aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Dyrektywa UE promująca naprawę zepsutych lub wadliwych towarów

4 lutego 2024
Dyrektywa UE promująca naprawę zepsutych lub wadliwych towarów

Gospodarka o obiegu zamkniętym: Rada i Parlament osiągają wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy o prawie do naprawy

Rada i Parlament Europejski osiągnęły wczoraj wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy promującej naprawę zepsutych lub wadliwych towarów, znanej również jako dyrektywa o prawie do naprawy (R2R). Uzgodnione dziś przepisy ułatwią konsumentom poszukiwanie naprawy zamiast wymiany, ułatwiając dostęp do usług naprawczych, przyspieszając, zwiększając przejrzystość i atrakcyjność dostępu do usług naprawczych.

Wstępne porozumienie ma zastosowanie do wszystkich produktów, których naprawa podlega prawu UE, nakłada obowiązek naprawy na producentów towarów podlegających wymogom naprawy, ustanawia europejski formularz informacyjny dostarczający konsumentom kluczowych danych na temat usługi naprawy oraz ujednolica krajowe platformy informacji o naprawach w europejską platformę internetową.

Alexia Bertrand, belgijska sekretarz stanu ds. budżetu i ochrony konsumentów, została ministrem sprawiedliwości i Morza Północnego

Alexia Bertrand, belgijska sekretarz stanu ds. budżetu i ochrony konsumentów, została ministrem sprawiedliwości i Morza Północnego - Dzięki osiągniętemu porozumieniu Europa dokonuje jasnego wyboru między naprawą a utylizacją. Ułatwiając naprawę wadliwych towarów, nie tylko dajemy nowe życie naszym produktom, ale także tworzymy dobrej jakości miejsca pracy, zmniejszamy ilość odpadów, ograniczamy naszą zależność od obcych surowców i chronimy nasze środowisko.- powiedziała belgijska sekretarz

Priorytet: naprawa i ponowne użycie

Bardzo często, gdy odkurzacz, zmywarka, ekspres do kawy lub jakikolwiek inny produkt zepsuje się lub jest uszkodzony, łatwiej jest go zutylizować i kupić nowy niż naprawić, zwłaszcza gdy wygasła gwarancja prawna. Dyrektywa, którą uzgodnili dziś współprawodawcy, stwarza zachęty dla konsumentów do przedłużania cyklu życia produktu poprzez jego naprawę, co z kolei pobudzi sektor napraw, zmniejszy ilość odpadów i będzie promować bardziej zrównoważone modele biznesowe.

Aby to osiągnąć, w dyrektywie zaproponowano nowy zestaw narzędzi, które mają zwiększyć atrakcyjność napraw dla konsumentów. Należą do nich:

  • możliwość zwrócenia się przez konsumentów do producentów o naprawę produktów, które zgodnie z prawem UE są technicznie naprawialne (np. pralki, odkurzacze lub telefony komórkowe)
  • europejski formularz informacyjny dotyczący naprawy, który warsztaty mogą zaoferować konsumentom, zawierający jasne informacje, takie jak warunki naprawy, czas zakończenia prac, ceny, produkty zamienne itp. (dyrektywa zawiera wzór tego formularza jako załącznik 1)
  • europejską platformę internetową poświęconą naprawom w celu ułatwienia kojarzenia konsumentów z warsztatami
  • przedłużenie o 12 miesięcy okresu odpowiedzialności sprzedawcy po naprawie produktu

Główne elementy umowy

Wstępne porozumienie osiągnięte dziś przez Radę i Parlament utrzymuje prawo konsumenta do wyboru między naprawą a wymianą, gdy produkt jest zepsuty lub wadliwy. Porozumienie wspiera również ogólne cele dyrektywy, ale wprowadza pewne ulepszenia w zakresie zakresu stosowania, obowiązku naprawy, treści formularza informacyjnego, platformy internetowej.

Zakres

Wstępne porozumienie ogranicza zakres dyrektywy do produktów, w odniesieniu do których przepisy UE przewidują możliwość naprawy (tj. pralek, zmywarek, lodówek czy odkurzaczy). W przyszłości Komisja może wprowadzić odpowiednie wymogi dotyczące nowych produktów za pośrednictwem rozporządzenia w sprawie ekoprojektu, które następnie zostanie dodane do wykazu produktów objętych dyrektywą R2R 

Porozumienie zobowiązuje producentów do umieszczania informacji na temat części zamiennych na swoich stronach internetowych, udostępniania ich wszystkim stronom w sektorze napraw za rozsądną cenę oraz zakazywania praktyk, które uniemożliwiają korzystanie z używanych lub drukowanych w 3D części zamiennych przez niezależne warsztaty.

Obowiązek naprawy i swoboda wyboru

Uzgodniony dziś tekst nakłada na producentów obowiązek dokonywania niezbędnych napraw w rozsądnym terminie i, o ile usługa nie jest świadczona bezpłatnie, również za rozsądną cenę, tak aby zachęcić konsumentów do wyboru naprawy. Umowa zachowuje jednak również prawo konsumentów do wyboru między naprawą a wymianą wadliwych produktów w okresie odpowiedzialności sprzedawcy objętym gwarancją. Jeżeli konsument wybierze naprawę towaru, okres odpowiedzialności sprzedawcy ulega przedłużeniu o 12 miesięcy od momentu doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową. Okres ten może zostać przedłużony przez państwa członkowskie, jeśli sobie tego życzą.

Europejski formularz informacyjny dotyczący naprawy

Aby ograniczyć biurokrację dla warsztatów (zwłaszcza tych małych), dostarczenie znormalizowanego europejskiego formularza jest fakultatywne. Jeżeli jednak osoby zajmujące się naprawami dostarczą konsumentowi formularz, warunki określone w formularzu będą dla nich wiążące. Formularz musi być dostarczony bezpłatnie, chociaż konsument może zostać poproszony o pokrycie kosztów usługi diagnostycznej. Kluczowe informacje zawarte w formularzu będą ważne przez 30 dni kalendarzowych, ale konsument i warsztat mogą zgodzić się na przedłużenie tego okresu.

Europejska internetowa platforma naprawcza

W osiągniętym dziś porozumieniu proponuje się utworzenie europejskiej internetowej platformy naprawczej zaprojektowanej i obsługiwanej na szczeblu europejskim, zamiast 27 platform krajowych. Celem platformy jest udostępnienie konsumentom różnych usług naprawczych na szczeblu UE, ale także transgranicznie i w każdym państwie członkowskim. W związku z tym unijna platforma będzie miała sekcje dla każdego państwa członkowskiego, a informacje będą pochodzić również z krajowych platform naprawczych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Jednocześnie platformy krajowe będą miały możliwość zamieszczania informacji na temat inicjatyw naprawczych prowadzonych przez społeczność.

Następne kroki

Wstępne porozumienie osiągnięte z Parlamentem Europejskim musi teraz zostać zatwierdzone i formalnie przyjęte przez obie instytucje.

Geneza

Wniosek ten został przedstawiony przez Komisję 22 marca 2023 r. i stanowi część nowego programu na rzecz konsumentów oraz planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Uzupełnia on inne niedawne inicjatywy ustawodawcze mające na celu promowanie zrównoważonej konsumpcji, takie jak rozporządzenie w sprawie ekoprojektu (które będzie promować wytwarzanie produktów nadających się do naprawy) oraz dyrektywa w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów w związku z transformacją ekologiczną (która umożliwi konsumentom podejmowanie bardziej świadomych decyzji o zakupie w punkcie sprzedaży).

oprac, e-mk, ppr.pl


POWIĄZANE

Z niczym wyszli wczoraj ze spotkania z premierem Donaldem Tuskiem rolnicy. To je...

Wczoraj, odyło się wspólne posiedzienie  władz rolniczej i pracowniczej Solidarn...

W zależności od branży, zawodu i konkretnej firmy, podczas aplikacji możesz się ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę