Drugie spotkanie Dolnośląskiego partnerstwa ds. Wody

6 października 2020
Drugie spotkanie Dolnośląskiego partnerstwa ds. Wody

Racjonalna gospodarka wodą to temat drugiego spotkania w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody”, które odbyło się 28 września w Kamiennej Górze. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób.

O racjonalnej gospodarce wodą rozmawiali przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, Urzędu Gminy miejsko-wiejskiej Lubawka, Urzędu Gmin wiejskich Kamienna Góra i Marciszów, Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, Spółki Wodnej „Czarny Bocian”, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu czy Towarzystwa Przyrodniczego Ziemi Oleśnickiej.

Spotkanie otworzył Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który przywitał gości i zaprosił do pracy nad przygotowaniem raportu diagnostycznego dotyczącego gospodarki wodnej na terenie powiatu kamiennogórskiego. Raport, który jest końcowym etapem ogólnokrajowego projektu DPW, wskaże możliwości finansowania działań związanych z budową urządzeń służących do właściwego gospodarowania wodą. Źródłem finansowania tych inwestycji ma być Krajowy Plan Odbudowy.

Pilotażowy projekt „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody” prowadzony w powiecie kamiennogórskim jest pierwszym na Dolnym Śląsku. Docelowo takie partnerstwa mają powstać w każdym powiecie i każdy powiat ma prowadzić działania związane z małą retencją i przygotowaniem do inwestycji związanych z właściwym gospodarowaniem wodą.

Koordynator projektu Maria Borsukiewicz przedstawiła skład instytucjonalny i osobowy Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody. Zaprezentowała też program reform Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i źródła jego finansowania. Plan przewiduje między innymi inwestycje w obszar „Odporne środowisko”, czyli budynki i energetykę, wspierające proces zielonej transformacji polskiej gospodarki, poprawę środowiska wodnego, a także ochronę i odbudowę ekosystemów oraz bioróżnorodności.

Starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys omówił charakterystykę zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodnej, potrzeby inwestycyjne poszczególnych gmin powiatu kamiennogórskiego w celu pozyskania niezbędnej ilości wody dla rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich oraz propozycje rozwiązań dla poprawy gospodarki wodnej.

Leszek Gondek ze Spółki Wodnej „Czarny Bocian”, działającej na terenie powiatu kamiennogórskiego, mówił o projekcie „Mała retencja”, nad którym pracuje jego firma. Inspiracją projektu stały się działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. „Czarny Bocian” ma w planach budowę zbiornika retencyjnego zatrzymującego wody gruntowe, które posłużą do stopniowego nawadniania okolicznych pól. Leszek Gondek zwrócił się do samorządów o zaopiniowanie i poparcie projektu.

Katarzyna Mrówka z Urzędu Miasta Kamienna Góra przedstawiła analizę potrzeb inwestycyjnych służących pozyskaniu niezbędnej ilości wody dla rolnictwa i mieszkańców gminy miejskiej Kamienna Góra.

Kolejnym prelegentem był Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, który mówił o potrzebach inwestycyjnych i konieczności wprowadzenia zmian organizacyjno-prawnych w celu pozyskania niezbędnej ilości wody dla rolnictwa i mieszkańców gminy.

Katarzyna Kaznowska z Urzędu Gminy Marciszów zwróciła uwagę na problemy z gospodarką wodno-ściekową, podsumowała też prace komisji szacujących straty suszowe oraz wielkość funduszy przeznaczanych na pomoc rolnikom na terenie gminy.

Ostatnim prelegentem był Nadleśniczy Kamiennej Góry Dariusz Gajda, który mówił o suszy w lasach i działaniach nadleśnictwa, które mają poprawić stosunki wodne na tym terenie.

Uczestnicy spotkania stwierdzili, że na terenie powiatu kamiennogórskiego konieczne są inwestycje w budowę zbiorników retencyjnych i inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. Potrzebne są także działania mające na celu zmianę świadomości mieszkańców dotyczącej korzystania z zasobów wodnych.

Celem operacji „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody” jest aktywizacja i integracja lokalnych środowisk poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy społeczeństwem w zakresie wody i zapoznanie się z potrzebami w tym zakresie. Poprzez diagnozę sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich, zostaną wypracowane wspólne rozwiązania na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

 

dodr.pl


POWIĄZANE

Bank Pocztowy przypomina swoim Klientom o podstawowych zasadach bezpiecznego ban...

Rośliny wysokobiałkowe stanowią interesujący segment upraw i zyskują popularność...

O czym należy pamiętać przeprowadzając podsiew użytków zielonych późnym latem? J...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę