Adama_1-15.08.2020
Bayer_dekalb_lipiec_2020

Forum Podlaskiej Sieci lokalnych grup działania

28 marca 2018
Forum Podlaskiej Sieci lokalnych grup działania
MRiRW

W dniu 22 marca br. podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w odbywającym się w Supraślu Forum Podlaskiej Sieci – lokalnej grupy działania (LGD), w ramach którego rozpoczęto ogólnokrajową debatę nt. przyszłości rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) po 2020 r.

Współorganizowana przez MRiRW debata zgromadziła przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lokalnych grup działania, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe doświadczenia z wdrażania RLKS, a także przedyskutowano możliwe warianty i kierunki rozwoju tego instrumentu w perspektywie finansowej 2021-2027.

Wiceminister Ryszard Zarudzki podsumował 14 lat wdrażania podejścia LEADER w Polsce, a także zaprezentował wstępne propozycje MRiRW dotyczące zaprogramowania RLKS po 2020 r., podkreślając, iż dalszy rozwój tego instrumentu w dużym stopniu uzależniony jest od aktywności samych LGD i wykazania, że ich działalność na obszarach wiejskich przynosi rzeczywistą wartość dodaną dla beneficjentów.

Ponadto, dostrzegając konieczność znaczącego usprawnienia przedmiotowego instrumentu w przyszłości, w celu zapewnienia jego większej skuteczności i szerszego zakresu oddziaływania, wiceminister Zarudzki zapowiedział powrót do siedmiu zasad leżących u podstaw podejścia LEADER (tj. lokalne partnerstwo, oddolność, tworzenie powiązań i współpraca, innowacje, zintegrowanie i wielosektorowość działań, terytorialność oraz lokalne finansowanie i zarządzanie) oraz postrzegania tego mechanizmu przede wszystkim, jako metody aktywizacji lokalnych społeczności i włączania jej w rozwój swojego obszaru.

Uczestnicy zgodnie przyznali, iż przygotowania do kolejnego okresu programowania wymagają pogłębionej analizy zagadnień tj. roli LGD, zakresu opracowywanego i realizowanego przez nie dokumentu strategicznego, jakim jest lokalna strategia rozwoju (LSR), a także sposobu finansowania i rozliczania tego mechanizmu. Analizie należałoby również poddać skuteczność wykorzystania tego instrumentu w ramach innych niż EFRROW funduszy, tj.: EFS, EFRR i EFMR.

Istotną część spotkania stanowiły warsztaty, podczas których uczestnicy mieli możliwość w mniejszych grupach przedyskutować kwestie związane z funkcjonowaniem LGD, jej potencjałem instytucjonalnym, rolą i celami LSR, obszarami tematycznymi LSR oraz osiąganiem wartości dodanej.

Spotkanie w Supraślu rozpoczęło dyskusję nt. przyszłości RLKS, która kontynuowana będzie podczas kolejnych spotkań i do której zaproszone zostały wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie tego instrumentu.

 

MRiRW


POWIĄZANE

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 3 sierpnia 2020 r. do Ministra Roln...

Jak donosi serwis ouest-france, po dziesięcioleciach protestów części konsumentó...

Minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się w środę z przedstawicielami organi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę