Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Francuzi eksportują pszenicę i wino

14 lipca 2023
Francuzi eksportują pszenicę i wino

 Amerykańska Zagraniczna Służba Rolnicza USDA (FAS) dostarcza terminowe raporty na temat rynków zagranicznych za pośrednictwem bazy danych Global Agriculture Information Network (GAIN). Każdego roku dodawanych jest średnio 2 półroczne raporty. Dodatkowo opracowywane są bieżące, tygodniowe dwutygodniowe i miesięczne raporty dotyczące najważniejszych wydarzeń w poszczególnych krajach, które mają bezpośredni wpływ na rolnikctwo i handel zagraniczny amerykańskich  produktów rolnych. 

Raporty GAIN (Światowa Sieć Informacji Rolnej) są opracowywane przez globalną sieć wywiadu rynkowego FAS, która obejmuje oficerów służb zagranicznych FAS i lokalnie zaangażowany personel w ponad 90 zagranicznych biurach na całym świecie. Dostarczają informacji wywiadowczych, wglądu i analiz w prawie 200 krajach, dostarczając informacji na temat zagranicznych rynków rolnych, warunków upraw i dynamiki rolno-politycznej interesującej dla rolnictwa USA.

Tym razem analizie został poddany rynek rolno-spożywczy Francji.

Francja: żywność w detalu
W 2022 r. na rynek rolno-spożywczy we Francji silny wpływ miała inflacja, która wyniosła 5,3 proc. Ten wzrost cen dotknął najskromniejsze warstwy społeczeństwa i ograniczył ich zdolność do zakupów. Konsumenci odchodzą od dużych marek na rzecz tańszych marek dystrybucyjnych. Jednocześnie branża dostosowuje się również do nowych przepisów środowiskowych, które kładą nacisk na żywność o wysokiej wartości, wysokiej jakości, która jest produkowana i sprzedawana w sposób bardziej zrównoważony. Nowe przepisy dotyczące opakowań wycofują jednorazowe tworzywa sztuczne na rzecz materiałów bardziej nadających się do recyklingu. Francuska sieć detaliczna jest zróżnicowana i bardzo wyrafinowana, oferując szeroką gamę produktów spożywczych z USA, pod warunkiem, że są one zgodne z przepisami francuskimi i unijnymi.

W 2021 roku mocno ciążyła pandemia Covid-19 gospodarkę francuską. Produkt krajowy brutto (PKB) wzrosła o 12 procent od 2020 r. do 2,957 bln USD.

Francja jest siódmą co do wielkości gospodarką świata i drugim co do wielkości w UE. Obdarzony znaczne zasoby rolne, Francja ma ok silny sektor przetwórstwa spożywczego.

IMPORT ZORIENTOWANY NA KONSUMENTA PRODUKTY
Import pierwotny spoza UE to m.in nasiona oleiste, owoce i spirytus destylowany. Import z UE to przede wszystkim mięso, nabiał i warzywa. Francja ma dodatnie saldo handlu produktami rolno-spożywczymi
produktów, osiągając 16,6 mld USD w 2022 r. Francuski import ze Stanów Zjednoczonych osiągnął 1,3 miliarda dolarów w 2022 r. na czele z orzechami drzewnymi, napojami alkoholowymi i
owoce morza.

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
Francuski sektor przetwórstwa spożywczego obejmuje około 17300 firm o łącznej wartości rocznej
sprzedaż przekraczająca 211 miliardów dolarów. Małe i średnie duże przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią prawie 98 procent przemysłu. Jest to wiodący sektor tzw Francuska gospodarka o silnej reputacji w zakresie jakości i innowacja.

BRANŻA HANDLOWA RYNKU SPOŻYWCZEGO
W 2022 r. około 65 proc. całej detalicznej sprzedaży żywności w woj Francja była w hiper-supermarkecie i dyskoncie format sklepu. Nietradycyjni detaliści mają doświadczył znacznego wzrostu i sukcesu podczas pandemia COVID. Sprzedaż żywności w e-commerce wzrosła o ponad 15 proc 2021 i obecnie stanowią około 14 procent całości detalicznej sprzedaży żywności.

I. PODSUMOWANIE RYNKU

W 2022 r. na rynek rolno-spożywczy we Francji silny wpływ miała inflacja, która wyniosła 5,3 oraz wzrost cen podstawowych produktów żywnościowych. Siła nabywcza spadła do -0,3 procent w 2022 r. i
prognozowany na -0,4 proc. w 2023 r.; jednak poczucie tego wzrostu cen wśród konsumentów jest znacznie głębsze i ważniejsze, niż mogą to pokazać dane statystyczne. Ten wzrost cen dotknął najskromniejsze warstwy społeczeństwa i ograniczył ich zdolność do zakupów. Wydatki na żywność sięgały nawet 30 procent budżetu klas najbardziej upośledzonych.

Obawy francuskich konsumentów dotyczące ekologii, poszanowania planety, zrównoważonego rolnictwa zeszły na dalszy plan, nie z powodu braku zainteresowania, ale dlatego, że konsumenci odczuwają rosnące ceny. Potwierdza to spadek sprzedaży produktów ekologicznych, które już przed kryzysem inflacyjnym zaczynały tracić na sile. Konsumenci preferują produkty wytwarzane lokalnie, dzięki którym mogą nawiązać bardziej bezpośredni związek z producentami.

Konsumenci odchodzą od dużych marek na rzecz tańszych marek dystrybucyjnych. Ponadto mniej uprzywilejowane warstwy społeczne wolą konsumować produkty gorszej jakości, ale tańsze. Cena jest zmartwieniem numer jeden Francuzów. W 2022 roku wzrost konsumpcji gospodarstw domowych wyniesie 2,1 proc.
Jest on znacznie niższy w porównaniu z 2021 r. i według francuskiego Narodowego Instytutu Statystyki przewiduje się, że w 2023 r. wyniesie -0,2 procent. Inflacyjny impuls cen żywności powinien jednak wyhamować i spaść dzięki spadkowi wzrostu PKB do 0,4%. Ponadto spadek cen surowców, ropy naftowej, frachtu morskiego i energii elektrycznej powinien doprowadzić do obniżenia cen żywności. To nie wystarczy, aby osiągnąć ceny żywności przed kryzysem. Rząd, zaniepokojony jej popularnością, wyraził za pośrednictwem swojego Ministra Gospodarki, że będzie ściśle monitorował duże marki w celu wprowadzenia obniżki cen na produkty spożywcze, a niepowodzenie ze strony dużych marek doprowadzi do sankcji ze strony rząd.
Jednocześnie branża dostosowuje się również do nowych przepisów środowiskowych, które kładą nacisk na żywność o wysokiej wartości, wysokiej jakości, która jest produkowana i sprzedawana w sposób bardziej zrównoważony. Nowe przepisy dotyczące opakowań wycofują jednorazowe tworzywa sztuczne na rzecz materiałów bardziej nadających się do recyklingu. Nacjonalizm żywnościowy rośnie od czasu, gdy kryzys zaczął się od komunikatów Kup francuski, które stały się popularne wśród urzędników państwowych i mediów. Jednak Francja opiera się na eksporcie produktów rolnych i ma dużą nadwyżkę w bilansie handlowym z eksportem, takim jak wino i pszenica, gdzie jest czołowym eksporterem UE.

Francuska sieć dystrybucji detalicznej jest zróżnicowana i wyrafinowana. Sektor handlu detalicznego artykułami spożywczymi obejmuje zasadniczo sześć typów placówek:

1) hipermarkety,

2) supermarkety,

3) dyskonty,

4) sklepy ogólnospożywcze,

5) centra dla smakoszy w domach towarowych oraz

6) sklepy tradycyjne, w tym sklepy osiedlowe – piekarnie i masarnie,

7) markety gazowe, a także targowiska i internet
obroty.

W 2022 roku sprzedaż w ramach pierwszych czterech kategorii stanowiła 75 procent detalicznej sprzedaży żywności w kraju rynek. W ciągu ostatnich dziesięciu lat najwięksi francuscy detaliści inwestowali w mniejsze sklepy w centrach miast. W 2022 wydatki na żywność stanowiły około 20 procent ogólnego budżetu, w porównaniu z 35 procentami w 2022 roku 1960. Koszyk żywnościowy gospodarstwa domowego składa się obecnie głównie z żywności przetworzonej i gotowej do spożycia
zmniejszył się popyt na mięso, owoce i warzywa, pieczywo i napoje alkoholowe. Wzrost
siły nabywczej gospodarstw domowych, wahania cen żywności oraz zmieniający się styl życia
przyczyniły się do zmiany nawyków żywieniowych. W 2022 r. ogólna sprzedaż detaliczna żywności we Francji spadła o 3,4 procent według francuskich statystyk krajowych. Wynika to z inflacji i wzrostu kosztów życia, co ma poważny wpływ na francuskich konsumentów. Jednak całkowita sprzedaż supermarketów jest wyższa niż przed rokiem dzięki sprzedaży gazu.

Generalnie hiper/supermarkety pozostają najpopularniejszymi sklepami, ale wyspecjalizowane sklepy spożywcze, mrożonki sklepy i dyskonty zwiększyły w ostatnich latach swój udział w rynku sektora detalicznego. 
Warto zauważyć, że francuscy konsumenci dywersyfikują swoje zakupy, na przykład poprzez kilka sklepów
kupowanie niektórych produktów lokalnie, a innych w dyskontach, które mogą znajdować się dalej od ich miejsca zamieszkania.
Ponadto konsumenci są bardziej wrażliwi na cenę i wymagają produktów wysokiej jakości. Kryzys sanitarny związany z pandemią COVID-19, rosnąca popularność usługi „drive-thru” dużych detalistów. Handel elektroniczny nadal rośnie w 2022 r., ale na mniejszą skalę, choć nadal znaczący na poziomie 15 procent, co stanowi 7,2 procent rynku detalicznego. Ponadto duzi detaliści poszerzają swoją ofertę marek własnych, jak również kontynuują inwestycje w mniejsze sklepy lokalne. Sektor detaliczny jest szacowany na 390 miliardów dolarów.

Hiper/supermarkety i twarde dyskonty reprezentują około 240 miliardów dolarów; osiedlowe sklepy m.in
tradycyjne sklepy spożywcze, 115 miliardów dolarów; oraz wyspecjalizowane sklepy spożywcze, takie jak sklepy z mrożonkami, produkty ekologiczne i rynki pod gołym niebem, 35 miliardów dolarów. Tylko dyskonty Hard reprezentują 11,5 procent całości obroty.

Kluczowe czynniki rynkowe i trendy konsumpcyjne

• Więcej czasu spędzonego na pracy i rosnąca liczba samotnych gospodarstw domowych napędzają popyt
wygodnych dań gotowych, deserów i mieszanek do pieczenia.
• Rosnąca populacja i zwiększona świadomość zdrowotna konsumentów napędzają popyt
dla produktów zdrowotnych i odnowy biologicznej, a także produktów żywności funkcjonalnej.
• Sprawiedliwy handel i produkty ekologiczne stają się coraz bardziej popularne. Francja jest drugim co do wielkości
rynku produktów ekologicznych w Europie.
• Żywność etniczna, zdrowa i superżywność, wolna od produktów (np. bezglutenowa lub bez laktozy) oraz
lokalnie uprawiane to kolejne trendy, które przyciągają coraz więcej francuskich konsumentów.
• Rosnący odsetek konsumentów, którzy swoją decyzję zakupową postrzegają jako polityczną lub życiową
oświadczenia, takie jak brak GMO, jaja z wolnego wybiegu oraz dietetyczna żywność wegetariańska lub wegańska.
• Konsumenci w coraz większym stopniu wymagają identyfikowalności i informacji o metodach produkcji.

Mapa drogowa wejścia na rynek

Eksporterzy z USA mogą wejść na rynek w sektorach usług detalicznych na kilka sposobów, w tym poprzez reprezentację przez importera poprzez umieszczenie swoich produktów w katalogu centrali zakupowej oraz poprzez sprzedaż za gotówkę i nosić wyloty. Nabywcy żywności korzystają z centralnych biur skupu, importerów i dealerów cash and carry nabywać ich produkty. Najczęstszą metodą wejścia na rynek jest skorzystanie z usług doświadczonego importera wprowadzić swój produkt na rynek francuski. Importer zweryfikuje, czy Twój produkt spełnia wymogi importu z UE wymagania, takie jak przepisy dotyczące etykietowania i składników, oraz zweryfikuje Twoją wiarygodność finansową. Jeśli zainteresowany, importer podejmie negocjacje cenowe. Zarówno dostawca, jak i importer muszą omówić wymagania logistyczne i długość kontraktu. 
Ważna Informacja. Importerzy często umieszczają Twój produkt w sklepach detalicznych i centralach zakupów. We Francji duzi detaliści często uczestniczą w centralnym biurze zakupów, aby dzielić koszty
zakupów i dystrybutorów. Centrala zakupów zaopatruje się w produkty bezpośrednio oraz od importerów
i dystrybutorów oraz dostarcza je do punktów sprzedaży detalicznej. Znajdziesz dodatkowe zasady etykietowania żywności alergeny i produkty odżywcze, opakowania, pojemniki, przepisy dotyczące dodatków do żywności i bariery handlowe.

Główni detaliści:
1. Carrefour: Po tym, jak był drugim co do wielkości detalistą na świecie po Walmarcie i największym w
Europie od kilku lat, od 2016 roku francuska grupa zajmuje obecnie siódme miejsce. Utworzony w 1959 r
południowo-wschodniej Francji, Carrefour szybko wkroczył na rynki międzynarodowe ze sklepami w 30 krajach (Europa, Azja, Ameryka Południowa i Afryka Północna). Jest to drugi supermarket we Francji z 20
procent udziału w rynku.
2. E. Leclerc: Od 2016 roku firma pozostaje czołowym sprzedawcą detalicznym we Francji z ponad 21 proc. udziału w rynku. Większość jej sklepów to hipermarkety. Leclerc jest obecny w Europie i źródłach
produktów spożywczych za pośrednictwem centralnego biura zakupów.
3. Intermarché: Jest to grupa niezależnych detalistów posiadających sklepy w Europie i innych krajach.
Większość placówek Intermarché to supermarkety; jest kilka sklepów w centrum miasta i tylko 94
hipermarkety. Stanowi 16 procent udziału w rynku.
4. Groupe Auchan: Jest to firma rodzinna należąca do rodziny Mulliez i Grupy Schiever.
Auchan jest obecny w 12 krajach. Stanowi to 9 procent udziału w rynku.
5. Systeme U: Jest to czwarty co do wielkości detalista we Francji pod względem sprzedaży z 12 proc
udział w rynku. Ekspansja marki własnej marki U jest priorytetem dla produktów takich jak wino, owoce
soki, mrożonki gotowe do spożycia, potrawy etniczne i owoce morza.
6. Casino Group: jest obecna we Francji z 6 procentami udziału w rynku oraz w Ameryce Południowej.
Kasyno ma Monoprix, Franprix, Petit Casino, Casino Shop, Vival, Spar i Chez Jean.
7. Cora: Detalista jest częścią belgijskiej grupy Louis Delhaize i posiada hipermarket/supermarket
sklepów we Francji (2 proc. udziału w rynku) i Europie.
8. Grand Frais: jest to sieć 278 małych i średnich sklepów o wartości sprzedaży 2,5 miliarda dolarów. Utworzony oferowanie konsumentom najlepszej jakości po umiarkowanych cenach owoców i warzyw, ryb,
światowe artykuły spożywcze, masarnia-delikatesy i produkty mleczne. Grand Frais współpracuje bezpośrednio z importerzy.
9. Costco: W czerwcu 2017 r. amerykański detalista zainaugurował pierwszy klub magazynowy we Francji, w Paryżu przedmieście; koncepcja zniżek w składkach członkowskich była nowością we Francji. Biorąc pod uwagę sukces tego pierwszego Francuski sklep, który został otwarty pod Paryżem, drugi sklep został otwarty na zachód od Paryża w połowie listopada 2021 r.
Sklepy spożywcze:
Należą do kategorii małych supermarketów (superettes), są na ogół zlokalizowane w małych miastach i
często otwarte codziennie (również w niedzielę). W ciągu dziesięciu lat wzrosła liczba sklepów pośredniczących / ogólnospożywczych o 40 proc., a w 2022 r. funkcjonowało ok. 8,5 tys. placówek zrzeszonych w dużych detalistach, takich jak m.in.
Carrefour, Casino i Intermarche. Oczekuje się, że ich liczba będzie nadal rosła w nadchodzących latach
więcej nowych sklepów koncepcyjnych.
Inny typ sprzedawców detalicznych:
Liczba mniejszych i niezależnych sklepów nieznacznie wzrosła od 2002 roku. Większość z nich tak
specjalistycznych punktów gastronomicznych (piekarnie, sklepy mięsno-rybne, spożywcze), przy czym oba zlokalizowane są w miastach i obszarów wiejskich. Podczas gdy sklepy sąsiedzkie na obszarach wiejskich miały tendencję do zmniejszania się, tak się stało wzrosła w miastach. Ostatni spis INSEE wykazał 78 000 sklepów. Ich sprzedaż stanowi ok
20 procent francuskiej sprzedaży żywności i jej produktów pochodzi z hurtowni i hurtowni rynki. Klienci sklepów osiedlowych to na ogół konsumenci średniej i wysokiej klasy.
Tradycyjne sklepy spożywcze obejmują rany dla smakoszy, takie jak Fauchon, La Grande Epicerie i Galerie
Gourmande, które oferują szeroką gamę produktów importowanych. Znajdują się one w dużych i średnich miastach i przyciągnąć konsumentów o wysokich dochodach. Około 200 placówek we Francji oferuje eksporterom ze Stanów Zjednoczonych łatwiejszą ofertę wejście na rynek produktów; ich wadą jest skłonność do kupowania mniejszych ilości i działają bezpośrednio z importerami.
Picard Surgelés jest wiodącym sprzedawcą detalicznym mrożonek do spożycia domowego we Francji, z 30 procentowy udział w rynku, 1100 punktów sprzedaży w całej Francji i sprzedaż w 2022 roku o wartości 1,7 miliarda dolarów.
Picard sprzedaje wysokiej jakości mrożonki i oferuje możliwości amerykańskim dostawcom ryb i ryb
owoce morza, mrożonki owocowo-warzywne, soki owocowe, a także gotowe dania specjalne do własnego użytku etykieta. Picard współpracuje bezpośrednio z importerami.

Większość eksporterów z UE prowadzi działania promocyjne na rynku we Francji. Produkty takie jak świeże lub konserwy owocowe i warzywne, wino, piwo, ryby i mięso są powszechnie promowane na targach, reklamy i supermarkety. Kraje trzecie promujące produkty spożywcze we Francji to Norwegia,
Izrael, Maroko, RPA, Argentyna, Brazylia i Kanada.

Perspektywy najlepszego produktu do ulokowania na rynku francuskim
 Ryby i owoce morza: łosoś, dorsz, homar,
przegrzebki. Więcej informacji można znaleźć w źródłach
Informacja
 Owoce cytrusowe i orzechy: grejpfrut,
migdały, pistacje i inne orzechy
 Przekąski słone i słodkie, wyroby cukiernicze
produkty
 Przyprawy, sosy, przyprawy
 Wino i inne napoje alkoholowe
 Napoje gazowane, soki
 Owoce/warzywa w puszkach, marmolada

Produkty, które nie występują w znaczących ilościach, ale mają dobry potencjał sprzedażowy
 Napoje energetyzujące, szacowany 14-procentowy roczny wzrost i rynek szacowany na 281 mln USD
 Żywność ekologiczna, wzrost o 13 proc. i wartość rynku na poziomie 13,6 mld USD
 Żywność koszerna, szacowany 14-procentowy roczny wzrost i rynek szacowany na 0,6 mld USD
 Żywność halal, szacowany 6-procentowy roczny wzrost i rynek szacowany na 8,5 mln USD
Produkty nieobecne, ponieważ napotykają na znaczące bariery handlowe
 Mąka wzbogacona witaminami.
 Produkty mięsne z hormonami i produkty drobiowe.
 Produkty pochodzenia biotechnologicznego, które nie są zatwierdzone w UE.oprac, e-mk, ppr.pl na podst źródło: FAS USDA


POWIĄZANE

Wczoraj tj 21.września 2023 roku w Nowym Jorku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełen...

Jak poinformowało wczoraj biuroprasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Min...

Rrobert Telus-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył wczoraj w konferencj...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę