aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wzywamy UE do znacznego zwiększenia budżetu na B+R

5 lipca 2024
Wzywamy UE do znacznego zwiększenia budżetu na B+R

Przy kształtowaniu kolejnego europejskiego programu ramowego w zakresie badań i innowacji (10. PR) my, niżej podpisanych 110 europejskich stowarzyszeń reprezentujących kluczowych europejskich interesariuszy w zakresie B+R, niniejszym wzywamy UE Instytucje do znacznego zwiększenia obecnego budżetu w świetle 10. PR i uczynienia ogólnoeuropejskich wspólnych badań kamieniem węgielnym 10. PR, odpowiadając poprzez doskonałość na potrzeby przemysłu.

Choć światowy wyścig technologiczny przyspiesza, UE pozostaje znacznie w tyle pod względem inwestycji w badania naukowe i innowacje w porównaniu ze swoimi światowymi konkurentami. Dotyczy to w szczególności inwestycji prywatnych. Ten niedobór utrudnia UE pełne wykorzystanie jej potencjału naukowego i technologicznego. Ze względu na swoją długoterminową konkurencyjność UE musi zrobić więcej, aby przyciągnąć i utrzymać prywatne inwestycje w badania naukowe i innowacje w Europie. W tym względzie ważną rolę odgrywa Program Ramowy UE.

Publiczne inwestycje w badania naukowe i innowacje możliwe dzięki programowi ramowemu UE mają kluczowe znaczenie dla łagodzenia niedoskonałości rynku i stymulowania prywatnych inwestycji w badania naukowe i innowacje poprzez obniżanie ryzyka, jakie takie inwestycje stanowią dla przemysłu. Łącząc zasoby i wiedzę fachową w ramach programu ramowego UE, państwa członkowskie i kraje EOG, przemysł, RTO i środowisko akademickie mają na celu wspólne stawienie czoła złożonym wyzwaniom, przyspieszając tempo dojrzewania technologii i innowacji oraz wspierając pozycję UE w dzisiejszym wyścigu technologicznym, który jest obecnie pod przymusem.

Wpływ takich zbiorowych i skoordynowanych inwestycji UE w badania naukowe i innowacje wykazano niedawno w ocenie ex post programu „Horyzont 2020”, z której wynika, że najwyższy stopień dźwigni finansowej na każde zainwestowane euro osiągnięto w partnerstwach europejskich. W przypadku partnerstw zinstytucjonalizowanych wkład partnerów prywatnych w postaci zasobów (pieniężnych lub rzeczowych) ponad dwukrotnie, a nawet potroił wielkość inwestycji UE. Wzywamy instytucje UE do znacznego zwiększenia obecnego budżetu na badania i innowacje w świetle 10. PR.

Takie zbiorowe inwestycje UE w badania naukowe i innowacje należy wzmocnić w następnym budżecie UE (WRF). Równolegle należy zapewnić krajowe inwestycje w badania naukowe i innowacje, które osiągnęły co najmniej cel wynoszący 3% PKB, mając na celu lewarowanie prywatnych inwestycji w badania naukowe i innowacje. Zaangażowanie się w wiodącą pozycję technologiczną UE powinno zapewnić dokonanie właściwych i terminowych inwestycji.

Aby jeszcze bardziej wspierać konkurencyjność UE, 10. PR musi skupiać się na doskonałej współpracy transgranicznej w zakresie badań naukowych i innowacji, przy dużym udziale przemysłu. W tym celu należy w większym stopniu skoncentrować się na konkurencyjności w filarze II i podobnie powinno ono stanowić kluczową siłę napędową działań w ramach filaru I i filaru III. Filar II to obecnie jedyna część programu PR rzeczywiście oparta na współpracy, rozbijająca silosy w celu promowania przepływu wiedzy pomiędzy sektorami prywatnym i publicznym oraz w ich obrębie, a także pomiędzy badaniami podstawowymi i stosowanymi.

Znacząca część całkowitego budżetu 10PR powinna zostać przeznaczona nie tylko na filar II, ze szczególnym naciskiem na europejską konkurencyjność przemysłową, ale działania w ramach filaru II muszą również opierać się na strategicznych priorytetach UE i jasno określonych potrzebach przemysłowych.

Filar II ma kluczowe znaczenie dla:

- Budowanie długoterminowych, opartych na zaufaniu partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) wśród szerokiej gamy europejskich podmiotów zajmujących się B+R, co jest niezbędnym elementem wzmacniania europejskich ekosystemów B+R. Zapewnia to absorpcję przez przemysł nowatorskich technologii i rozwój w kierunku nowych rozwiązań, produktów i usług, poprawiając dobrostan i jakość życia ludzi oraz zwiększając długoterminową konkurencyjność Europy. Obecny filar II programu ramowego, obejmujący kluczowe partnerstwa przemysłowe UE, zwłaszcza partnerstwa współprogramowane i zinstytucjonalizowane, wspiera tę ambicję. Dlatego też filar II wraz z partnerstwami przemysłowymi będzie musiał zostać dodatkowo wzmocniony odpowiednim budżetem.

- Zmniejsz ryzyko i niepewność oraz pobudź inwestycje prywatne w Europie poprzez wykazanie wsparcia UE dla sektorów intensywnie korzystających z technologii, przy jednoczesnym zachowaniu neutralności technologicznej i zapewnieniu równych warunków działania na rynku wewnętrznym. Zapewniłoby to odpowiednią zachętę dla przemysłu do inwestowania w badania naukowe i innowacje w Europie, a nie w krajach trzecich, oraz do wspierania realizacji transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE.

My, niżej podpisane stowarzyszenia, jesteśmy gotowi do dalszej dyskusji na temat projektu 10. PR z instytucjami UE. Jesteśmy całkowicie przekonani, że Europa ma znacznie większy potencjał w globalnym wyścigu innowacji niż obecnie. Aby pozostać wzorem dobrobytu gospodarczego i społecznego, Europa musi mocno inwestować w ogólnoeuropejską współpracę w zakresie badań i innowacji, wspierając współpracę, stymulując dojrzewanie technologii i innowacje oraz wykorzystując wiedzę specjalistyczną podmiotów publicznych i prywatnych w dziedzinie B+R, aby wzmocnić swoją konkurencyjność i utwierdzić się w pozycji lidera w kluczowych obszarach dziedzinach technologii, a także utorować drogę dostatniej i zrównoważonej przyszłości.


oprac, e-mk,ppr.pl


POWIĄZANE

Firma Osadkowski jest znana przede wszystkim ze swojej logistyki, a w ostatnim c...

W połowie lipca ceny paliw na stacjach spadają, dzięki temu mniej płacimy za wak...

Uzależnienie od technologii to ryzyko wyłączenia całych gałęzi gospodarki Ogromn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę