aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Cztery na pięć osób w UE będzie posiadało umiejętności cyfrowe

24 listopada 2023
Cztery na pięć osób w UE będzie posiadało umiejętności cyfrowe

fot.© European Union, 2023

Umiejętności i kompetencje cyfrowe oraz skuteczne kształcenie i szkolenie cyfrowe: na miarę ery cyfrowej

Rada Unii Europejskiej przyjęła wczoraj,tj 23.11.2023r. zestaw zaleceń w sprawie kluczowych czynników sprzyjających skutecznemu kształceniu i szkoleniu cyfrowemu oraz w sprawie poprawy oferty umiejętności i kompetencji cyfrowych w kształceniu i szkoleniu.

Dzięki temu pakietowi Rada odpowiada na potrzebę dostosowania edukacji do prawdziwej transformacji cyfrowej i nadążania za duchem czasu, a jednocześnie zapewnia niezbędne umiejętności i kompetencje, które są – i będą – niezbędne w tej nowej rzeczywistości.

"Umiejętności i kompetencje cyfrowe muszą być dostępne dla całej populacji, we wszystkich grupach wiekowych i środowiskach. Każda szkoła, każda instytucja edukacyjna i szkoleniowa powinna należycie uwzględniać zarówno zagrożenia, jak i możliwości, jakie niesie ze sobą technologia."- Pilar Alegría, hiszpańska minister edukacji, kształcenia zawodowego i sportu

Do 2030 r. cztery na pięć osób będzie posiadało podstawowe umiejętności cyfrowe

Pandemia COVID-19 uwypukliła potrzebę poprawy gotowości cyfrowej systemów kształcenia i szkolenia pod względem odporności, dostępności, wysokiej jakości i inkluzywności. Co więcej, zgodnie ze zobowiązaniem dotyczącym cyfrowej dekady celem UE jest, aby do 2030 r. 80 % ludności w wieku 16–74 lat posiadało co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe.

W tym kontekście, a także w kontekście Europejskiego Roku Umiejętności (2023), bardziej niż kiedykolwiek istotne jest skupienie się na potrzebach kształcenia i szkolenia, jeśli chodzi o transformację cyfrową, podejmowanie działań na wszystkich poziomach (przedszkolne, podstawowe, średnie oraz kształcenie i szkolenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, uczenie się dorosłych), w perspektywie uczenia się przez całe życie, oraz dla wszystkich grup ludności (np. osób młodych, dorosłych i specjalistów).

Umiejętności i kompetencje cyfrowe

W przyjętym dziś zaleceniu Rady w sprawie umiejętności i kompetencji cyfrowych zalecono, by państwa członkowskie uzgodniły krajowe, a w stosownych przypadkach regionalne strategie lub strategiczne podejścia do edukacji cyfrowej oraz umiejętności i kompetencji cyfrowych, i zachęca je do:

  • wyznaczają lub dokonują przeglądu krajowych celów w zakresie zapewniania tych umiejętności i kompetencji
  • podjąć działania skierowane do "grup priorytetowych lub trudno dostępnych"
  • wzmocnienie umiejętności i kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych i średnich
  • promowanie nauczania umiejętności cyfrowych w sposób przekrojowy w różnych przedmiotach
  • poprawa umiejętności i kompetencji cyfrowych wszystkich studentów szkół wyższych, zapewnienie możliwości uczenia się na różnych poziomach i w różnych dyscyplinach
  • umożliwienie dorosłym zdobycia umiejętności cyfrowych i rozwiązanie problemu niedoboru specjalistów w dziedzinie ICT

Skuteczna edukacja i szkolenia cyfrowe

Jednocześnie w zaleceniu Rady w sprawie kluczowych czynników sprzyjających skutecznemu kształceniu i szkoleniu cyfrowemu skoncentrowano się na tym, jak dostosować systemy kształcenia i szkolenia do ery cyfrowej. Zawiera wskazówki, jak przygotować ludzi do kreatywnego, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z technologii, w oparciu o zrozumienie, jak ona działa.

Wzywa państwa członkowskie m.in. do:

  • Włączanie technologii cyfrowych do nauczania i umożliwianie nauczycielom korzystania z nich
  • wspieranie rozwoju cyfrowych narzędzi edukacyjnych, w tym badań nad wpływem sztucznej inteligencji
  • stosować środki w zakresie cyberbezpieczeństwa w kształceniu i szkoleniu, w tym podnoszenie świadomości
  • inwestować w łączność, infrastrukturę cyfrową i dostępność cyfrową w kształceniu i szkoleniu

Następne kroki

Oba zalecenia zostały dziś przyjęte i zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska będzie monitorować ich wdrażanie we wszystkich państwach członkowskich. Następnie w ciągu pięciu lat przygotuje i prześle Radzie sprawozdanie.

oprac, e-mk, ppr.pl na podst źródło: consilium.europa


POWIĄZANE

Jak było do przewidzenia, tuż po wyborach samorządowych, burmistrzowie, wójtowie...

Decyzja o wyborze odpowiedniej karmy jest kluczowa dla zdrowia psa i jego samopo...

W dzisiejszych czasach rolnictwo to nie tylko ciężka praca, ale także biznes, kt...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę