aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Cztery na pięć osób w UE będzie posiadało umiejętności cyfrowe

24 listopada 2023
Cztery na pięć osób w UE będzie posiadało umiejętności cyfrowe

fot.© European Union, 2023

Umiejętności i kompetencje cyfrowe oraz skuteczne kształcenie i szkolenie cyfrowe: na miarę ery cyfrowej

Rada Unii Europejskiej przyjęła wczoraj,tj 23.11.2023r. zestaw zaleceń w sprawie kluczowych czynników sprzyjających skutecznemu kształceniu i szkoleniu cyfrowemu oraz w sprawie poprawy oferty umiejętności i kompetencji cyfrowych w kształceniu i szkoleniu.

Dzięki temu pakietowi Rada odpowiada na potrzebę dostosowania edukacji do prawdziwej transformacji cyfrowej i nadążania za duchem czasu, a jednocześnie zapewnia niezbędne umiejętności i kompetencje, które są – i będą – niezbędne w tej nowej rzeczywistości.

"Umiejętności i kompetencje cyfrowe muszą być dostępne dla całej populacji, we wszystkich grupach wiekowych i środowiskach. Każda szkoła, każda instytucja edukacyjna i szkoleniowa powinna należycie uwzględniać zarówno zagrożenia, jak i możliwości, jakie niesie ze sobą technologia."- Pilar Alegría, hiszpańska minister edukacji, kształcenia zawodowego i sportu

Do 2030 r. cztery na pięć osób będzie posiadało podstawowe umiejętności cyfrowe

Pandemia COVID-19 uwypukliła potrzebę poprawy gotowości cyfrowej systemów kształcenia i szkolenia pod względem odporności, dostępności, wysokiej jakości i inkluzywności. Co więcej, zgodnie ze zobowiązaniem dotyczącym cyfrowej dekady celem UE jest, aby do 2030 r. 80 % ludności w wieku 16–74 lat posiadało co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe.

W tym kontekście, a także w kontekście Europejskiego Roku Umiejętności (2023), bardziej niż kiedykolwiek istotne jest skupienie się na potrzebach kształcenia i szkolenia, jeśli chodzi o transformację cyfrową, podejmowanie działań na wszystkich poziomach (przedszkolne, podstawowe, średnie oraz kształcenie i szkolenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, uczenie się dorosłych), w perspektywie uczenia się przez całe życie, oraz dla wszystkich grup ludności (np. osób młodych, dorosłych i specjalistów).

Umiejętności i kompetencje cyfrowe

W przyjętym dziś zaleceniu Rady w sprawie umiejętności i kompetencji cyfrowych zalecono, by państwa członkowskie uzgodniły krajowe, a w stosownych przypadkach regionalne strategie lub strategiczne podejścia do edukacji cyfrowej oraz umiejętności i kompetencji cyfrowych, i zachęca je do:

  • wyznaczają lub dokonują przeglądu krajowych celów w zakresie zapewniania tych umiejętności i kompetencji
  • podjąć działania skierowane do "grup priorytetowych lub trudno dostępnych"
  • wzmocnienie umiejętności i kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych i średnich
  • promowanie nauczania umiejętności cyfrowych w sposób przekrojowy w różnych przedmiotach
  • poprawa umiejętności i kompetencji cyfrowych wszystkich studentów szkół wyższych, zapewnienie możliwości uczenia się na różnych poziomach i w różnych dyscyplinach
  • umożliwienie dorosłym zdobycia umiejętności cyfrowych i rozwiązanie problemu niedoboru specjalistów w dziedzinie ICT

Skuteczna edukacja i szkolenia cyfrowe

Jednocześnie w zaleceniu Rady w sprawie kluczowych czynników sprzyjających skutecznemu kształceniu i szkoleniu cyfrowemu skoncentrowano się na tym, jak dostosować systemy kształcenia i szkolenia do ery cyfrowej. Zawiera wskazówki, jak przygotować ludzi do kreatywnego, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z technologii, w oparciu o zrozumienie, jak ona działa.

Wzywa państwa członkowskie m.in. do:

  • Włączanie technologii cyfrowych do nauczania i umożliwianie nauczycielom korzystania z nich
  • wspieranie rozwoju cyfrowych narzędzi edukacyjnych, w tym badań nad wpływem sztucznej inteligencji
  • stosować środki w zakresie cyberbezpieczeństwa w kształceniu i szkoleniu, w tym podnoszenie świadomości
  • inwestować w łączność, infrastrukturę cyfrową i dostępność cyfrową w kształceniu i szkoleniu

Następne kroki

Oba zalecenia zostały dziś przyjęte i zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska będzie monitorować ich wdrażanie we wszystkich państwach członkowskich. Następnie w ciągu pięciu lat przygotuje i prześle Radzie sprawozdanie.

oprac, e-mk, ppr.pl na podst źródło: consilium.europa


POWIĄZANE

Zmiana pozycji rolnictwa strategicznym atutem Europy!   Ponieważ Unia Europejska...

Jak pinformował na Sławomir Homaja z NSZZZ RI Solidarność, do tej pory w dopłaci...

Belgijski organ ds. zdrowia popiera nowe zasady edycji genów, inna jest opinia f...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę