Copa - Cogeca: - nie dla patentowania roślin i zwierząt pochodzących z „czysto” biologicznych sposobów hodowli w Europie!

4 października 2019
Copa - Cogeca: - nie dla patentowania roślin i zwierząt pochodzących z „czysto” biologicznych sposobów hodowli w Europie!

1.10.2019 r. upłynął wyznaczony przez Europejski Urząd Patentowy termin kończący proces konsultacji społecznych (G3/19) w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących prawa w zakresie patentowania roślin i zwierząt pochodzących z hodowli konwencjonalnej. Decyzja urzędu, która ma zapaść w przyszłym roku, może mieć poważne konsekwencje dla patentowania organizmów żywych w Europie. Copa i Cogeca oraz 50 innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego wyrażają stanowczy sprzeciw. Europejska społeczność rolnicza nigdy nie zaakceptuje systemu, którego głównym celem jest napędzanie dochodów właścicieli patentów. Potrzebujemy programów hodowlanych, które zapewnią otwartość na innowacje i rozwój lepszych odmian roślin o wyższej wartości dla rolników i środowiska.

Komisja Europejska dokonała próby interpretacji prawnej,1 a w czerwcu 2017 r. Europejski Urząd Patentowy podjął decyzję o naniesieniu zmian w najważniejszych artykułach (27b i 28) rozporządzenia wykonawczego w sprawie konwencji o patencie europejskim, by wyłączyć z patentowania rośliny i zwierzęta pochodzące z „czysto” biologicznych procesów wytwarzania. Niemniej jednak dalej istnieją luki prawne, a zmiany okazują się niewystarczające, by zapobiec nadawaniu patentów w spornych przypadkach. W grudniu 2018 r. techniczna izba odwoławcza Europejskiego Urzędu Patentowego wydała orzeczenie w sprawie nasion pieprzu, według którego konwencja ta nie wyklucza zdolności patentowej produktów uzyskanych ze czysto biologicznych sposobów produkcji. Co więcej ta sama izba uznała, że interpretacja Komisji nie ma podstawy prawnej. W następstwie tej decyzji, urząd odnotował wzrost liczby tego typu patentów.

W związku z rosnącymi protestami, urząd wszczął procedurę (G3/19) angażując swój najwyższy organ decyzyjny czyli Wielką Izbę Odwoławczą, by wyjaśnić czy decyzja ta jest zgodna z zasadami i statutem konwencji o patencie europejskim. Przy podejmowaniu decyzji, która ma zapaść w przyszłym roku, Wielka Izba Odwoławcza będzie musiała wziąć pod uwagę wyniki konsultacji, podczas których zgromadzono wiele odpowiedzi.

Sekretarz Generalny Copa i Cogeca Pekka Pesonen w komentarzu powiedział, że „Stanowisko Copa i Cogeca na temat patentowania roślin i zwierząt jest jasne: sprzeciwiamy się wszelkim działaniom patentowym w zakresie roślin, genów zwierząt oraz cech genetycznych, które występują w przyrodzie albo zostały otrzymane na drodze mutagenezy. Patenty na produkty, cechy czy geny uzyskane poprzez techniki hodowli oparte na inżynierii genetycznej powinny dotyczyć produktów zawierających DNA, które nie występuje w naturze i którego da się otrzymać na drodze konwencjonalnych metod hodowli lub mutagenezy.

Odnosząc się do procedury, Sekretarz Generalny dodał, że „Europejski Urząd Patentowy powinien w końcu zacząć słuchać zaniepokojonego głosu społeczności rolniczej tak samo jak organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W przeciwnym wypadku nie pozostawi nam wyboru - będziemy musieli zwrócić się do właściwych organów prawnych Unii Europejskiej. Sprzeciwiamy się wprowadzeniu takiego systemu prawa, ponieważ doprowadziłby on do katastrofy dla rolników i drobnych hodowców oraz zmniejszenia liczby odmian na rynku”.

1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1108(01)&from=EN

 

Copa - Cogeca


POWIĄZANE

Na Platformie Żywnościowej powiększa się grono przedsiębiorstw zainteresowanych ...

Władze Unii Europejskiej podjęły decyzję o zawieszeniu przywozu mięsa drobiowego...

Za niezbędne testy, wykonywane pracownikom sezonowym przyjeżdżającym z zagranicy...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę