A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

Kazachscy eksporterzy zrywają kontrakty zbożowe

13 października 2022
Kazachscy eksporterzy zrywają kontrakty zbożowe

Kazachstan prosi o anulowanie kar i grzywien nałożonych na dostawców i eksporterów zboża. Niedobór wagonów zbożowych to tylko pozornie z prozaiczny problem, z jakim borykają się Kazachscy eksporterzy zboża.

Niewystarczająca ilość taboru kolejowego doprowadza do zrywania kontraktów na wysyłkę zboża i pociąga za sobą kary pieniężne wynikające z zawartych umów handlowych na dostawy zbóż.

O występujących niedoborach i niewydolności transportu kolejowego w przewozach zbóż poinformował wicepremier Roman Sklyar i Majilis Baurzhan Sartbayev- Członek Komisji do Spraw Rolnych Mażylisu Parlamentu Republiki Kazachstanu, poinformował portal ElDala.kz.

„Eksporterzy nie są w stanie odebrać na czas wagonów ze zbożem z pustych na stacji. Spedytorzy nie mają możliwości planowania wysyłek z terminali, zakłócane są terminy dostaw w ramach kontraktów, a także ponoszą straty z tytułu kar nałożonych przez KTZ za niewykonanie planu transportu” – stwierdził Majilis. Jednocześnie poseł dodał, że podobna sytuacja ma miejsce przy przekazywaniu paczek rejestrowanych.

„Eksporterzy otrzymują informacje o przestojach stacji zarówno od KTX, jak i od właścicieli wagonów. Ze względu na problemy z wysyłką wiele elewatorów jest przepełnionych, a rolnicy nie mogą sprzedawać zboża, przez co nie otrzymują znacznej kwoty wpływów walutowych, których wykorzystanie miałoby pozytywny wpływ na rozwój potencjału rolniczego kraju” – poseł podkreślił.

W związku z powyższym B. Sartbayev proponuje pilne rozwiązanie kwestii zapewnienia eksporterom wagonów zbożowych, całkowite zniesienie kar nakładanych na załadowców zboża i jego produktów ubocznych za niewykonanie planu transportu i przestoje wagonów na stacjach i innych torach kolejowych , spowodowane nieterminowym udostępnieniem lokomotyw manewrowych i głównych przez KTZ.

Jak przyponiał, „..wcześniej nałożono ograniczenia na eksport kazachskiego zboża do 30 września i postanowiono wprowadzić kwoty na eksport pszenicy i mąki. Pomimo oczekiwanych pozytywnych rezultatów nałożenie zakazu eksportu i dystrybucji kwot doprowadziło do powszechnych problemów.
Pod koniec sierpnia producenci mieli już świeży plon i mogli obejść się bez kwot. Największą wadą jest to, że krajowi producenci stracili dobrą cenę. W sierpniu-wrześniu panowała bardzo dobra cena rynkowa, po której nasi rolnicy mogli sprzedawać tę pszenicę na eksport.
Dziś cena spadła i w związku z tym chłopi nie mogą spłacać swoich zobowiązań wobec wierzycieli" – powiedział Baurzhan Sartbayev, wyrażając prośbę skierowaną do pierwszego wicepremiera Romana Sklyara.

Eksperci szacują zbiory zbóż w Kazachstanie na prawie 18 mln ton roku gospodarczym 2022/23.

Spożycie krajowe nieznacznie spadło do 2,6 mln ton . Dane dotyczące perspektyw eksportu pozostały bez zmian – szacowane jest na 9,1 mln ton . Zapasy końcowe wzrosły nieznacznie - do 1,2 mln ton.

Jeśli chodzi o główne plony zbóż w Kazachstanie, kraj ten nadal znajduje się w pierwszej dziesiątce światowych producentów pszenicy, sezon 2022/23 prognozuje 13,7 mln ton zebranych plonów.

W tym samym czasie prognozuje się że popyt krajowy nieznacznie spadnie – do 2,4 mln ton .
Zapasy natomiast nieco wzrosną - do 0,7 mln ton .

Z Kazachstanu ogółem zostanie wyeksportowane 8,3 mln ton zbóż.

oprac e-mk, ppr.pl za apka i eldalkz


POWIĄZANE

Nowym członkiem Stowarzyszenia została firma NewCold, która jest jednym z najwię...

Do czwartku 25 maja wjechało 16 tys. ton zboża. Dane o kolejnych dniach będę mia...

Do 5 czerwca został przedłużony termin na wysłanie wniosku o zwrot nadpłaty. Wła...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę