aaa_TSW_2023
CTR_2023

Bruksela reguluje zasady reklamy politycznej

8 listopada 2023
Bruksela reguluje zasady reklamy politycznej

fot. e-mk, ppr.pl

Przejrzystość i targetowanie reklamy politycznej: unijni współprawodawcy osiągają porozumienie w sprawie nowych przepisów

Negocjatorzy prezydencji Rady i Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne porozumienie co do głównych elementów politycznych nowego rozporządzenia o przejrzystości i targetowaniu reklamy politycznej.

Rozporządzenie zostało opracowane w związku z obawami dotyczącymi zagrożeń związanych z manipulacją informacjami i zagraniczną ingerencją w wybory. Ma on na celu ułatwienie obywatelom rozpoznawania reklam politycznych, zrozumienia, kto za nimi stoi, oraz dowiedzenia się, czy otrzymali ukierunkowaną reklamę, tak aby byli w stanie lepiej dokonywać świadomych wyborów.

Będzie wspierać otwartą i uczciwą debatę polityczną w państwach członkowskich, opartą na obiektywnych, przejrzystych i pluralistycznych informacjach, oraz zadba o to, by reklama polityczna odbywała się z pełnym poszanowaniem praw podstawowych, w tym prawa do prywatności.

Zakres stosowania nowych przepisów

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem reklama polityczna jest zdefiniowana jako przygotowywanie, umieszczanie, promowanie, publikowanie, dostarczanie lub rozpowszechnianie przekazów:

  • przez podmioty polityczne, na ich rzecz lub w ich imieniu, chyba że mają charakter czysto prywatny lub czysto handlowy; lub
  • które mogą i mają na celu wywarcie wpływu na zachowania wyborcze lub wynik wyborów, referendum lub procesu ustawodawczego lub regulacyjnego na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym lub lokalnym

Nowe rozporządzenie obejmie reklamę polityczną, która jest zwykle świadczona za wynagrodzeniem, ale także reklamę polityczną w ramach działań wewnętrznych, takich jak przygotowywanie reklam politycznych w partiach politycznych, oraz w ramach kampanii reklamy politycznej.

Jednocześnie przepisy jasno określają, że poglądy polityczne i inne treści podlegające odpowiedzialności redakcyjnej, a także poglądy wyrażane we własnym imieniu, nie są objęte rozporządzeniem.

Reguły dotyczące kierowania i wyświetlania reklam

Wstępnie uzgodnione przepisy nakładają również ścisłe ograniczenia na stosowanie technik targetowania i wyświetlania reklam.

Wykorzystanie danych osobowych do targetowania reklamy politycznej w internecie będzie dozwolone tylko wtedy, gdy dane zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, która wyraziła wyraźną i odrębną zgodę na ich wykorzystanie do celów reklamy politycznej.

Ponadto wprowadzony zostanie całkowity zakaz profilowania z wykorzystaniem szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne lub poglądy polityczne.

Pozostałe postanowienia

Aby zapobiec ingerencji zagranicznej, współprawodawcy UE uzgodnili również, że na trzy miesiące przed wyborami lub referendum zakazane będzie świadczenie usług reklamowych na rzecz sponsorów z państw trzecich, przy jednoczesnym zachowaniu w stosownych przypadkach bardziej rygorystycznych przepisów krajowych.

Przewidziano w nich, że Komisja powinna utworzyć europejskie publiczne repozytorium internetowych reklam politycznych w celu gromadzenia i publicznego udostępniania informacji na temat wszystkich reklam internetowych i ich zawiadomień o przejrzystości.

Współprawodawcy UE uzgodnili również, że nowe przepisy będą obowiązywać 18 miesięcy po ich wejściu w życie. Definicje i tzw. klauzula antydyskryminacyjna, która stanowi, że usługi nie mogą być ograniczane wyłącznie ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę sponsora reklamy politycznej, będą miały zastosowanie przed wyborami do PE.

Następne kroki

W najbliższych tygodniach kontynuowane będą prace na szczeblu technicznym w celu sfinalizowania szczegółów nowego rozporządzenia.

Po zakończeniu tych prac pełne porozumienie będzie musiało zostać w całości potwierdzone przez obie instytucje i poddane weryfikacji prawno-językowej przed formalnym przyjęciem.

oprac, e-mk, ppr.pl na podst źródło: consilium.europa.eu


POWIĄZANE

Gigantyczne zainteresowanie opinii publicznej, społeczeństwa i mediów towarzyszy...

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy mające na celu poprawę dobrostanu...

Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Tomasz Obszanski oraz Prezes Fundacj Wspier...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę