aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Dramatyczny apel producentów żywności do Mateusza Morawieckiego

25 października 2022
Dramatyczny apel producentów żywności do Mateusza Morawieckiego

Największe organizacje branżowe producentów żywności wystosowały pismo do Prezesa Rady Ministrów RP Pana Mateusza Morawieckiego które dotyczy prowadzonych prac nad ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk nr 2697).

Główne federacje są bardzo zaniepokojone, że propozycje rządu nie uwzględniają wsparcia dla dużych przedsiębiorstw sektora rolno - spożywczego, w tym również dużych spółdzielni rolniczych, których właścicielami są sami rolnicy.

Sprawa oczywiście dotyczy cen energii elektrycznej oraz rządowego wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku. Jak czytamy w liście do Mateusza Morawieckiego, zaproponowane zamiany nie gwarantują zastosowania mechanizmu ceny gwarantowanej dla dużych podmiotów, które są największymi producentami żywności, skupują płody rolne i przetwarzają najwięcej żywności.

Należy podkreślić, że zakłady przetwórcze branży rolno-spożywczej to oprócz samych linii produkcyjnych ich częściami składowym są niezwykle energochłonne  chłodnie, mroźnie, linie technologiczne szokowego mrożenia, magazyny, taśmociągi, oświetlenie, klimatyzacja.... i tak można by wymieniać w nieskończoność. Dodatkowo, największe zakłady prztwórstwa rolno-spożyczego w ostatnich latach poczyniły gigantyczne nakłady inwestycyjne w najnowocześniejsze technologie, które gwaranują dostarczanie na rynek zdrowej i najwyższej jakości żywności. Już sam wzrost stóp procentowych zachwiał płynnością wielu firm, ponieważ ciągle rośnie koszt obsługi kredytów.

Dziwi zatem fakt, że w rządowym projekcie, który ma gwarantować stałe ceny energii elektrycznej nie uwzględnia się zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego które zatrudniają powyżej 250 osób. Na barkach tych firm spoczywa zapewnienie właściwych wolumenów i ciągłych dostaw żywności na rynek tym samym zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe państwa. Już w czasie pandemii cały sektor rolno-spożywczy udowodnił, jak wielką rolę odgrywa, dostarczając na rynek, dla obywateli wysokiej jakości żywność, zapewniając ciągłość produkcji w tym zakresie pomimo załamania łańcucha dostaw.

Apel głównych federacji, które w swoich szeregach skupiają zdecydowaną większość zarówno małych średnich jak i największych producentów żywności w Polsce jest skierowany do Pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów, z wiadomością do Henryka Kowalczyka - Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Janusza Kowalskiego - Pełnomocnika Rządu do Spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych, Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi aby podkreślić powagę sytuacji.

Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego obawiają się, że bez rządowego wsparcia i gwarancji stałych cen energii elektrycznej również dla największych producentów, firmy te po prostu zbankrutują ponieważ już obecnie poszczególne sektory notują ujemną rentowność. Będzie to miało katastrofalne skutki nie tylko dla konsumentów, ale i dla rolników, którym firmy te gwarantują odbiór ich produktów, czyli począwszy od kurczaków, indyków gęsi poprzez trzodę chlewną i krowy, bydło mięsne na mleku kończąc. Cały łańcuch bezpieczeństwa żywnościowego ulegnie dramatycznemu załamaniu co będzie miało tak negatywne konsekwencje dla obywateli, że trudne a wręcz niemożliwe jest w tej chwili aby sobie to wyobrazić.

Poniżej przedstawiamy pełną treść pisma (oryginał znajduje się tutaj)

 

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Działając w imieniu i na rzecz polskiego sektora producentów i przetworów żywności jesteśmy głęboko
zaniepokojeni przyszłością polskiego sektora przetwórstwa, mrożenia i przechowywania żywności.
Prowadzone prace nad ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości
cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk nr 2697), z
uwzględnieniem autopoprawki z dnia 18.10.2022 r. (druk nr 2697-A) nie uwzględniają wsparcia dla
dużych przedsiębiorstw sektora rolno - spożywczego, w tym dużych spółdzielni rolniczych, których
właścicielami są sami rolnicy.

Zaproponowane zamiany nie gwarantują zastosowania mechanizmu ceny gwarantowanej dla dużych
podmiotów, które są największymi producentami żywności, skupują i przetwarzają najwięcej żywności
gwarantując konsumentom bezpieczeństwo dostaw żywności, a rolnikom gwarancję odbioru
wyprodukowanych płodów rolnych. Musimy wyraźnie zaznaczyć, że brak takiego rozwiązania
ograniczy skuteczność całego mechanizmu osłonowego. Spowoduje to, że dla ogromnej grupy
podmiotów, ceny energii będą znacząco wyższe co przełoży się na ceny żywności. W dalszej
konsekwencji spowoduje wygaszanie produkcji, na skutek zbyt wysokich kosztów produkcji, utratę
rynków eksportowych, spowodowaną brakiem konkurencyjności polskich produktów na rynkach
zewnętrznych. W kolejnych krokach oznaczać to będzie, że przetwórcy nie będą w stanie
zagwarantować ciągłości odbiorów płodów rolnych od rolników.

Warto przy tym wyraźnie zaznaczyć, że to właśnie duże przedsiębiorstwa stanowią ponad 60 procent
wartości produkcji oraz ponad 70 proc. wartości polskiego eksportu. Zawirowania w ciągłości produkcji
skutkować będą gigantycznymi stratami zarówno dla sektora rolno - spożywczego jak i dla samych
rolników.

Jesteśmy przekonani, że tak potężne zawirowania w łańcuchu produkcji żywności, jej magazynowania
i dystrybucji zakończą się katastrofą polskiego sektora żywnościowego. Małe i średnie firmy, które
także borykają się z gigantycznymi problemami, nie będą w stanie zaspokoić potrzeb związanych z
wyżywieniem naszych obywateli.

Już teraz słyszymy od firm zrzeszonych w naszych organizacjach, że gigantyczne koszty produkcji
stawiają pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie wielu zakładów, które dotychczas radziły sobie
z i tak wysokimi kosztami działalności. Jednak tak ogromne ceny energii i gazu spowodować mogą ich
zamknięcie i zaprzestanie produkcji oraz odbioru surowca od rolnika.

Decyzje te prowadzić będą do pogłębiającego się kryzysu żywnościowego i niepokojów społecznych.
Dlatego apelujemy do Pana Premiera o natychmiastowe uwzględnienie dużych zakładów i spółdzielni
przetwórczych oraz wielkopowierzchniowych mroźni w uchwalanych zmianach i włączenie dużych
przedsiębiorstw do mechanizmów pomocowych.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o dopisane do listy beneficjantów mechanizmu wsparcia
podmioty przetwarzające i przechowujące żywność zaliczane do kategorii dużych przedsiębiorstw,
zatrudniających powyżej 250 pracowników.
Licząc na natychmiastową Pana reakcję pozostajemy do dyspozycji.

Z poważaniem,

Polska Izba Mleka
Agnieszka Maliszewska
Dyrektor

Polska Federacja Producentów Żywności
Andrzej Gartner
Dyrektor Generalny

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
Jerzy Wierzbicki
Prezes Zarządu

Związek Polskie Mięso
Witold Choiński
Prezes

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła
Mięsnego
Jacek Zarzecki
Prezes zarządu

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza
Dariusz Goszczyński
Dyrektor Generalny

NSZZ Solidarność Przemysł Spożywczy
Zbigniew Sikorski
Przewodniczący

Związek Polskich Przetwórców Mleka
Marcin Hydzik
Prezes

Do wiadomości
Sz.P. Henryk Kowalczyk - Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sz.P. Janusz Kowalski - Pełnomocnik Rządu do Spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych, Wiceminister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi

Informację zwrotną proszę kierować na adres:
Biuro Polska Izba Mleka ul. Adama Mickiewicza 7/23 15-213 Białystok izba@izbamleka.pl

e-mk; ppr.pl


POWIĄZANE

Jest kwiecień. Zbliża się okres kwitnienia rzepaku. To świetny moment, by przypo...

Zabiegi przedwschodowe lub wczesnopowschodowe to bardzo skuteczne rozwiązanie w ...

Amerykański Forbes opublikował artykuł, w którym stwierdza się że 'Era zdrowego ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę