informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Copa-Cogeca o strategii klimatycznej Komisji Europejskiej do 2050 r.

4 grudnia 2018
Copa-Cogeca o strategii klimatycznej Komisji Europejskiej do 2050 r.

Strategia klimatyczna KE do roku 2050 podkreśla kluczową rolę rolników w walce przeciwko zmianom klimatu, jednak nie uwzględnia wkładu sektora hodowli.

28 listopada KE przedstawiła obszerny dokument roboczy oraz komunikat dotyczący długoterminowej wizji klimatycznej do roku 2050. Wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič wraz z Komisarzem Miguelem Ariasem Cañete’em przedstawili najważniejsze punkty raportu, który potwierdza, że rolnictwo i leśnictwo stanowią dwa sektory będące w stanie dostarczyć rozwiązania w zakresie usuwania gazów cieplarnianych z atmosfery, zmniejszając równocześnie swoją długoterminową emisyjność.

Od roku 1990 europejskim rolnikom udało się zredukować poziom emitowanych zanieczyszczeń o ponad 20% przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji; fakt ten został uwzględniony przez Komisję Europejską w jej ogólnym podejściu. Biorąc pod uwagę różne elementy zaproponowanej strategii, Komisja uznaje za oczywiste duże znaczenie społeczności rolnej i leśnej w walce ze zmianami klimatu. Sektory rolniczy i leśny są w stanie dostarczyć realnych rozwiązań zarówno jeżeli chodzi o zwiększenie poziomu składowania związków węgla w glebie, dostarczanie paliw odnawialnych i materiałów pochodzenia biologicznego, jak również o opracowanie konkretnych działań zaradczych.

Pan Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, powiedział: „Sektory rolny i leśny stanowią podstawę biogospodarki, co znajduje odzwierciedlenie w komunikacie Komisji, dlatego też Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują jej ogólne podejście. Mając to na uwadze, oczywistym jest, że rolnicy i właściciele lasów powinni być wynagradzani na podstawie ich faktycznego pozytywnego udziału w łagodzeniu skutków zmian klimatu. Jesteśmy gotowi do wniesienia naszego wkładu we wniosek przedłożony przez Komisję, jako że większość rolników i spółdzielni rolniczych jest obecnie w fazie testowania wielu z zawartych w nim sugestii.”

Zgłębiając się w szczegóły dokumentu roboczego, Copa i Cogeca wyrażają obawy dotyczące jego konkretnych elementów, przede wszystkim sposobu, w jaki Komisja przedstawiła sytuację dot. konsumpcji mięsa oraz jej wpływu na zmianę klimatu.

Odnosząc się do tej kwestii, pan Pesonen powiedział: „Podejście dotyczące hodowli jest dość ograniczone. Brakuje w nim odwołania do pozytywnego wpływu, jaki europejska produkcja zwierzęca wywiera na tereny oraz społeczności wiejskie. Nie bierze się w nim pod uwagę potencjalnego ryzyka ucieczki emisji gazów cieplarnianych z państw trzecich, stosujących mniej rygorystyczne rozporządzenia w zakresie środowiska i klimatu. A przecież część naszych produktów spożywczych pochodzi z importu. Europejski sektor hodowlany, jeden z najbardziej wydajnych na świecie, zasługuje na znacznie większe uznanie za swój wkład w budowanie zdrowej i silnej Europy.”

Copa-Cogeca dokona dokładniejszej analizy komunikatu i oczekuje owocnego dialogu w tej ważnej kwestii.

 

Copa-Cogeca


POWIĄZANE

W tym roku rolnicy drugi raz składają wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe...

W odpowiedzi na korespondencję Zarządu KRIR w sprawie dodatkowego limitu środków...

Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Finansów zmieniaj...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę