KE przyjmuje kluczowy raport dla obszarów wiejskich UE

27 października 2022
KE przyjmuje kluczowy raport dla obszarów wiejskich UE

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 października 2022 roku przyjmuje kluczowe sprawozdanie na temat długoterminowej wizji obszarów wiejskich UE. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują raport z własnej inicjatywy w sprawie tej długoterminowej wizji dla Obszarów wiejskich UE – który idzie w kierunku silniejszych, połączonych, odpornych i dobrze prosperujących obszarów wiejskich i ich dziedzin, a któremu przewodniczyła sprawozdawczyni, posłanka do Parlamentu Europejskiego Isabel Carvalhais i została przyjęta dzisiaj przez Komitet ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (COM AGRI).

Po opublikowaniu w zeszłym roku komunikacie Komisji Europejskiej na ten temat, przegłosowane 25 października 2022 roku sprawozdanie obejmuje wiele ważnych aspektów pomagających budować silniejsze, bardziej odporne oraz bardziej zintegrowane obszary wiejskie w całej UE. Raport dokładnie prezentuje liczne wyzwania, które stoją przed obszarami wiejskimi, podkreślając jednocześnie możliwości w tych regionach.

Chociaż sprawozdanie nie koncentruje się bezpośrednio na samym rolnictwie, Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują rozdział poświęcony kluczowej roli rolnictwa i obszarów wiejskich. Niezbędne jest powtórzenie znaczenia obszarów wiejskich w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza w czasach kryzysu, a także zapewnienie efektywności energetycznej, łagodzenia zmiany klimatu i innowacji w samym rolnictwie i leśnictwie. Szczególnie mile widziane jest uznanie zasadniczej roli spółdzielni rolniczych i leśnych oddziałowujących na obszary wiejskie, w ich gospodarczym, ekologicznym i zrównoważonym społecznie znaczeniu dla lokalnej gospodarki.

Karl Bauer, przewodniczący Grupy Roboczej Copa Cogeca ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, podkreślił,

-„Aby w pełni osiągnąć cele postawione w raporcie w odniesieniu do obszarów wiejskich, konieczne jest posiadanie spójnej polityki, spójności ambicji i środków, silnego systemu motywacyjnego, ale unikać podejścia „jeden rozmiar dla wszystkich”, biorąc pod uwagę różnorodność tych regionów. Synergie i koordynacja między unijnymi instrumentami finansowania, do czego również wzywa raport, jest niezbędne do osiągnięcia najlepszych wyników.”

Mimo że inwestycje są w sprawozdaniu poruszane, to chcielibyśmy, aby w raporcie bardziej skoncentrowano się na znaczeniu działań inwestycyjnych, które są niezbędne w udzielaniu pomocy rolnikom, właścicielom lasów i spółdzielniom rolniczym, które stale poprawiają swoje ogólne wyniki, a także trwałość produkcji w swoich gospodarstwach.

Copa i Cogeca w pełni popierają aspekty związane z obserwatorium obszarów wiejskich, paktem na rzecz obszarów wiejskich i zarządzaniem obszarami wiejskimi. Wspierać będziemy plan działania i  mechanizm „rural proofing”, koncentrujący się na młodych ludziach i kobietach oraz na cyfryzacji.

Z drugiej strony, podczas gdy doceniamy stanowisko zajmowane w uznawaniu dużych drapieżników i wpływu, jakie te populacje drapieżników mają na niektóre z naszych najbardziej wrażliwych obszarów, ubolewamy, że nie podjęto działań w zakresie środków aktywnego zarządzania związanych z dużymi drapieżnikami, na koszty zapobiegania atakom i odszkodowania oraz przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt z powodu złośliwych ataki. Siła tekstu nie odwzorowuje siły, jaką te gatunki mają nad naszymi obszarami wiejskimi.

O przyszłości obszarów wiejskich nie można decydować bez aktywnego zaangażowania ludności wiejskiej, rolników, właścicieli lasów i spółdzielni rolniczych, w całej politycznej debacie na ten temat.

Wreszcie, Copa i Cogeca chcą podkreślić, że chociaż obszary wiejskie, w tym rolnictwo i
leśnictwo, stoją przed licznymi wyzwaniami (od zmian klimatycznych po dostęp do usług i
infrastruktury), sektor rolny ma szansę na zwiększenie odporności i zrównoważony rozwój naszej gospodarki wiejskiej i społeczeństwa UE.

oprac e-mk; ppr.pl za Copa Cogeca


POWIĄZANE

27 stycznia 2023 r. w Sejmie RP odbyło się wspólne posiedzenie trzech zespołów p...

Według stanu na 27 stycznia Ukraina wyeksportowała 25,991 mln ton zbóż i roślin ...

Według ukraińskiej agencji Informacyjnej ceny eksportowe kazachskiej pszenicy sp...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę