Business Forum Prezydencji Cogeca podkreśla synergie między spółdzielniami a przyszłym rynkiem ekologicznym

5 grudnia 2018
Business Forum Prezydencji Cogeca podkreśla synergie między spółdzielniami a przyszłym rynkiem ekologicznym

Tegoroczne Business Forum Prezydencji Cogeca, zorganizowane w minionym tygodniu, w Brukseli – w odróżnieniu od zeszłorocznej edycji poświęconej zmianom klimatu – skupiło się na kwestii dynamiki rynku ekologicznego oraz na tym, w jaki sposób spółdzielnie rolno-spożywcze dostosowują i będą dostosowywać swoje możliwości produkcyjne, aby zaspokoić wciąż wzrastający popyt.

Pani Helga Willer z FIBL, która jako pierwsza zabrała głos, w jasny sposób przedstawiła sytuację: „Obecnie Europa jest liderem w produkcji żywności ekologicznej, odnotowując w tym obszarze 12% wzrost między 2015 a 2016 rokiem. Liczba producentów ekologicznej żywności wzrosła o 9,7%, łącznie mówimy dziś o 300 tys. rolników w całej Unii Europejskiej. Równie prężnie rozwijają się kanały sprzedaży produktów ekologicznych, a spółdzielnie odgrywają wiodącą rolę w ułatwianiu przejścia z rolnictwa tradycyjnego do rolnictwa ekologicznego oraz, odpowiadając na popyt, proponują innowacyjne produkty.”

Moment tego przejścia jest trudnym etapem dla rolników, ale branże z większym udziałem żywności ekologicznej odnotowały mniejszą liczbę upadłości latach 2012-2016, podczas gdy w całym sektorze rolno-spożywczym liczba upadłości wzrosła. Mimo że taki pozytywny trend prawdopodobnie się utrzyma, uczestnicy forum podkreślili szereg wyzwań stojących przed łańcuchem rolno-spożywczym. W związku z tym, że w Europie to sprzedawcy detaliczni generują najwięcej sprzedaży produktów ekologicznych, istnieje ryzyko, że podmioty działające w branży żywności ekologicznej będą coraz bardziej od nich zależne, co może doprowadzić do znacznej presji na obniżenie cen wypłacanych rolnikom.

Branża żywności ekologicznej wciąż może potrzebować pewnych zmian pomimo dynamizmu oraz względnej siły, którymi się charakteryzuje. Zmiany te będą dotyczyły zdolności sektora do zwiększenia podaży oraz wykorzystywania innowacji (takich jak np. czujniki) w rolnictwie precyzyjnym w celu stworzenia systemu gromadzenia danych dot. rynku oraz uproszczenia logistyki.

Według pana Thomasa Magnussona, przewodniczącego Cogeca, „Spółdzielnie rolno-spożywcze zapewniają konkretne doradztwo techniczne, agronomiczne oraz dotyczące hodowli, związane z rozwojem sytuacji na rynku. Odgrywają one kluczową rolę w udzielaniu pomocy rolnikom w sprzedaży ich produktów oraz w uzyskaniu wyższego poziomu wartości dodanej w łańcuchu dostaw żywności. Struktury przetwórstwa i dystrybucji produktów ekologicznych są wciąż słabo rozwinięte. Tworzenie i rozwój profesjonalnych, dobrze zarządzanych i konkurencyjnych struktur przetwórstwa i dystrybucji, kierowanych przez producentów i ich spółdzielnie, musi być przyjęte z zadowoleniem i wspierane przez WPR. Spółdzielnie tworzą powiązania między producentami a konsumentami, wzmacniają pozycję rolników oraz przewidują potrzeby konsumentów.”

Następne Forum Biznesowe Prezydencji Cogeca odbędzie się 21 marca w Walencji (Hiszpania) i będzie odbywać się pod hasłem „Młodzi rolnicy i przyszłe spółdzielnie rolnicze”. Celem forum będzie podkreślenie funkcji oraz działań, których spółdzielnie mogłyby się podjąć w celu ułatwienia wymiany pokoleń, a także zwrócenie uwagi na ważną rolę młodych rolników, kluczowych podmiotów przedsiębiorstw spółdzielczych.

 

Copa - Cogeca


POWIĄZANE

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 12 sierpnia 2019 r. do Ministra Rol...

Międzyplony i okrywa zielona mają zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania skute...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę