CO PO BEZUMOWNYM BREXICIE? PRZEDSIĘBIORCY

17 października 2019
CO PO BEZUMOWNYM BREXICIE? PRZEDSIĘBIORCY

Pojawi się konieczność dopełniania przez przedsiębiorców standardowych formalności celnych: składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz płacenia należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza). Podmioty,które aktualnie nie dokonują obrotu towarowego z krajami spoza UE, będą zobowiązane do zarejestrowania się w usłudze e-Klient na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o:
1. Obowiązku posiadania nr EP
Przedsiębiorcy uczestniczący w mechanizmach WPR zobowiązani są do zarejestrowania się w prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP).
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawowe-dotyczace-wszystkich-rynkow
2. Obowiązku posiadania nr EORI
Każdy przedsiębiorca ubiegający się o pozwolenie na przywóz/wywóz w ramach mechanizmów handlu zagranicznego, zobowiązany jest do podania, we wniosku o pozwolenie, numeru EORI (Economic Operators Registration and Identification), Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych.
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawowe-dotyczace-wszystkich-rynkow/informacja-o-numerze-eori
3. Towarach objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia
Każdy przedsiębiorca, który zamierza wprowadzić do obrotu bądź wywieźć niektóre towary rolno-spożywcze zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na przywóz/wywóz wydawanego przez KOWR, bądź właściwe instytucje innych państw członkowskich UE.
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawo-we-dotyczace-wszystkich-rynkow/zasady-stosowania-pozwolen-na-przywoz-wywoz
4. Formach składania wniosków o wydanie pozwoleń
Wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz/przywóz należy składać w formie pisemnej, zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniach rynkowych, poprzez dostarczenie wniosku:
• bezpośrednio do siedziby Centrali KOWR przy ul. Karolkowej 30,
• przesyłką pocztową na adres ul. Karolkowa 30; 01-207 Warszawa,
• przesłanie skanu wniosku na skrzynkę odbiorczą pozwolenia@kowr.gov.pl,
• przesłanie faksem,
• za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych (PUE).
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawo-we-dotyczace-wszystkich-rynkow
5. Formularzach i instrukcjach wypełniania
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawo-we-dotyczace-wszystkich-rynkow/wnioski-o-pozwolenia-na-przywoz-wywoz-formularze-i-instrukcje-wypelniania-wnioskow
6. Terminach składania wniosków
Za dzień złożenia wniosku o wydanie pozwolenia uważa się dzień roboczy, w którym wpłynął on do KOWR do godziny 13:00. Wnioski o wydanie pozwolenia otrzymane w sobotę, niedzielę, dzień wolny od pracy lub dzień roboczy po godzinie 13:00 traktowane są za złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym faktycznie zostały one otrzymane przez KOWR.
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawo-we-dotyczace-wszystkich-rynkow
9. Opłatach skarbowych
Czynność urzędowa wydania pozwolenia na przywóz/wywóz objęta jest obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł.
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawo-we-dotyczace-wszystkich-rynkow/zasady-skladania-wnioskow-o-pozwolenia-na-przywoz-wywoz
7. Obowiązku złożenia zabezpieczenia
Wraz z wnioskiem o pozwolenie przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w KOWR stosowne zabezpieczenie, które jest gwarancją wypełnienia zobowiązań wynikających z
wydanego pozwolenia na wywóz/przywóz. Dopuszczalne są następujące formy składania zabezpieczeń: gwarancja instytucji finansowej oraz gotówka.
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawo-we-dotyczace-wszystkich-rynkow/zabezpieczenia-wykorzystywane-w-mechanizmach-wpr
8. Stosowanych kursach wymiany EUR/PLN
Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/finanse/kurs-wymiany-euro-pln
10. Rodzajach pozwoleń wydawanych przez KOWR (punkt ten zostanie odpowiednio zmodyfikowany z chwilą wejścia w życie rozporządzeń unijnych regulujących kwestie wymiany towarowej z UK)
W ramach systemu pozwoleń wydawane są:
• pozwolenia bez preferencji z zastosowaniem pełnych stawek celnych określonych we Wspólnej Taryfie Celnej (umożliwiają objęcie towaru procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu lub wywozu poza teren UE, nie decydują o stawce celnej stosowanej
wobec objętego nią towaru, a są narzędziem KE mającym na celu monitorowanie sytuacji na rynku UE),
• pozwolenia na warunkach preferencyjnych, innych niż prawa wynikające z uczestnictwa w kontyngentach taryfowych (umożliwiają przedsiębiorcom skorzystanie z zerowych lub obniżonych stawek celnych),
• pozwolenia w ramach kontyngentów taryfowych (KOWR administruje 153 kontyngentami taryfowymi). Pozwolenia te umożliwiają skorzystanie przez przedsiębiorców z
zerowych lub obniżonych stawek celnych. Wydanie pozwolenia w ramach kontyngentów oznacza przydzielenie prawa i obowiązku przedsiębiorcom do przywozu lub wywozu konkretnej/określonej ilości towaru, co pozwala KE monitorować sytuację na poszczególnych rynkach UE.
11. Zwrotach, rozliczeniach pozwoleń i zwolnieniach lub przejęciach zabezpieczenia, terminach
Przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić pozwolenie w terminie 60 dni kalendarzowych (dla pozwoleń na przywóz) i 180 dni kalendarzowych (dla pozwoleń na wywóz) od dnia upływu terminu ważności pozwolenia.
W przypadku pozwoleń wydanych w ramach kontyngentów przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić w KOWR pozwolenie na przywóz w ciągu 45 dni od daty wygaśnięcia okresu jego ważności.

Szczegóły: http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawo-we-dotyczace-wszystkich-rynkow/zasady-stosowania-pozwolen-na-przywoz-wywoz/rozliczanie-pozwolen-na-przywoz-wywoz

http://www.kowr.gov.pl/handel-zagraniczny/informacje-podstawo-we-dotyczace-wszystkich-rynkow/zasady-stosowania-pozwolen-na-przywoz-wywoz/terminy-pozwolenia

Informacja nt. unijnych oraz planowanych brytyjskich stawek celnych w imporcie towarów rolnych znajduje się na stronie MRiRW w zakładce brexit:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/taryfa-celna-w-obrocie-rolno-spozywczym
Informacje nt. procedur celnych, które zaczną obowiązywać w eksporcie do oraz imporcie z UK w warunkach brexitu bezumownego, zawarte są na stronie Ministerstwa Finansów:
https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/

 

 


POWIĄZANE

Można powiedzieć, że Tajlandia nie spuszcza z oczu rynku chińskiego, który pozos...

Zapraszamy do udziału w konkursie na Najlepszego doradcę ekologicznego. Ideą prz...

Zbliża się czas żniw, a zaraz po nich rozpocznie się sprzątanie słomy z pola. To...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę