BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

Inflacja w strefie euro: pierwsze małe kroki ku spowolnieniu

6 czerwca 2023
Inflacja w strefie euro: pierwsze małe kroki ku spowolnieniu

Z analiz Allianz Trade wynika, że w największych gospodarkach strefy euro Inflacja zaczyna spadać. Najnowsze dane pokazują, że presja inflacyjna w strefie euro słabnie, zwłaszcza w sektorze energii i żywności.

W Niemczech inflacja zasadnicza w maju spadła po raz trzeci miesiąc z rzędu do 6,3% r/r (-1,3 pkt. proc. mniej niż w kwietniu), a ceny energii spadły o -4,2 pkt. proc. do 2,6% r/r. Chociaż inflacja cen żywności jest nadal bardzo wysoka i wynosi 14,9% r/r, od kwietnia spadła już o -2,3 pkt. proc. Tymczasem krajowy wskaźnik CPI we Francji okazał się znacznie niższy niż prognozowano i wyniósł +5,1% r/r. Chociaż spodziewano się, że inflacja energii spadnie (do +2% r/r), ceny bazowe zaskoczyły spadkiem, rosnąc o +0,3% m/m w ujęciu sekwencyjnym wyrównanym sezonowo, po średnim wzroście +0,8% miesięcznie w ciągu trzech poprzednich miesięcy. We Włoszech trend spadkowy powrócił w maju, a główny wskaźnik spadł do 7,6% (z 8,2% w kwietniu). Pocieszające jest to, że inflacja bazowa zanotowała drugi z rzędu marginalny spadek (do 6,1% r/r z 6,2%). Wreszcie również w Hiszpanii inflacja również powróciła do trendu spadkowego, gdzie ogólny wskaźnik inflacji spadł z 4,1% w kwietniu do 3,2% w maju, poniżej oczekiwań rynkowych (3,4%). Inflacja bazowa (która nie obejmuje bardziej zmiennych cen żywności i energii) spadła trzeci miesiąc z rzędu do 6,1% z 6,6% w kwietniu.

 

Wykres 1: Wskaźnik inflacji CPI w Niemczech a ceny importu (r/r, %)

 

inflacja_drożyzna 

Legenda (od góry do dołu): Recesja; Ceny importu; Cena importu: dobra konsumpcyjne; Cena importu: dobra pośrednie; CPI; Cena importu: energia (rhs)

Źródła: Refinitiv Datastream, Allianz Research.

 

Ale Włochy i Hiszpania mogą dłużej tkwić w ciągnącej się inflacji w sektorze usług. Pomimo spadku oszczędności gospodarstw domowych we Włoszech poniżej poziomu sprzed pandemii, konsumpcja prywatna pozostaje dość odporna (do +0,5% w I kwartale), co skomplikuje misję okiełznania inflacji Europejskiego Banku Centralnego. W rezultacie Allianz Trade oczekuje, że ceny usług będą spadać w wolniejszym tempie niż ceny towarów. Podobnie inflacja utrzymuje się na wysokim poziomie w sektorze usług w Hiszpanii (powyżej 4%), a możliwości obniżenia cen w perspektywie krótko- i średnioterminowej są niewielkie ze względu na silne ożywienie w turystyce oraz nadchodzące podwyżki płac (szacujemy, że wzrost płac w 2023 r. i 2024 r. wyniesie odpowiednio +4,6% i +4,1%).

 

Inflacja energii pozostanie ujemna do końca roku, nawet jeśli efekty bazowe będą niższe. Allianz Trade spodziewa się, że ceny ropy utrzymają się na poziomie -18% i -15% poniżej poziomów z 2022 r. w porównaniu z obecnymi odpowiednio -20%. To, w połączeniu ze spadającymi cenami importu, powinno sprzyjać spadkowi wskaźnika inflacji CPI w Niemczech do około 4% do końca 2023 r. (spadek z naszej poprzedniej prognozy nieco poniżej 5%). Podobnie we Francji, oczekiwania cenowe z najnowszych badań przedsiębiorstw i znacznie niższe ceny energii wskazują na spadek inflacji do około +4% do jesieni (w porównaniu z naszymi poprzednimi oczekiwaniami powyżej +5%). Oczekuje się, że w Hiszpanii inflacja spadnie średnio do około +3,5% w 2023 r. i około +3% do końca roku. We Włoszech spodziewamy się, że inflacja wyniesie średnio +5,9% w 2023 r., ale do końca roku spadnie poniżej +4%.

 

Wykres 2: Wskaźnik inflacji CPI we Francji a oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące cen sprzedaży (średnia dla handlu detalicznego, usług, i przemysłu)

 inflacja_drożyzna

Legenda (od góry do dołu): Wskaźnik inflacji; Oczekiwania przedsiębiorstw dot. cen sprzedaży (z wyprzedzeniem 4 m) - rhs

Jak zawsze, oceny podlegają poniższemu wyłączeniu odpowiedzialności.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy dokument zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, takie jak prognozy czy przewidywania, które opierają się na bieżących poglądach i założeniach kierownictwa i które podlegają znanym i nieznanym ryzykom i niepewnościom. Rzeczywiste wyniki, dane czy zdarzenia mogą odbiegać znacząco od przewidywanych czy
domniemywanych w takich oświadczeniach prognostycznych.

Różnice mogą wynikać ze zmian czynników, między innymi: (i) ogólnej sytuacji gospodarczej i konkurencyjnej w kluczowej działalności i na kluczowych rynkach Allianz, (ii) wyników na rynkach finansowych (szczególnie w zakresie zmienności, płynności, zdarzeń kredytowych), (iii) częstotliwości i wagi zdarzeń szkodowych, w tym w odniesieniu do szkód wynikających z katastrof naturalnych, a także zmian w kosztach szkód, (iv) trendów poziomów umieralności i zachorowalności, (v) poziomu odporności, (vi) poziomu braku płatności - szczególnie w segmencie bankowości, (vii) poziomu stóp procentowych, (viii) kursów walutowych, szczególnie EUR/USD, (ix) przepisów prawnych i regulacji, szczególnie podatkowych, (x) wpływu przejęć, w tym kwestii związanych z integracją i reorganizacją oraz (xi) ogólnych warunków konkurencyjnych w zakresie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wiele z tych czynników może cechować się zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia lub wyższą wagą skutków ich wystąpienia w przypadku wystąpienia ataków terrorystycznych i ich konsekwencji.

Brak obowiązku aktualizacji

Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji żadnych prognoz czy oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym raporcie, za wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa.

Allianz Trade stanowi znak towarowy służący do oznaczenia zakresu usług świadczonych przez Euler Hermes.


Źródła: Refinitiv Datastream, ankieta ESI Komisji Europejskiej, Allianz Research.

oprac, ekonom ppr.pl


POWIĄZANE

W przyszłym roku nadal będą funkcjonować państwowe programy wsparcia dla produce...

1 grudnia Bułgaria zniosła zakaz importu z Ukrainy czterech płodów rolnych (psze...

Zgodnie z przewidywaniami, paliwa na stacjach tanieją, ale dynamika obniżek w os...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę