronie internetowej FAS Europe.


Chile: Coroczna dobrowolna jagoda

Powierzchnia uprawy borówki wzrosła z około 7 000 hektarów (ha) w roku gospodarczym (MY) 2010/11 do ponad 18 000 ha w MY 2021/22. Stany Zjednoczone są głównym rynkiem chilijskich świeżych i mrożonych jagód, na które przypada ponad połowa chilijskiego eksportu. W MY 2021/22 eksport świeżej borówki wyniósł 106 148 ton metrycznych (MT), co stanowi spadek o 9,0 procent w stosunku do MY 2020/21, ze względu na niższą produkcję. W roku 2021/2022 eksport mrożonych jagód wyniósł 53 983 MT, co stanowi wzrost o 12,4 procent w stosunku do roku 2020/21. Regiony Biobio i Ñuble mają dostęp do rynku USA dzięki podejściu systemowemu, które umożliwia tym dwóm regionom eksport świeżych ekologicznych jagód do Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie wymagają one fumigacji.


Kostaryka: Przewodnik eksportera

Ze stabilną demokracją, przewidywalnym klimatem biznesowym i wzrostem gospodarczym napędzanym przez odradzający się przemysł turystyczny, Kostaryka stwarza doskonałe możliwości eksportowe dla amerykańskich eksporterów żywności i napojów w 2023 r. Po rekordowym eksporcie w 2021 r. dostawy amerykańskich produktów rolnych i pokrewnych do Kostaryka była o 10 procent wyższa do października 2022 r., przy wzroście we wszystkich głównych kategoriach produktów. Przewodnik eksportera to doskonałe miejsce do rozpoczęcia badań nad tym dynamicznym rynkiem Ameryki Środkowej.


Republika Czeska: Przepisy i normy dotyczące importu żywności i produktów rolnych Raport dotyczący certyfikatu eksportowego

Jako członek Unii Europejskiej (UE) Republika Czeska wdraża unijne przepisy dotyczące wymaganych certyfikatów eksportowych. Informacje na temat unijnych certyfikatów eksportowych można znaleźć w dokumencie Food and Agricultural Import Regulations and Standards – Certification Report przygotowanym przez Misję Stanów Zjednoczonych przy UE w Brukseli, dostępnym pod adresem https://gain.fas.usda.gov/#/search.

Hongkong: Hongkong Wonton - tom 2, wydanie 23

Małe wiadomości lokalne, raporty z postów i podsumowania działań zapakowane przez ATO Hong Kong. W tym numerze: ATO podsumowuje kampanię Delicious USA 2022; Hongkong rezygnuje z obowiązkowej aplikacji do śledzenia kontaktów i ograniczeń przemieszczania się w przypadku przylotów międzynarodowych w związku z COVID-19; Oczekuje się, że gospodarka Hongkongu skurczy się o 3,2 procent w 2022 r.; Chiny mogą częściowo otworzyć granicę z Hongkongiem do końca stycznia; Makau łagodzi przepisy dotyczące COVID-19; Hongkong gotowy do przyjęcia zagranicznych statków wycieczkowych; Firmy cateringowe w Hongkongu martwią się o pełne wyzdrowienie; Hongkong będzie promował pionowe rolnictwo hydroponiczne; WUSATA organizuje przyjazdową misję handlową; Wejście w życie nowej transgranicznej umowy dotyczącej towarów; Wystawcy uważają, że pokaz ochrony środowiska w Makau jest skuteczny.


Indie: Projekt poprawki w sprawie przepisów dotyczących etykietowania i wyświetlania pojemników nieprzeznaczonych do sprzedaży detalicznej oraz niektórych innych produktów spożywczych

W dniu 6 grudnia 2022 r. Urząd ds. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności rządu Indii (FSSAI) powiadomił na swojej stronie internetowej projekt powiadomienia F.No. STD/SP-08/A1.2022/N-01 (30 listopada 2022). Proponowany projekt rozporządzeń w sprawie bezpieczeństwa i norm żywności (oznakowanie i ekspozycja) (2022) dotyczy wymogów w zakresie etykietowania opakowań nieprzeznaczonych do sprzedaży detalicznej, produktów minimalnie przetworzonych, takich jak pszenica, ryż, zboża, rośliny strączkowe, owoce, warzywa i/lub produkty zawierające pojedyncze składnik; granice tolerancji dla niektórych produktów spożywczych; i ostrzeżenia związane z Pan Masala. Powiadomienie FSSAI do tej pory nie zostało zgłoszone Światowej Organizacji Handlu.


Japonia: Działania promocyjne ATO Osaka docierają do 15 milionów konsumentów w 2022 roku

W tym roku ATO Osaka zorganizowało różne działania promocyjne w zachodniej Japonii, wykorzystując media drukowane, telewizyjne i radiowe, aby dotrzeć do 15 milionów konsumentów (z wyłączeniem mediów społecznościowych). ATO Osaka nawiązało współpracę z lokalnymi lokalami gastronomicznymi, aby promować amerykańską wołowinę, wieprzowinę, ser, paprykę, owoce, orzechy i inne składniki poprzez specjalne promocje menu. Wraz z konsulatami USA w Osace i Fukuoce ATO Osaka promowało amerykańską kulturę kulinarną poprzez lekcje gotowania i imprezy sportowe. ATO Osaka zorganizowało również amerykańskie targi na trzech regionalnych festiwalach żywności, współpracując z lokalnymi sprzedawcami, aby zaprezentować amerykańskie składniki ponad 40 000 festiwalowiczów.


Japonia: Japonia proponuje ochronę oznaczeń geograficznych dla dziewięciu napojów alkoholowych z Wielkiej Brytanii

Krajowa Agencja Podatkowa Japonii (NTA) zaproponowała 9 nowych oznaczeń geograficznych (OG) dla napojów alkoholowych z Wielkiej Brytanii. NTA będzie akceptować publiczne komentarze dotyczące propozycji do 16 stycznia 2023 r.


Maroko: roczne owoce cytrusowe

Oczekuje się, że produkcja cytrusów w Maroku w MY 2022/2023 spadnie o 35 procent w porównaniu z poprzednim sezonem z powodu niedoboru wody i niesprzyjającej pogody. Oczekuje się, że produkcja mandarynek i mandarynek spadnie o 34 procent w stosunku do poprzedniego roku do 900 000 ton, podczas gdy produkcja pomarańczy powinna spaść o 35 procent do 750 000 ton. Produkcja cytryny i limonki osiągnie 35 000 MT, co oznacza 22-procentowy spadek w porównaniu z MY 2021/2022. Spadająca produkcja cytrusów zmniejszy eksport owoców cytrusowych z Maroka. Rosnąca presja na zasoby wodne spowodowała szacunkową utratę sześciu procent obszaru upraw cytrusów, w tym usunięcie dziesięciu procent sadów mandarynek / mandarynek.


Maroko: Zgłoszenie WTO w sprawie wprowadzania do obrotu przez Maroko kuskusu i produktów z makaronu

Maroko powiadomiło G/SPS/N/MAR/93 w dniu 8 grudnia 2022 r. Zgłoszenie dotyczy marokańskiego marketingu produktów kuskus i makaronów. Komentarze należy zgłaszać nie później niż 6 lutego 2023 r. W niniejszym raporcie zawarto nieoficjalne tłumaczenie.


Holandia: Holenderskie opóźnienie wdrożenia systemu kaucji za puszki

Wdrożenie szeroko dyskutowanego systemu kaucji za metalowe puszki w Holandii zostało opóźnione do 1 kwietnia 2023 r. ze względu na wyzwania informatyczne związane z systemem kaucji i niewystarczającą liczbę maszyn do prasowania zwróconych puszek. Celem tego programu jest zebranie cennego materiału, który można przetworzyć na nowe puszki i zapobieganie przedostawaniu się puszek do środowiska. Kaucja zwrotna w wysokości 0,15 centa za puszkę będzie obowiązkowa w przypadku wszystkich metalowych puszek o pojemności do trzech litrów, w których sprzedawane są napoje „gotowe do spożycia” przeznaczone do spożycia przez ludzi. Puszka musi nie tylko nosić logo kaucji od 1 kwietnia 2023 r., ale musi być również opatrzona nowym Europejskim Numerem Artykułu (EAN).

Filipiny: Informacje o rynku destylowanych napojów spirytusowych

Stany Zjednoczone należą do pierwszej piątki dostawców spirytusu destylowanego na Filipiny, dostarczając głównie whisky. Filipiński import destylowanych alkoholi z USA w 2021 roku spadł do 4,6 miliona dolarów, o 42 procent mniej niż poziom sprzed pandemii. Podczas gdy sektory hotelarstwa i usług gastronomicznych wchodzą w tryb odbudowy po pandemii, handlowcy są optymistami, że sprzedaż destylowanych alkoholi z USA na Filipiny wzrośnie do 5,3 miliona dolarów w 2022 roku, co oznacza wzrost o 15 procent rok do roku. Perspektywy wzrostu są wyjątkowo dobre ze względu na młodą, szybko rosnącą i silnie zurbanizowaną populację kraju, silną obecność amerykańskich marek premium oraz rozprzestrzenianie się mediów społecznościowych.


Korea Południowa: roczne owoce cytrusowe

Zmniejszone zbiory mandarynek „Unshu” na otwartym polu w południowej części wyspy Jeju spowodują nieznaczny spadek całkowitej produkcji cytrusów w Korei w latach 2022/2023. Oczekuje się, że ogólna jakość owoców będzie powyżej średniej po zmniejszeniu opadów w okresie wegetacji, przy wyższym poziomie Brixa i niższym poziomie kwaśności. Przewiduje się, że import świeżych pomarańczy do Korei w sezonie 2022/23 spadnie o 3,8 procent (po spadku o 29 procent w sezonie 2021/22) ze względu na spadający popyt konsumentów na owoce i niekorzystne kursy wymiany walut.

Australia: Roczne biopaliwa

Przewiduje się, że konsumpcja etanolu w Australii pozostanie stabilna w 2022 r. na poziomie zaledwie 1,1 procent puli benzyny, a prognozuje się, że biodiesel wzrośnie umiarkowanie z bardzo niskich poziomów, ale pozostanie na poziomie poniżej 0,1 procent całkowitej puli oleju napędowego. Australia ma bardzo duże zasoby surowca (zboża i melasy) do produkcji bioetanolu, jak również duże zasoby surowca (rzepak, łój i przepracowany olej) do produkcji biodiesla. Jednak tylko bardzo niewielka ich ilość jest wykorzystywana do krajowej produkcji biopaliw. Nie ma dotacji rządu federalnego, ulgi podatkowej ani mandatu wspierającego produkcję lub wykorzystanie biopaliw. Tylko dwa stany mają programy biopaliwowe z mandatami dotyczącymi etanolu i biodiesla, ale mandaty te są dalekie od osiągnięcia.


Unia Europejska: Projekt rozporządzenia delegowanego Komisji wdrażającego art. 118 rozporządzenia UE w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych do wglądu

Komisja Europejska opublikowała projekt art. 118 rozporządzenia UE w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych (UE) 2019/6, który rozszerza unijny zakaz stosowania niektórych środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego na import do Unii. Rozporządzenie delegowane do art. 118 pominęło 28 stycznia 2022 r. termin wdrożenia rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych, ale projekt ustawy został udostępniony opinii publicznej przez cztery tygodnie do 3 stycznia 2023 r. Projekt ustawy wskazuje również, że powiadomienie został wysłany do WTO.


Unia Europejska: Komisja Europejska publikuje komunikat w sprawie dostępności i przystępności cenowej nawozów

9 listopada 2022 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie dostępności i przystępności cenowej nawozów, aby zaproponować rozwiązania istotnego wzrostu cen, z którym borykają się unijni rolnicy. Komunikat spotkał się z ostrą krytyką europejskich rolników, którzy oczekiwali bardziej skutecznych rozwiązań.


Honduras: rocznik biotechnologii rolnej

W 2022 r. Honduras nie wprowadził żadnych modyfikacji ani zmian w swoich istniejących ramach regulacyjnych. Od października 2022 r. Honduras miał ponad 52 000 hektarów (ha) produkcji kukurydzy modyfikowanej genetycznie (GE), co stanowi 37-procentowy wzrost w stosunku do kalendarzowego 2021 r. W 2022 r. zgłoszono pięć zatwierdzeń upraw: trzy produkty z bananów zostały zatwierdzone do testów w terenie oraz dwa dodatkowe produkty (produkt bananowy i produkt musztardowo-zielony) zostały dopuszczone do komercjalizacji po ustaleniu, że powinny podlegać uproszczonemu procesowi zatwierdzania Hondurasu dla niektórych produktów edycji genomu. Z trzech wniosków o przeprowadzenie badań terenowych genetycznie modyfikowanych bananów złożonych w roku kalendarzowym 2021 do Krajowego Komitetu ds. Biotechnologii i Bezpieczeństwa Biologicznego (NCBB), dwa zostały już zatwierdzone.


Hongkong: rocznik biotechnologii rolnej

W minionym roku Hongkong nie wprowadził żadnych zmian w przepisach dotyczących produktów modyfikowanych genetycznie (GE), jednocześnie monitorując rozwój biologii syntetycznej. W Hongkongu nie obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące produktów genetycznie modyfikowanych, które podlegają tym samym przepisom dotyczącym żywności, co żywność konwencjonalna. Jednak Hongkong utrzymuje kontrolę produkcji i importu żywych zmodyfikowanych organizmów. Hongkong nie nakłada barier na biotechnologiczne składniki/żywność mikrobiologiczną. W 2021 roku Hongkong wprowadził na rynek swoje pierwsze wegańskie lody opracowane w laboratorium, zawierające niemleczne białko Perfect Day pochodzące z genetycznie zmodyfikowanego drobnoustroju.


Hongkong: Najważniejsze dane dotyczące handlu produktami rolnymi w USA za trzeci kwartał 2022 r

Od stycznia do września 2022 r. eksport produktów rolnych i żywności z USA do Hongkongu spadł o 16 procent do 1 miliarda dolarów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W tym samym okresie pozycja Hongkongu jako amerykańskiego rynku eksportu produktów rolnych i spożywczych spadła z 15. miejsca w 2021 r. na 25. miejsce w 2022 r. Miasto utrzymało jednak pozycję 7. największego rynku eksportowego amerykańskich produktów spożywczych gotowych do spożycia przez konsumentów. W porównaniu z importem od innych dostawców, takich jak Australia, Brazylia i Francja, import ze Stanów Zjednoczonych wypadł relatywnie lepiej.


Indie: Indie po raz drugi proponują projekt przepisów dotyczących żywności modyfikowanej genetycznie

W dniu 21 listopada 2022 r. indyjski Urząd ds. Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (FSSAI) rządu Indii powiadomił o swoim projekcie powiadomienia F.No. 1/Standardy/GMO&F/Różne/FSSAI/2018 (18 listopada 2022 r.). Proponowane rozporządzenie dotyczy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) przeznaczonych do spożycia; składniki żywności wyprodukowane z GMO, które zawierają zmodyfikowane DNA; oraz składników żywności wyprodukowanych z GMO, które nie zawierają zmodyfikowanego DNA, w tym składników/dodatków/pomocy przetwórczych pochodzących z GMO.

Indonezja: Indonezja Halal 20 Forum

Agencja Organizacyjna ds. Zapewnienia Produktów Halal (BPJPH) Ministerstwa Wyznań zorganizowała Forum Halal 20 (H20) w Semarang w Indonezji w listopadzie 2022 r. Forum obejmowało szeroki zakres kwestii związanych z halal oraz przedstawicieli zagranicznych ambasad i 99 zagranicznych certyfikatów halal agencje (HCA) włączyły się do dyskusji. Ten raport podsumowuje niektóre z kluczowych punktów wydarzenia.


Japonia: przegląd roku targów ATO Osaka 2022

W tym roku ATO Osaka zorganizowała pawilony USA na trzech targach w Japonii. W lipcu ATO po raz pierwszy wystawiło się na targach FOODEX Kansai, zachodnio-japońskiej wersji programu wspieranego przez USDA, odbywającego się w Tokio każdego marca. W sierpniu ATO po raz pierwszy od trzech lat powróciło na Japan International Seafood Show. We wrześniu ATO po raz czwarty z rzędu wystawiało się na FABEX Kansai, największych targach branży spożywczej w zachodniej Japonii. Na trzech pokazach ATO Osaka zgromadziło 13 stowarzyszeń branżowych i 6 importerów prezentujących mięso, owoce morza, owoce, warzywa, orzechy, ser, ryż, sorgo, napoje spirytusowe i produkty przetworzone. Łącznie pokazy przyciągnęły 50 000 kupujących.


Japonia: Goście powracają, pobudzając aktywność gospodarczą w branży restauracyjnej i hotelarskiej

Powrót międzynarodowych gości do Japonii zaczął dawać przebłyski pozytywnej aktywności gospodarczej w branży hotelarskiej i restauracyjnej. Hotele odnotowały wzrost liczby gości o 32,5 procent rok do roku, do 42,1 miliona, co oznacza wzrost o 5,8 procent w porównaniu z październikiem 2019 r. Październikowa sprzedaż restauracji wzrosła do prawie 15 procent rok do roku w odniesieniu do wszystkich sklepów, do poziomu nienotowanego od czasów przed globalną pandemią . Działania Japonii w zakresie ponownego otwarcia i promocji podróży położyły solidny fundament pod ożywienie gospodarcze w nowym roku.


Kenia: Rocznik Biotechnologii Rolnej

3 października 2022 r. nowo wybrany prezydent Kenii, dr William Ruto, zniósł 10-letni zakaz importu i uprawy genetycznie zmodyfikowanych (GE) produktów rolnych. Decyzja ta otwiera drogę do importu genetycznie modyfikowanych produktów rolnych i krajowej produkcji upraw genetycznie zmodyfikowanych zgodnie z istniejącą strukturą regulacyjną Kenii. Jednak 28 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy w Milimani w Kenii wydał nakaz blokujący wdrożenie dyrektywy w celu zniesienia zakazu do 15 grudnia 2022 r. W ramach wyzwania prawnego (Kenijska Liga Chłopska przeciwko prawu stanowemu i sekretarzowi gabinetu ds. Rolnictwa, zwierząt gospodarskich i Rybołówstwo).


Rumunia: Przepisy i normy dotyczące importu żywności i produktów rolnych Raport dotyczący certyfikatu eksportowego

Rumunia stosuje przepisy Unii Europejskiej (UE) dotyczące importu produktów pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego ze Stanów Zjednoczonych. Przepisy dotyczące certyfikacji eksportowej są zasadniczo zharmonizowane na poziomie UE. Ustawodawstwo rumuńskie ma zastosowanie do drugorzędnych kategorii, w odniesieniu do których wymagania nie są zharmonizowane. Niniejszy raport należy czytać łącznie z Raportem dotyczącym certyfikatów eksportowych EU FAIRS, ponieważ zawiera on wyczerpujące informacje na temat certyfikatów eksportowych.


Rumunia: Sprawozdanie krajowe dotyczące przepisów i norm dotyczących importu żywności i produktów rolnych

Jako członek Unii Europejskiej (UE) od 2007 r. Rumunia przestrzega rozporządzeń i dyrektyw UE, które są stosowane bezpośrednio lub transponowane w drodze rozporządzeń wykonawczych na szczeblu krajowym. Niniejszy raport aktualizuje sekcje dotyczące wymogów w zakresie etykietowania, odpadów związanych z opakowaniami, podatków i innych środków związanych z wymaganiami w zeszłorocznym rocznym raporcie krajowym Rumunia FAIRS. Niniejszy raport należy czytać łącznie z raportem EU FAIRS, który zawiera szczegółowe informacje na temat konkretnych przepisów UE.

Hiszpania: Przepisy i normy dotyczące importu żywności i produktów rolnych Raport dotyczący certyfikatu eksportowego

Niniejszy raport koncentruje się na określonych hiszpańskich wymaganiach certyfikacyjnych, które różnią się od certyfikacji zharmonizowanej w UE lub są uzupełnieniem tej certyfikacji. W porównaniu z 2021 r. ten raport zawiera nowe certyfikaty dla poszczególnych krajów, a także zaktualizowane linki do odpowiednich źródeł informacji i kontaktów. Niniejszy raport należy czytać łącznie z raportem EU FAIRS Export Certificate przygotowanym przez Biuro FAS w Misji USA przy Komisji Europejskiej (USEU).


Tajwan: Rocznik Biotechnologii Rolnej

Od czasu poprzedniego raportu Tajwan wydał nowe zezwolenia na import produktów inżynierii genetycznej (GE) przeznaczonych do przetwórstwa, żywności i pasz. Tajwan nigdy nie zezwolił na krajową produkcję roślin genetycznie modyfikowanych ani zwierząt. W 2021 roku Tajwan zaimportował blisko 1,2 miliarda dolarów amerykańskich upraw genetycznie zmodyfikowanych, w tym soję, kukurydzę i bawełnę, co stanowi 30 procent całkowitego amerykańskiego eksportu produktów rolnych na wyspę. Władze Tajwanu dyskutują, jak zarządzać innowacyjnymi biotechnologiami, ale nie mają jeszcze publicznego projektu ani polityki dotyczącej produktów tych technologii. Tajwan poczynił pewne postępy w zatwierdzaniu kilku produktów biotechnologii mikrobiologicznej, aczkolwiek z innymi wymaganiami dotyczącymi etykietowania i maksymalnego spożycia.


Tajlandia: Cena ryżu — tygodniowo

Ceny eksportowe spadły o jeden procent pomimo dalszego umacniania się tajskiego bahta.


Tunezja: Przepisy i standardy dotyczące importu żywności i produktów rolnych Raport dotyczący certyfikatu eksportowego

Niniejszy raport zawiera informacje na temat certyfikatów eksportowych wymaganych przez rząd Tunezji. W 2022 r. Stany Zjednoczone i Tunezja osiągnęły porozumienie w sprawie świadectwa zdrowia towarzyszącego wywozowi zarodków bydła, kóz i owiec pochodzących z USA, a także nasienia kóz i owiec pochodzących z USA.

 

oprac. redakcja ppr.pl


POWIĄZANE

Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu ukraińskiemu koncernowi medialnemu Suspl...

Duńscy rolnicy są zaniepokojeni planami nałożenia podatku od emisji dwutlenku wę...

Oceniając coraz bardziej dramatyczne wydarzenia na granicy Polsko-Ukraińskiej i ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę