CTR_80917

Feerum S.A. po pierwszym półroczu 2016 r.

6 września 2016
Feerum S.A. po pierwszym półroczu 2016 r.

Spółka Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne, opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 24,4 mln zł, co oznacza spadek o 39,1% w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2015 roku. Wynik EBITDA osiągnął poziom 5,3 mln zł (wobec 7,1 mln zł rok wcześniej), zysk operacyjny wyniósł ponad 0,5 mln zł, natomiast zysk netto 0,7 mln zł.

 

Słabsze wyniki finansowe w ujęciu rok do roku związane były przede wszystkim z faktem, iż znaczna część odbiorców Spółki realizuje programy inwestycyjne, a tym samym zgłasza popyt na jej produkty w oparciu o współfinansowanie z programów Unii Europejskiej dedykowanych wsparciu sektora rolnego oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Oznacza to, że na bieżący poziom portfela Spółki wpływa polityka rolna Unii Europejskiej oraz krajowe procedury rozliczeń w zakresie dofinansowywania projektów rolniczych. Z tego powodu obecny poziom portfela zamówień uległ przejściowemu zmniejszeniu przede wszystkim z powodu przesunięcia okresu przyznawania dofinansowania unijnego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla kluczowych klientów Spółki.

 

Spółka dysponuje obecnie portfelem zamówień obejmującym 31 umów o łącznej wartości ponad
18 mln zł z terminem realizacji w 2016 roku, czyli niższym w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku. Jednak Zarząd ocenia to zjawisko jako przejściowe, wynikające z przesuniętych procedur rozstrzygających o dofinansowaniu dla przedsiębiorców rynku rolnego.

 

Perspektywy rozbudowy portfela zamówień pozostają obiecujące. Potencjalny portfel zamówień ze strony klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 80 mln PLN, z kolei portfel z terminem realizacji 2016-2018 obejmuje projekty o łącznej wartości ponad 200 mln PLN.

 

Obserwując opóźnienia na rynku polskim, Spółka zintensyfikowała także działania sprzedażowe na rynkach eksportowych. Perspektywiczne wydają się przede wszystkim rynki Europy Środkowo-Wschodniej (przede wszystkim Czechy, Słowacja, Rumunia), Mołdawia i kraje bałtyckie. Pewna poprawa widoczna jest także na Ukrainie. Spółka obserwuje równocześnie zainteresowanie klientów ze strony rynku niemieckiego, austriackiego oraz spoza Europy.

 

Na lata 2016-2018 Spółka zapowiedziała realizację planu inwestycyjnego o łącznej wartości
6 mln zł. Obejmuje on prace badawczo-rozwojowe nad lekkimi, ortotropowymi konstrukcjami silosów, rozbudowę parku maszynowego, a także modernizację hali produkcyjnej w celu optymalizacji procesów produkcyjnych. W I półroczu tego roku poniesione nakłady wyniosły 1,4 mln zł.

 

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Feerum S.A. przedstawia poniższa tabela:

tys. PLN

I PÓŁROCZE 2016

I PÓŁROCZE 2015

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

24 391

40 033

-39,1%

Zysk brutto ze sprzedaży

3 930

8 379

-53,1%

Rentowność brutto na sprzedaży

16,1%

20,9%

-4,8 p.p.

EBITDA

5 346

7 097

-24,7%

Rentowność EBITDA

21,9%

17,7%

+4,2 p.p.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

518

4 152

-87,5%

Rentowność EBIT

2,1%

10,4%

-8,3 p.p.

Zysk brutto

614

4 324

-85,8%

Rentowność brutto

2,5%

10,8%

-8,3 p.p.

 

Zysk netto

708

4 184

- 83,1%

 

Rentowność netto

2,9%

10,5%

-7,6 p.p.

 

Słabsze wyniki I półrocza 2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spowodowane były przede wszystkim pewnym spowolnieniem inwestycyjnym w sektorze rolnym, związanym z przesuniętym w czasie przyznawaniem przez ARiMR dotacji unijnych dla tego typu przedsięwzięć. Kluczowi klienci wstrzymują się z realizacją planów inwestycyjnych do czasu rozstrzygnięcia tych procedur.

 

INWESTYCJE

 

Grupa zakończyła w minionym roku realizację szeroko zakrojonego 3-letniego planu inwestycyjnego, obejmującego innowacyjne prace badawczo-rozwojowe, rozbudowę i automatyzację zaplecza produkcyjnego oraz restrukturyzację i modernizację procesów zarządzania na wszystkich etapach realizacji kontraktów. Dzięki temu, a także dzięki stale wprowadzanym innowacjom produktowym, Grupa jest w stanie sprostać najbardziej wymagającym potrzebom rynku.

 

Na lata 2016-2018 przewidywane są kolejne inwestycje o łącznej wartości 6 mln zł, przeznaczone zarówno na prace badawczo-rozwojowe, jak i na wzmocnienie potencjału produkcyjnego. Kontynuując strategię wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów, Spółka będzie realizować projekt wdrażania lekkich, ortotropowych konstrukcji stalowych płaszczy silosów. Przewidywana jest również modernizacja hali produkcyjnej, w celu optymalizacji procesów produkcyjnych oraz rozbudowa istniejącego parku maszynowego. W I półroczu tego roku poniesione nakłady wyniosły 1,4 mln zł.

 

RYNKI DZIAŁALNOŚCI

 

Kluczowym rynkiem dla Feerum S.A. pozostaje rynek polski, który w I półroczu 2016 roku odpowiadał za 81% sprzedaży. Najważniejsze kontrakty eksportowe w I półroczu zrealizowane zostały na rynku litewskim.

 

Strukturę geograficzną przychodów Spółki Feerum w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

 

tys. PLN

I półrocze 2016

Udział w sprzedaży

I półrocze 2015

Udział w sprzedaży

Polska

19 755

81%

36 648

92%

Eksport

4 636

19%

3 386

8%

 

W pierwszym półroczu 2016 roku uzyskaliśmy wyniki słabsze w porównaniu z tym samym okresem minionego roku, co było spowodowane przede wszystkim przesunięciem przyznawania dofinansowania unijnego przez ARiMR naszym kluczowym klientom.Niemniej perspektywy rozbudowy portfela kontraktów oceniamy pozytywnie. Potencjalny portfel zamówień ze strony klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 80 mln PLN, z kolei portfel z terminem realizacji 2016-2018 obejmuje projekty o łącznej wartości ponad 200 mln PLN. Obserwując opóźnienia na rynku polskim, zdynamizowaliśmy nasze działania na rynkach eksportowych i widzimy interesujące możliwości pozyskania kontraktów na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w Mołdawii, krajach bałtyckich czy na Ukrainie. Obserwujemy również duże zainteresowanie klientów z rynku niemieckiego i austriackiego oraz krajów spoza Europy - powiedział Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum S.A.

 

Więcej informacji o Feerum S.A.

Feerum SA jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka oferuje w pełni kompleksowe rozwiązania – od analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję rozwiązań technologicznych, produkcję urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji, oraz usługi posprzedażowe, serwis i dostarczanie komponentów do urządzeń. Głównymi produktami Feerum są suszarnie i silosy wraz z oprzyrządowaniem (m.in. rozwiązania do transportu pionowego i poziomego, czyszczalnie oraz mieszalnie pasz).

 

Głównymi klientami Feerum są gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha, firmy skupujące zboże oraz zakłady przemysłowe m.in.: zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw. Kluczowym rynkiem zbytu dla produktów Feerum jest rynek polski, który odpowiadał za 82% przychodów ze sprzedaży w 2014 r.

 

Feerum posiada nowoczesny zakład zlokalizowany w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) produkujący podzespoły i elementy do elewatorów, zapewniające wysoką precyzję wykonania i jakość wyrobów. Zakład wyposażony jest w nowoczesne maszyny i urządzenia do obróbki blach spełniający najwyższe światowe normy techniczne, produkcyjne i jakościowe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom. Spółka prowadzi również własną działalność badawczo-rozwojową, dzięki której do tej pory wprowadziła szereg ulepszeń i modernizacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych do budowy elewatorów. Spółka przeprowadziła w kwietniu 2013 roku ofertę publiczną, a 10 maja 2013 roku miał miejsce debiut Spółki na rynku głównym GPW.

 

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem: www.feerum.pl

Biuro prasowe Feerum S.A.


POWIĄZANE

Polska gospodarka osiągnęła sukces - mówił Hans Timmer z Banku Światowego podcza...

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. (KZSM Zw. Rew.) i Krajowe Stow...

Przedstawiciele Ursusa i NSZZ "Solidarność" podpisali porozumienie, na mocy któr...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę