Drugie spotkanie Dolnośląskiego partnerstwa ds. Wody

6 października 2020
Drugie spotkanie Dolnośląskiego partnerstwa ds. Wody

Racjonalna gospodarka wodą to temat drugiego spotkania w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody”, które odbyło się 28 września w Kamiennej Górze. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób.

O racjonalnej gospodarce wodą rozmawiali przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, Urzędu Gminy miejsko-wiejskiej Lubawka, Urzędu Gmin wiejskich Kamienna Góra i Marciszów, Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, Spółki Wodnej „Czarny Bocian”, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu czy Towarzystwa Przyrodniczego Ziemi Oleśnickiej.

Spotkanie otworzył Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który przywitał gości i zaprosił do pracy nad przygotowaniem raportu diagnostycznego dotyczącego gospodarki wodnej na terenie powiatu kamiennogórskiego. Raport, który jest końcowym etapem ogólnokrajowego projektu DPW, wskaże możliwości finansowania działań związanych z budową urządzeń służących do właściwego gospodarowania wodą. Źródłem finansowania tych inwestycji ma być Krajowy Plan Odbudowy.

Pilotażowy projekt „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody” prowadzony w powiecie kamiennogórskim jest pierwszym na Dolnym Śląsku. Docelowo takie partnerstwa mają powstać w każdym powiecie i każdy powiat ma prowadzić działania związane z małą retencją i przygotowaniem do inwestycji związanych z właściwym gospodarowaniem wodą.

Koordynator projektu Maria Borsukiewicz przedstawiła skład instytucjonalny i osobowy Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody. Zaprezentowała też program reform Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i źródła jego finansowania. Plan przewiduje między innymi inwestycje w obszar „Odporne środowisko”, czyli budynki i energetykę, wspierające proces zielonej transformacji polskiej gospodarki, poprawę środowiska wodnego, a także ochronę i odbudowę ekosystemów oraz bioróżnorodności.

Starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys omówił charakterystykę zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodnej, potrzeby inwestycyjne poszczególnych gmin powiatu kamiennogórskiego w celu pozyskania niezbędnej ilości wody dla rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich oraz propozycje rozwiązań dla poprawy gospodarki wodnej.

Leszek Gondek ze Spółki Wodnej „Czarny Bocian”, działającej na terenie powiatu kamiennogórskiego, mówił o projekcie „Mała retencja”, nad którym pracuje jego firma. Inspiracją projektu stały się działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. „Czarny Bocian” ma w planach budowę zbiornika retencyjnego zatrzymującego wody gruntowe, które posłużą do stopniowego nawadniania okolicznych pól. Leszek Gondek zwrócił się do samorządów o zaopiniowanie i poparcie projektu.

Katarzyna Mrówka z Urzędu Miasta Kamienna Góra przedstawiła analizę potrzeb inwestycyjnych służących pozyskaniu niezbędnej ilości wody dla rolnictwa i mieszkańców gminy miejskiej Kamienna Góra.

Kolejnym prelegentem był Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, który mówił o potrzebach inwestycyjnych i konieczności wprowadzenia zmian organizacyjno-prawnych w celu pozyskania niezbędnej ilości wody dla rolnictwa i mieszkańców gminy.

Katarzyna Kaznowska z Urzędu Gminy Marciszów zwróciła uwagę na problemy z gospodarką wodno-ściekową, podsumowała też prace komisji szacujących straty suszowe oraz wielkość funduszy przeznaczanych na pomoc rolnikom na terenie gminy.

Ostatnim prelegentem był Nadleśniczy Kamiennej Góry Dariusz Gajda, który mówił o suszy w lasach i działaniach nadleśnictwa, które mają poprawić stosunki wodne na tym terenie.

Uczestnicy spotkania stwierdzili, że na terenie powiatu kamiennogórskiego konieczne są inwestycje w budowę zbiorników retencyjnych i inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. Potrzebne są także działania mające na celu zmianę świadomości mieszkańców dotyczącej korzystania z zasobów wodnych.

Celem operacji „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody” jest aktywizacja i integracja lokalnych środowisk poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy społeczeństwem w zakresie wody i zapoznanie się z potrzebami w tym zakresie. Poprzez diagnozę sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich, zostaną wypracowane wspólne rozwiązania na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

 

dodr.pl


POWIĄZANE

Dlaczego powinniśmy zainteresować się globalnym Południem? ● Około 768 milionów ...

Ubezpieczyciele notują rekordową liczbę szkód spowodowanych zjawiskami pogodowym...

Aż 40 proc. Polaków deklaruje ograniczenie spożycia mięsa. Prawie połowa Europej...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę