aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Co w Parlamencie Europejskim w 2023 roku?

1 stycznia 2023
Co w Parlamencie Europejskim w 2023 roku?

Energia odnawialna, gospodarka o obiegu zamkniętym, migracja i bezpieczeństwo w internecie - tym oraz innymi tematami będzie się zajmował Parlament w 2023 roku.

Transformacja cyfrowa
Kryptowaluty, sztuczna inteligencja, półprzewodniki i udostępnianie danych będą debatowane w Parlamencie w 2023 roku.

W styczniu, posłowie i posłanki do PE uzgodnią stanowisko w sprawie ram prawnych dla sztucznej inteligencji, dzięki czemu regulacje i prawa dotyczące sztucznej inteligencji w UE będą zgodne z unijnymi wartościami. Będą szczególnie zwracać uwagę na konkretne zastosowania sztucznej inteligencji i związane z nimi możliwe zagrożenia.

W lutym, Parlament ma debatować nad przepisami dotyczącymi kryptowalut, mającymi chronić konsumentów i ustalić zabezpieczenia przed manipulacjami na rynku i przestępstwami finansowymi.

Posłowie i posłanki będą również pracować nad aktem w sprawie danych, ustanawiającym wspólne przepisy dla udostępniania danych podczas korzystania z połączonych produktów lub powiązanych usług. Celem jest ułatwienie przełączania się między dostawcami usług przechowywania w chmurze i innych usług przetwarzania danych. Akt ma również wprowadzić zabezpieczenia przed bezprawnym międzynarodowym przesyłaniem danych przez dostawców usług w chmurze.

W związku z globalnym niedoborem półprzewodników wywołanym przez pandemię Covid-19, Parlament określi swoje stanowisko na temat aktu w sprawie czipów. Akt ma zapewnić, że UE ma umiejętności, narzędzia i technologie niezbędne do zostania liderem w tej dziedzinie, aby wesprzeć cyfrową i ekologiczną transformację, a także zwiększyć produkcję i uniknąć zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Reklama polityczna
Posłowie i posłanki będą dyskutować o przepisach dla sprawiedliwszego i bardziej otwartego procesu demokratycznego w UE, ktore mają zapobiec próbom manipulowania opinią publiczną poprzez zwiększenie przejrzystości sponsorowanych reklam politycznych.

Migracja
Parlament i Rada zawarły porozumienie w sprawie wspólnego planu działania w zakresie migracji i azylu we wrześniu 2022 roku. W przyszłym roku, Parlament będzie pracować nad nowym paktem w sprawie migracji i azylu zaproponowanym przez Komisję Europejską. Obejmuje on zarządzanie migracją, procedury kontroli, ramy przesiedleń i unijne procedury azylowe.

Dekarbonizacja
Parlament będzie dalej pracował nad osiągnięciem neutralności klimatycznej w UE poprzez dekarbonizację wszystkich sektorów gospodarki. Aby osiągnąć cele zawarte w pakiecie „Gotowi na 55”, posłowie zagłosują nad:

nowymi normami emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych
rozbudową infrastruktury dla paliw alternatywnych
nowymi ramami dla wewnętrznego rynku wodoru
redukcją emisji metanu i fluorowanych gazów cieplarnianych
nowymi przepisami, które mają powstrzymać firmy omijające unijne przepisy dotyczące emisji przenosząc się gdzie indziej
ambitniejszymi celami dla systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Energia
Energia odnawialna ma fundamentalną rolę w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu: osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. i większej niezależności energetycznej. Celem UE jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto do 40% do 2030 r., aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Parlament będzie również pracował nad bardziej ambitnymi celami w zakresie ograniczenia zużycia energii na poziomie UE.

Gospodarka o obiegu zamkniętym
W ramach dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym, Parlament będzie pracował nad nowymi wymogami dla ekoprojektowania określonych grup produktów, takich jak urządzenia kuchenne, komputery i serwery, silniki elektryczne i opony. Dzięki temu te produkty mają być trwalsze, mniej szkodliwe dla środowiska i nadawać się do ponownego użytku. Parlament będzie również pracować nad celami UE dla ograniczenia marnotrawienia żywności, a także nad nową strategią zwiększania możliwości ponownego użycia i recyklingu tekstyliów, aby rozwiązać problem odpadów tekstylnych.


Prawa pracownicze
Na początku 2023 r. posłowie będą dyskutować o nowych przepisach poprawiających warunki pracy osób pracujących za pośrednictwem cyfrowych platform pracy w UE. Obecnie, unijne prawo pracy nie chroni praw pracowników platform internetowych. Wniosek obejmuje zapewnienie legalnego statusu zatrudnienia, który odpowiada rzeczywistej organizacji pracy, wspieranie i poprawę przejrzystości, a także uczciwości i rozliczalności pracy za pośrednictwem platform internetowych.

Pranie pieniędzy
Parlament będzie również pracował nad nowymi przepisami dla przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wydarzenia
Parlament zaprosi młodych ludzi na Europejskie Spotkanie Młodzieży w Strasburgu i online 9-10 czerwca 2023 r., aby uczestniczyli w kształtowaniu przyszłości Europy.


POWIĄZANE

Główny Lekarz  Weterynarii poinformował o złożeniu do Światowej Organizacji Zdro...

Amerykański Bank Eksportu-Importu zatwierdził decyzję o finansowaniu kredytowym ...

Ukraina nie otrzymała powiadomień ze strony polskiej nawet wtedy, gdy strajkując...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę