aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ARiMR zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Nowoczesna polska wieś"

31 marca 2021
ARiMR zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Nowoczesna polska wieś"

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs fotograficzny pt. „Nowoczesna polska wieś” ma przynieść efekt w postaci zdjęciowej dokumentacji zmian, które zaszły na polskiej wsi, zwłaszcza od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. Bardzo liczymy na otrzymanie prac przedstawiających rolników, którzy korzystają z nowoczesnych maszyn, hodujących zwierzęta w nowych lub zmodernizowanych chlewniach, oborach, kurnikach. Zależy nam także na zdjęciach pokazujących prace polowe.

Fotografie, które otrzyma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będą wykorzystywane w działaniach informacyjno - promocyjnych pokazujących efekty osiągnięte w rolnictwie i przetwórstwie żywności, dzięki dobremu wykorzystaniu środków wypłacanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Szczególnie interesują nas gospodarstwa rolników, którzy zrealizowali inwestycje dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 2021-2027. Jesteśmy na półmetku wdrażania tego największego programu wsparcia inwestycyjnego dla polskiego rolnictwa i wiele jego efektów jest już widocznych. Mile widziane będą też prace ilustrujące życie kulturalne i społeczne współczesnej wsi oraz fotografie pokazujące piękno rodzimych krajobrazów wiejskich.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 30 marca 2021 r. do dnia 20 września 2021 r.
 2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fotografująca posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – z wyjątkiem pracowników ARiMR (w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym) i członków ich najbliższych rodzin (mąż, żona, dzieci, rodzice);
 3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 1 pracę. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie zostanie odrzucone;
 4. Technika wykonania prac jest dowolna (np. aparat cyfrowy, smartfon).
 5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl.

WARUNKI KONKURSU

1. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 1 zdjęcie, wykonane samodzielnie (fotografia musi być pracą autorską), co oznacza, że wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

2. Zdjęcia należy przesłać do dnia 20 września 2021r. na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: konkurs fotograficzny pt. "Nowoczesna polska wieś".

3. Zdjęcia w formacie JPG powinny być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (bez kompresji).

4. Fotografii powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł zdjęcia, datę oraz miejsce jego wykonania, dane personalne autora lub jego pełnomocnika. Do przesyłki ze zdjęciem należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz podpisane oświadczenia (Załącznik nr 1.1; Załącznik nr 1.2 i Załącznik nr 1.3, Załącznik nr 1.6 – o ile znajdą zastosowanie). W formularzu zgłoszeniowym należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, telefon kontaktowy wraz z adresem mailowym – uczestnika Konkursu, a w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu jest reprezentowany przez pełnomocnika dane pełnomocnika oraz załączyć pełnomocnictwo. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia muszą być czytelnie wypełnione i podpisane (skany dokumentów własnoręcznie podpisanych lub dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym). W przypadku gdy Uczestnik konkursu będzie reprezentowany przez pełnomocnika oświadczenia stanowiące Załącznik 1.1, Załącznik 1.3, Załącznik 1.4 muszą zostać własnoręcznie podpisane odpowiednio przez Uczestnika konkursu/osobę trzecią widniejącą na zdjęciu.

5. W sytuacji, gdy autor zdjęcia jest w posiadaniu archiwalnej fotografii przedstawiającej to samo miejsce, które uwiecznione jest na fotografii konkursowej, może przesłać je wraz ze zgłoszeniem (nie jest to jednak obowiązkowe). Zdjęcie archiwalne nie będzie oceniane w Konkursie, ma stanowić jedynie dodatek do zgłoszenia, umożliwiający porównanie miejsca fotografowanego kilka/kilkanaście lat temu i dziś. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania zdjęcia archiwalnego w przyszłych publikacjach drukowanych, cyfrowych i elektronicznych wraz ze zdjęciem konkursowym. W związku z tym do przesyłanej fotografii archiwalnej należy dołączyć właściwe załączniki do formularza zgłoszeniowego opisane w Regulaminie (o ile znajdą zastosowanie).

6. W ramach przystąpienia do konkursu Uczestnik oświadcza, że:

 • posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do zamieszczonego przez niego utworu fotograficznego określanego terminem „pracy konkursowej";
 • zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
 • posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono w pracy konkursowej do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
 • nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w oświadczeniach stanowiących załączniki nr 1.2 i 1.5 do Regulaminu Konkursu, w tym w szczególności: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora prac konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR, dotyczących realizacji przez ARiMR zadań określonych przepisami prawa., bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

7. Nadesłanie prac na adres e-mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl (w tytule wiadomości pisząc: konkurs fotograficzny pt. "Nowoczesna polska wieś") wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i innymi ww. dokumentami oznacza, że uczestnik konkursu zapoznał się i akceptuje regulamin konkursu.

JURY

Zdjęcia będą oceniane przez czteroosobowe jury składające się z pracowników Biura Prasowego ARiMR. Pracom jury będzie przewodniczył/-ła Zastępca Dyrektora Biura Prasowego.

KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC

Zdjęcia oceniane będą pod względem:

 • Jakości i estetyki
 • Siły przekazu/kreatywności
 • Związku z przesłaniem zawartym w nazwach: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 2021-2027.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 12 października 2021 roku na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl

Nagrodzone zdjęcia zostaną umieszczone na stronie ARiMR wraz z informacją, kto jest ich autorem.

NAGRODY

W dniu 12 października br., czyli w Światowym Dniu Rolnika, ogłosimy wyniki konkursu i uhonorujemy wszystkich wyróżnionych drobnymi upominkami (m.in. zestawami narzędzi wielofunkcyjnych), a laureatów I, II i III miejsca nagrodami rzeczowymi (profesjonalnymi narzędziami warsztatowymi lub sprzętem fotograficznym).

Dodatkowym elementem promującym i honorującym autorów będzie fakt, że zdjęcia zwycięzców oraz wyróżnionych mogą zostać wykorzystane w kalendarzach lub innych wydawnictwach realizowanych przez ARiMR.

 • Formularz zgłoszeniowy nr. 1  - otwórz
 • Formularz zgłoszeniowy nr. 1.1 - otwórz
 • Formularz zgłoszeniowy nr. 1.2 - otwórz
 • Formularz zgłoszeniowy nr. 1.3 - otwórz
 • Formularz zgłoszeniowy nr. 1.4 - otwórz
 • Formularz zgłoszeniowy nr. 1.5 - otwórz
 • Formularz zgłoszeniowy nr. 1.6 - otwórz
 

ARiMR


POWIĄZANE

22 kwietnia NCBR ogłosiło nabór wniosków na wspólne projekty naukowców i przedsi...

Copa i Cogeca zwracają się do negocjatorów ds. opakowań o znalezienie wykonalneg...

Wkrótce rozpocznie się sezon działkowy, a wraz z nim czas przygotowania do letni...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę