aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Chemia dla przyszłości - Dzień Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju BASF w Polsce

16 maja 2016
  • Innowacje odpowiadające na globalne wyzwania

  • Najnowsze rozwiązania biznesowe BASF na polskim rynku

  • Interaktywna ekspozycja produktów w najważniejszych segmentach branży: m.in. automotive, rolnictwie, budownictwie, sektorze opakowaniowym

  • Samochód TESLA S - prezentacja rozwiązań w zakresie lakierów samochodowych

  • Chemia dla przyszłości – BASF z dobrymi praktykami
    w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

  • Biznes dla edukacji – otwarcie drugiego laboratorium chemicznego BASF Polska dla dzieci i młodzieży
    w Humanitarium Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

 

12 maja na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, wspólnie z około 200 Partnerami biznesowymi, przedstawicielami przemysłu chemicznego, organizacji branżowych, administracji i mediów, BASF Polska świętowała Dzień Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju. Słowa powitania skierowali do Gości m.in. Harald Pflanzl, Senior Vice President Sub-Region Central Europe BASF i Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska. Poprzez wydarzenie firma pokazała, co w praktyce oznacza jej strategiczne przesłanie „Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju”.

 

Dzień Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju to święto współczesnego biznesu, który kreując innowacyjne technologie, odpowiada na aktualne wyzwania – gospodarcze, społeczne, środowiskowe. Jesteśmy dumni, że BASF może z sukcesem wdrażać tego typu rozwiązania także na polskim rynku. Nie byłoby to możliwe bez naszych partnerów biznesowych, którzy dostrzegają potencjał innowacji BASF i wspierają nas w ich codziennym doskonaleniu. Dzień Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju podkreśla nasze zaangażowanie w rozwój tej współpracy we wszystkich obszarach aktywności biznesowej BASF w Polsce” – powiedział Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska.

 

Wyzwania współczesnego świata

 

Szacuje się, że w 2050 roku liczba ludności na świecie przekroczy 9,6 miliarda, z czego blisko 70% będą stanowili mieszkańcy miast. Według prognoz zapotrzebowanie na żywność wzrośnie o 30%, a potrzeby w zakresie surowców energetycznych zwiększą się o 50%. Dlatego tak ważne jest dostosowanie najnowocześniejszych rozwiązań nie tylko do oczekiwań rynku, ale także potrzeb społeczeństwa oraz globalnych wyzwań, takich jak na przykład dynamiczny rozwój mobilności.

 

Motoryzacja przyszłości

 

Jako przodujący dostawca w sektorze motoryzacyjnym, BASF wspiera swoich partnerów biznesowych w osiąganiu wysoko postawionych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Firma szacuje, że do 2020 roku liczba aut na świecie przekroczy 1,2 miliarda. BASF opracowuje więc rozwiązania, dzięki którym pojazdy są budowane bardziej efektywnie, dbając przy tym jednocześnie o zmniejszanie ich negatywnego wpływu na środowisko.

 

12 maja - w ramach interaktywnej ekspozycji z wykorzystaniem samochodu Tesla S, przedstawiciele działu Coatings firmy BASF zaprezentowali m.in. wodorozcieńczalną technologię Glasurit -najchętniej wybierany system wodnych lakierów bazowych w Europie. Technologia zyskała uznanie w licznych testach pojazdów Tesli, produkowanych w oparciu o lekką konstrukcję aluminiową. Szeroka wiedza dotycząca aplikacji lakierów, wraz z kompleksowym portfolio produktów oraz usług szkoleniowych, wyznaczają pełen pakiet marki Glasurit. Czynnikiem decydującym o udzieleniu przez producentów Tesli aprobaty na wykorzystanie wodorozcieńczalnej technologii Glasurit była między innymi integracja najnowszych technologii wraz z realizowaniem celów w zakresie równowagi ekologicznej. Technologia Glasuritzapewnia producentom aut możliwość spełnienia norm dotyczących redukcji emisji lotnych związków do atmosfery.

 

Wśród rozwiązań dla branży automotive można było zobaczyć także katalizatory samochodowe, wytwarzane w fabryce w Środzie Śląskiej pod Wrocławiem – największym zakładzie produkcji katalizatorów firmy BASF w Europie. Produkty te wychodzą naprzeciw współczesnym wymogom środowiskowym, spełniając surowe normy emisji spalin, w tym obowiązującą od 2014 r. normę Euro 6/VI. Katalizatory wytwarzane w Środzie Śląskiej stosowane są przez producentów samochodów osobowych z silnikiem benzynowym, jak również samochodów osobowych i ciężarowych z silnikiem wysokoprężnym. Wśród zaawansowanych technologii, które są lub będą stosowane w zakładzie wyliczyć można m.in. System Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR) czy filtry cząstek stałych do samochodów z silnikiem Diesla.

 

Produkty te zmniejszają emisję szkodliwych gazów o około 90%, dzięki czemu pojazdy wywierają mniejszy wpływ na środowisko.

 

Innowacyjnie znaczy efektywnie – BASF dla budownictwa

 

Nowe technologie pomagają tworzyć nie tylko budynki wygodne dla użytkowników, lecz również przyjazne dla środowiska. Priorytetem jest ograniczenie zużycia energii a przez to nieodnawialnych zasobów naturalnych. Neopor®, polistyren do spieniania (EPS) firmy BASF, to przykład efektywnego tworzywa do produkcji materiałów izolacyjnych. Stanowi on innowacyjną wersję swojego poprzednika, białego EPS-u produkowanego przez BASF, tworzywa Styropor®. Szary Neopor® zawiera cząsteczki grafitu, które jak lustro odbijają promieniowanie cieplne, dzięki czemu właściwości termoizolacyjne wykonanych z niego płyt, wzrastają do 20%, a zużycie surowców obniża się nawet o 50% w porównaniu do standardowego EPS-u. Cechy termoizolacji wykonanej na bazie tworzywa Neopor® są istotne dla efektywności energetycznej i ekonomicznej projektu budowlanego: cieńsze płyty przy zachowaniu tych samych właściwości termoizolacyjnych; większa powierzchnia użytkowa bez obniżenia efektywności izolacji. Energia potrzebna
do wyprodukowania tworzywa i materiałów na jego bazie amortyzuje się w krótkim czasie dzięki redukcji zużycia energii grzewczej budynku.

 

Przedstawiciele firmy BASF zaprezentowali także rozwiązania do hydroizolacji, odpowiednie również do zastosowań w złożonych strukturach przemysłowych. W przypadkach, w których poza hydroizolacją wymagana jest odporność na chemikalia rozpuszczone w wodzie, najlepszy wybór stanowią membrany wykonane ze specjalnej żywicy, zapewniającej zarówno stałą hydroizolację, bez łączeń i o zdolności mostkowania rys, jak i wysoką odporność na chemikalia. Innowacyjny produkt MasterSeal M 689 łączy wysoką odporność na szeroki zakres chemikaliów z wyjątkową elastycznością i wytrzymałością, zapewniającymi długotrwałą żywotność membrany narażonej na działanie nawet najbardziej wymagających warunków atmosferycznych i technicznych. Technologia ta została wykorzystana we wrocławskim Pasażu Grunwaldzkim. Największym problemem dla architektów i projektantów pracujących przy renowacji wielopoziomowego parkingu we wspomnianym centrum handlowym okazały się przecieki wody zimą.
W związku z tym, aby zapewnić wysokoefektywną hydroizolację oraz uzyskać estetyczny wygląd dróg parkingowych, zdecydowano się na wykorzystanie technologii MasterSeal M 689. Kluczowymi przesłankami, które zdecydowały o wyborze tego materiału były: szybkość wykonania, łatwa aplikacja oraz trwałość.

 

Wśród nowoczesnych rozwiązań dla budownictwa Dział Chemii Budowalnej BASF Polska zaprezentował PCI Nanofug® Premium – elastyczną fugę do różnorodnych zastosowań. Innowacyjność tego rozwiązania polega na możliwości szybkiego kontynuowania dalszych prac po zakończeniu spoinowania (oszczędność czasu) i wysokiej tolerancji na przebarwienia. Ponadto, uwagę zgromadzonych zwróciły również wysoka higiena i bezpieczeństwo eksploatacji (wykorzystanie efektu fotokatalizy zabezpiecza powierzchnię spoiny przed rozwojem grzybów rozkładu pleśniowego i bakterii) oraz podwyższona odporność na oddziaływanie środków czyszczących o odczynie kwaśnym.

 

Odpowiedzialnie dla rolnictwa

 

Nowoczesne wyzwania BASF dla rolnictwa mają na celu optymalizację skutecznej produkcji żywności o wysokiej jakości oraz jej ochronę przed stratami związanymi m.in. z niskimi plonami i przenoszeniem chorób. Podczas Dnia Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju firma zaprezentowała dwa innowacyjne produkty wychodzące naprzeciw tym oczekiwaniom.

 

Vizura® stabilizuje azot zawarty w jonach amonowych w glebie, zmniejszając jego straty i czyniąc go dostępnym dla roślin, gdy go potrzebują. Ma to duże znaczenie zarówno dla rolników, jak i środowiska. Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia stabilizację azotu przez kilka tygodni, znaczne zwiększenie plonów i poprawę ich jakości, uproszczenie zarządzania azotem w płodozmianie, ograniczenie wymywania azotanów do wód gruntowych i redukcję emisji podtlenku azotu do atmosfery. Limus® jest inhibitorem ureazy wynalezionym i opatentowanym przez firmę BASF dzięki wykorzystaniu najnowszych badań i technologii. Jest najbardziej efektywnym inhibitorem ureazy na świecie, zarówno pod względem skuteczności substancji aktywnych, jak i stabilności formy użytkowej. Limus® wyróżnia się połączeniem dwóch substancji czynnych, które uzupełniają i wzmacniają się wzajemnie. Opatentowana nowa formuła użytkowa pozwala na skuteczną aplikację, a także zapewnia większą elastyczność w magazynowaniu, mieszaniu z nawozami na bazie mocznika oraz w nawożeniu.

 

Oferując nowoczesne technologie i swoją rozległą wiedzę, dział Środków Ochrony Roślin firmy BASF wspiera wysiłki rolników, hodowców i osób zajmujących się profesjonalnie walką ze szkodnikami, podnosząc tym samym jakość życia ich samych i całego społeczeństwa.

 

Jutro środowiska naturalnego

 

Kompostowalne kubki, talerze, worki na śmieci, folie dla rolnictwa, produkty dla przemysłu opakowaniowego i kapsułki do przygotowania ulubionej kawy z ekspresu. Podczas Dnia Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju przedstawiciele Działu Rozwoju Rynku BASF Polska zaprosili Gości na taką właśnie kawę (zamkniętą w kapsułkach wykonanych z ecovio® - pierwszego biodegradowalnego tworzywa sztucznego, które spełnia międzynarodowe kryteria kompostowania). Proces produkcji oparty jest na innowacyjnej technologii, wykorzystującej właściwości kompostowalnego polimeru (Ecoflex®) i kwasu mlekowego (PLA) uzyskiwanego z kukurydzy. Dzięki temu ecovio® może ulec biologicznemu rozkładowi przez mikroorganizmy i ich enzymy. Technologia oferuje różne gatunki produktów spełniających międzynarodowe i krajowe normy i wymogi dotyczące kompostowania przemysłowego. W marcu ecovio® zostało wyróżnione w kategorii „Kompostowalne worki na bioodpady” podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH
w Kielcach.

 

Jednym z wyzwań współczesnego świata jest także redukcja emisji gazów. Jako jedna z wiodących firm w dziedzinie oczyszczania gazu, BASF ma na swoim koncie ponad 300 udanych projektów - od Afryki Północnej do koła podbiegunowego. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania w obszarze absorpcji chemicznej i rozwiązań katalitycznych. Pod marką OASE BASF zapewnia dostosowane do różnych potrzeb, wysokowydajne technologie przetwarzania gazu dla tradycyjnych zastosowań, takich jak instalacje gazu syntezowego i amoniaku, gazu gotowego do sprzedaży oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG). BASF posiada także wiedzę z zakresu wsparcia zastosowań dla rozwijających się rynków wychwytywania dwutlenku węgla i biogazu. Produkty BASF z grupy katalizatorów przemysłowych, stosowane w ramach modernizacji technologii, są używane w instalacjach przemysłu chemicznego, hutniczego i koksowniczego, znacznie przyczyniając się do redukcji emisji takich gazów jak np. dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak czy cyjanowodór.

 

Dobre praktyki – biznes społecznie odpowiedzialny

 

BASF Polska znalazła się w gronie firm, których aktywności zostały opublikowane w 14. edycji Raportu Dobrych Praktyk Forum Odpowiedzialnego Biznesu za rok 2015. Podczas Dnia Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju wyróżnione działania BASF w Polsce zostały zaprezentowane przez Mirellę Panek-Owsiańską, prezes FOB. Firma została doceniona w obszarach: środowisko, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, ład organizacyjny oraz uczciwe praktyki operacyjne. Wśród nagrodzonych aktywności znalazły się między innymi warsztaty edukacyjne poświęcone tematyce efektywności energetycznej w budownictwie, skierowane do lokalnej społeczności. Również działania BASF Polska związane z prowadzeniem laboratoriów chemicznych dla dzieci i młodzieży zostały uznane za dobre praktyki w obszarze zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej (promocja edukacji).

 

BASF dla edukacji – II laboratorium dla dzieci i młodzieży w Humanitarium Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

 

Eksperymenty chemiczne, możliwość samodzielnego przygotowania żelu do mycia i kremu na bazie produktów działu Personal Care firmy BASF. Wszystko pod okiem doświadczonych ekspertów BASF Polska i Wrocławskiego Centrum Badań, z wykorzystaniem sprzętu stosowanego w specjalistycznych laboratoriach badawczych. Właśnie tak wyglądało otwarcie drugiego laboratorium chemicznego BASF dla dzieci i młodzieży w Humanitarium Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Powstanie laboratorium to kolejny etap realizacji partnerskiej umowy o współpracy, którą BASF Polska i Humanitarium podpisały pod koniec 2014 roku. Pierwsze laboratorium zostało uruchomione w 2015 roku.

 

W obu laboratoriach jednorazowo w eksperymentach będzie mogło uczestniczyć 30 osób. Do tej pory z tej możliwości skorzystało około 10 tys. młodych ludzi, którzy dzięki zajęciom mogą odkrywać niezwykły świat chemii. Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych – od 4 do 16 lat. Ideą zajęć jest indywidualne zaangażowanie uczestników, które pozwala najmłodszym wcielić się w rolę prawdziwych naukowców. Nauka przez bezpośrednie doświadczanie zjawisk ma popularyzować chemię wśród najmłodszych i zachęcać ich do jej samodzielnego poznawania na wszystkich poziomach edukacji.

 

W nowo otwartym laboratorium część doświadczeń będzie realizowana na podstawie scenariuszy opracowanych przez specjalistów BASF, z wykorzystaniem innowacyjnych produktów firmy – m.in. granulatu Neopor® oraz składników stosowanych w przemyśle kosmetycznym.
W przyszłości BASF Polska i Humanitarium będą również organizować wspólne aktywności popularyzujące chemię, podczas których zajęcia poprowadzą przedstawiciele firmy oraz studenci wrocławskich uczelni – ambasadorzy profilu chemiatomy na Facebooku, prowadzonego w ramach projektu edukacyjnego firmy.

 

Być może dziecięce zainteresowania przerodzą się w pasje, dzięki którym mali dziś chemicy będą tworzyć kolejne innowacyjne i zrównoważone rozwiązania dla wspólnej przyszłości.

 

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię, dbając przy tym o zrównoważony rozwój i myśląc o wspólnej przyszłości. Łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. 112 000 pracowników zatrudnionych w BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemalże wszystkie możliwe branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. Wartość sprzedaży BASF przekroczyła w roku 2015 poziom 70 mld USD. Akcje firmy notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej: www.basf.com.

Biuro prasowe BASF


POWIĄZANE

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwrotu poda...

Do sądów w I kw. br. trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych. Wzrost rdr. wynosi blis...

Przedstawiciele branży mleczarskiej będą mogli zaprezentować swoje produkty na t...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę