Doradcy na nowe czasy – nabór na Studia Podyplomowe IOR – PIB

27 października 2020
Doradcy na nowe czasy – nabór na Studia Podyplomowe IOR – PIB

Rusza nabór na XV edycję Studiów Podyplomowych w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym. Tematyka studiów koncentrować się będzie na integrowanej produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego.Słuchaczami Studiów Podyplomowych w IOR – PIB mogą być absolwenci kierunków: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, technika rolnicza i leśna lub takich, których zakres obejmował również tematykę związaną z hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej (albo studia podyplomowe w tym zakresie) oraz wszyscy posiadający wykształcenie wyższe, którzy chcieliby zdobyć wiedzę na temat rolnictwa i integrowanej produkcji roślin.

Zakres tematyczny

Studia Podyplomowe IOR – PIB obejmują szerokie spektrum tematów związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej, sadowniczej i warzywniczej, zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin (IPM) oraz kurs dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin.

Studia Podyplomowe IOR – PIB to ponad 220 godzin zajęć obejmujących nie tylko zagadnienia teoretyczne, ale i praktyczne. Prezentowana jest problematyka dotycząca m.in. aktualnych przepisów prawnych i dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu integrowanej produkcji, a także rozpoznawania, monitorowania, progów szkodliwości oraz zwalczania agrofagów zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, planowania i zakładania upraw, agrotechniki, nawożenia, zbioru i przechowywania płodów rolnych oraz ekonomii uprawy. Program uwzględnia również rekomendacje dobrej praktyki rolniczej, w tym dobrej praktyki ochrony roślin oraz GlobalG.A.P.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym współcześnie polskim rolnikom, producentom warzyw i owoców, wprowadziliśmy do programu studiów podyplomowych również wykłady na temat rolnictwa ekologicznego: aktualnych przepisów prawnych i dokumentacji, metod biologicznych, doboru odmian i agrotechniki w ekologicznej produkcji roślinnej – podkreśla prof. dr hab. Danuta Sosnowska, kierownik Studiów Podyplomowych IOR – PIB.

Świadectwa i uprawnienia

Wszyscy absolwenci Studiów Podyplomowych uzyskują świadectwo, zaś osoby posiadające odpowiednie wykształcenie (ukończone studia na odpowiednim kierunku lub studia podyplomowe w danym zakresie1) nabywają bezterminowe uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin.

Każdy absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje również uprawnienia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, stosowania środków ochrony roślin i integrowanej produkcji roślin, które są ważne przez 5 lat od dnia uzyskania kwalifikacji. Po upływie tego okresu zachowanie uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego (szkolenia takie przeprowadzane są przez podmioty wpisane do rejestru PIORiN http://piorin.gov.pl/wp-rejestry/).

Teoria i praktyka

Studia realizowane są podczas 10–12 dwudniowych zjazdów odbywających się 1–2 razy w miesiącu (w piątek i sobotę). Zajęcia prowadzone są przede wszystkim na terenie IOR – PIB w Poznaniu, w grupie liczącej nie więcej niż 30 osób.

Program studiów uwzględnia także zajęcia praktyczne. Część z nich prowadzimy w Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze. Uczestnicy doskonalą tam swoje umiejętności rozpoznawania agrofagów, m.in. kukurydzy, rzepaku, roślin bobowatych i okopowych oraz kalibracji opryskiwaczy i techniki ochrony roślin. Zajęcia praktyczne dotyczące roślin sadowniczych odbywają się na terenie gospodarstwa sadowniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – wymienia prof. dr hab. Danuta Sosnowska.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć XV edycji Studiów Podyplomowych IOR – PIB to: luty/marzec 2021 r.

Zajęcia rozpoczną się pod warunkiem zebrania minimum 25 uczestników.

Zgłoszenia na studia: należy wypełnić podanie na studia i kwestionariusz (do pobrania na stronie https://www.ior.poznan.pl/1634,studia-podyplomowe).Szczegółowych informacji na temat studiów udziela:

Sekretarz Studiów Podyplomowych

mgr Anna Pukacka

tel. 61 864-90-27

e-mail: A.Pukacka@iorpib.poznan.plRAMKA

Studia Podyplomowe IOR – PIB – „Zielony Ład” w praktyce

Komisja Europejska niedawno przygotowała dwie strategie: „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”. Zakładają one, że do 2030 roku kraje Unii Europejskiej znacząco ograniczą zużycie chemicznych środków ochrony roślin i nawozów oraz zwiększą powierzchnię gruntów pod uprawy ekologiczne. Polscy producenci rolni będą musieli zoptymalizować stosowanie środków ochrony roślin, uprawiać odmiany odporne i tolerancyjne na czynniki biotyczne i abiotyczne. Wzrośnie również znaczenie metod biologicznych w uprawach rolniczych, ogrodniczych i warzywniczych.

Kluczową rolę we wdrażaniu tych zmian odgrywać będą doradcy i producenci rolni. Do ich zadań należeć będzie poprowadzenie produkcji roślinnej w taki sposób, aby utrzymać dotychczasową efektywność plonów, a jednocześnie produkować zdrową, bezpieczną żywność przy minimalnym obciążeniu ekosystemu pozostałościami chemicznych środków ochrony roślin. Studia Podyplomowe IOR – PIB przygotowują doradców i praktyków rolniczych do tego wyzwania.Studia Podyplomowe IOR – PIB: ważne informacje

Instytut Ochrony Roślin ‒ Państwowy Instytut Badawczy prowadzi studia podyplomowe w zakresie ochrony roślin od 2000 roku. Już od 2004 roku tematyka studiów dotyczyła integrowanych technologii produkcji roślinnej, a od 2007 roku tematykę poszerzono o zagadnienia rolnictwa ekologicznego. Do 2020 r. w Instytucie zrealizowano XIV edycji studiów podyplomowych, które dotychczas ukończyło ponad 400 osób.

Wykładowcami i prowadzącymi zajęcia praktyczne są pracownicy naukowi i specjaliści Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz innych jednostek naukowo-badawczych.

1 § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, Dz. U. z 2013 r., poz. 554

 

 

Biuro prasowe Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB


POWIĄZANE

Jak dowiadujemy się z Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek KRIR o podjęcie d...

Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce podane przez Newsletter kredytowy B...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę