aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Do ARiMR po pieniądze z PROW 2014-2020

28 października 2021
Do ARiMR po pieniądze z PROW 2014-2020

Duże pieniądze dla nowo powstałych grup i organizacji producentów rolnych na wsparcie ich działalności. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków o taką pomoc. Z budżetu PROW na lata 2014-2020 ubiegać się można również o środki finansowe na inne przedsięwzięcia. Przypominamy więc, jakie nabory wniosków są aktualnie dostępne dla rolników i agroprzedsiębiorców.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Nabór wniosków rozpoczął się 20 października i potrwa do 30 listopada 2021 r. Pomoc skierowana jest do grup producentów rolnych uznanych od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów z 2000 r. oraz organizacji producentów rolnych uznanych na podstawie przepisów z 2004 r. Oba rodzaje podmiotów muszą działać jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Wsparcia nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz producenci owoców i warzyw.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc. w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.


Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Ta oferta wsparcia adresowana jest do dwóch grup odbiorców. Pierwszą z nich są rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Do drugiej należą spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Wnioski o wsparcie można składać do 26 listopada 2021 r.

Pomoc dla obu grup wypłacana jest w formie refundacji do 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycje. Przy czym w przypadku rolników, którzy chcą chronić swoje gospodarstw przed ASF, limit w całym okresie programowania wynosi 100 tys. zł; zaś jeśli chodzi o spółki wodne lub ich spółki, kwota ta rośnie do 1 mln zł, które to środki można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń zapobiegających zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź.

 

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Wnioski na ten rodzaj wsparcia przyjmowane są do 31 grudnia 2021 r. Mogą je składać rolnicy, którzy ponieśli w swoich gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). O rekompensaty można się starać, jeżeli szkody powstały w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do ubiegania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym miała ona miejsce, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.  Wysokość poniesionych szkód, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie trzody chlewnej lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji zwierzęta te stanowiły co najmniej 30 proc. świń posiadanych przez tego gospodarza.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może ona przekroczyć poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych. 


Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Wnioski o dofinansowanie mogą już także przygotowywać przedsiębiorcy z branży przetwórczej. A dokładnie dwie ich grupy. Pierwszą stanowią ci, którzy zajmują się wytwarzaniem pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie, czyli bez GMO, i działają jako mikro-, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa. Druga grupa to przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół. Ta druga grupa nie mogła wcześniej korzystać z pomocy w ramach tego działania. Tu wsparcie może zostać przyznane mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom.

O pomoc będzie można ubiegać się w terminie od 31 października do 29 listopada 2021 r. A jest ona znacząca: w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych jest to 10 mln zł, a jeśli chodzi przedsiębiorstwa będące związkami grup producentów rolnych lub zrzeszeniami organizacji producentów – 15 mln zł. Z tym że wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wszystkich wymienionych naborów wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

KRIR / ARiMR


POWIĄZANE

Wczoraj o godzinie 9.00 odbyła się rozprawa w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Rol...

Ukrińskie media rozpisują się o wywiadzie, jakiego udzieliła Monika Piątkowska, ...

W epoce cyfrowej, gdzie przechowywanie danych w chmurze staje się coraz bardziej...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę